راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,198

نمایش موارد : 84901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
84901 علیرضا مقدس زاده کرمانی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
84902 عبدالوهاب مقدس مشهور 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
84903 سیدعلیرضا مقدس موسوی زاده 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
84904 علی مقدس نوقابی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
84905 مجتبی مقدس نوقابی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
84906 مسعود مقدس نیا 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
84907 حلیمه سادات مقدس نیان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
84908 ایمان مقدس یزدی 1383 علوم پايه فیزیک
84909 اکرم مقدسی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
84910 بهرنگ مقدسی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
84911 بهرنگ مقدسی 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
84912 بهرنگ مقدسی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
84913 حسین مقدسی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
84914 ریحانه مقدسی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
84915 زهرا مقدسی 1379 علوم پايه فیزیک
84916 زهرا مقدسی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
84917 زهرا مقدسی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
84918 زینب مقدسی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
84919 سیدسجاد مقدسی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
84920 سیدمهدی مقدسی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
84921 علیرضا مقدسی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
84922 علیرضا مقدسی 1393 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
84923 فرانه مقدسی 1391 پردیس دانشگاهی فیزیک گرایش حالت جامد
84924 لیدا مقدسی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
84925 لیدا مقدسی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
84926 محدثه مقدسی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
84927 محمد مقدسی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
84928 محمد مقدسی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
84929 محمد مقدسی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
84930 محمد مقدسی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی زمینه ابر ریسمان
84931 محمدرضا مقدسی 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
84932 محمود مقدسی 1382 علوم پايه فیزیک
84933 مهدی مقدسی 1370 كشاورزى زراعت
84934 حسین مقدسی آق باغ 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
84935 مصطفی مقدسی آقکمر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
84936 خلیل مقدسی انگران 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
84937 سحر مقدسی بروجنی 1391 كشاورزى علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک
84938 غلامرضا مقدسی پیرودلو 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
84939 لیلا مقدسی تقی اباد 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
84940 فاطمه مقدسی ثانی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
84941 ناهید مقدسی ثانی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
84942 طاهره مقدسی سارمران 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
84943 سیمین مقدسی سراجاری 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
84944 معصومه مقدسی فر 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
84945 فریبا مقدسی فریمانی 1373 علوم پايه دبیری شیمی
84946 فریبا مقدسی فریمانی 1392 پردیس دانشگاهی شیمی - شیمی فیزیک
84947 شهربانو مقدسی قاچکانلو 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
84948 قربان محمد مقدسی قاچکانلو 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
84949 رضا مقدسی لشکاجانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
84950 سمیه مقدسی نقدعلی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
84951 اقدس مقدسیان 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
84952 الهه مقدسیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
84953 جعفر مقدسیان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
84954 رحیم مقدسیان 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
84955 عصمت مقدسیان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
84956 فاطمه مقدسیان 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
84957 محسن مقدّسیان 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
84958 محمدحسن مقدسیان 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
84959 مرتضی مقدسیان 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
84960 مهدی مقدسیان 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
84961 اعظم مقدم 1375 علوم رياضي آمار
84962 افروز مقدم 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
84963 الهام مقدم 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
84964 الهام مقدم 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
84965 امیرمسعود مقدم 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
84966 انسیه مقدم 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
84967 پرویز مقدم 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
84968 پروین مقدم 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
84969 پریسا مقدم 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
84970 حسن مقدم 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
84971 داریوش مقدم 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
84972 زهرا مقدم 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
84973 سمیه سادات مقدم 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
84974 سیدحسن مقدم 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
84975 طیبه مقدم 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
84976 علی اصغر مقدم 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
84977 علیرضا مقدم 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
84978 غلامحسین مقدم 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
84979 فاطمه مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
84980 فرحناز مقدم 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
84981 فرزانه مقدم 1373 علوم پايه زمین شناسی
84982 کبری مقدم 1393 علوم رياضي آموزش ریاضی
84983 لیلا مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
84984 مجید مقدم 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
84985 محمدجواد مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
84986 محمدولی مقدم 1366 علوم رياضي آمار
84987 محمدهادی مقدم 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
84988 مژگان مقدم 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
84989 معصومه مقدم 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
84990 ملیحه مقدم 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
84991 مهدی مقدم 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
84992 مهدیه مقدم 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
84993 مهیار مقدم 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
84994 نرجس خاتون مقدم 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
84995 وجیهه مقدم 1380 علوم رياضي آمار
84996 هدا مقدم 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
84997 یاسر مقدم 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
84998 علی مقدم زاده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
84999 سعید مقدم اریائی 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
85000 اعظم مقدم اله آباد 1367 علوم پايه دبیری شیمی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40436226