راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 85201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
85201 سیمین مقیم زاده 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
85202 سعید مقیم زاده محبی 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
85203 طیبه مقیم زاده محبی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
85204 حانیه مقیم شوقی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
85205 عادله مقیم یزدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85206 امیر رضا مقیمان 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
85207 آتوسا مقیمی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
85208 احمد مقیمی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
85209 امین مقیمی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
85210 جواد مقیمی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
85211 حسین مقیمی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
85212 راحیل مقیمی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
85213 راحیل مقیمی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
85214 راضیه مقیمی 1353 علوم رياضي دبیری ریاضی
85215 زهرا مقیمی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
85216 زهرا مقیمی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
85217 سمیّه مقیمی 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
85218 سیده مرجان مقیمی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
85219 شهلا مقیمی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
85220 صنم مقیمی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
85221 طاهره مقیمی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
85222 علی مقیمی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
85223 فاطمه مقیمی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
85224 فاطمه اشرف مقیمی 1376 علوم پايه فیزیک
85225 فرزاد مقیمی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
85226 قدرت الله مقیمی 1353 مهندسي راه و ساختمان
85227 محمدعلی مقیمی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
85228 محمدمجید مقیمی 1363 علوم پايه شیمی گرایش محض
85229 مریم مقیمی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
85230 مصطفی مقیمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
85231 مهدی مقیمی 1335 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
85232 مهسا مقیمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
85233 نهضت مقیمی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
85234 وحید مقیمی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
85235 هما مقیمی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
85236 مهرداد مقیمی ابیانه 1363 مهندسي مهندسی عمران
85237 سامان مقیمی بنهنگی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
85238 نسرین مقیمی بنهنگی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
85239 جعفر مقیمی چاهک 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
85240 محدثه مقیمی خیراباد 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
85241 بهادر مقیمی رودی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85242 پریسا مقیمی فام 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
85243 رویا مقیمی فام 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
85244 مریم مقیمی فیض آبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
85245 مریم مقیمی فیض ابادی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
85246 پریسا مقیمی قادیکلائی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85247 محمدمهدی مقیمی قادیکلائی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
85248 هاجر مقیمی قادیکلایی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
85249 ریحانه مقیمی قیصری 1389 علوم پايه فیزیک
85250 ریحانه مقیمی قیصری 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
85251 حسین مقیمی کاخکی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
85252 زهره مقیمی گلمکانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
85253 محدثه مقیمی نژادداورانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
85254 آتنا مقیمیان 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
85255 مریم مقیمیان 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85256 مریم مقیمیان 1395 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
85257 مژگان مقیمیان اول 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
85258 حامد مقیمیان کاسب 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
85259 بهاره مقیمیان هوش 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
85260 زهرا مکارم 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
85261 طیبه مکارم 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
85262 عطا مکارم 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
85263 مریم مکارم 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
85264 مصطفی مکارم 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
85265 مصطفی مکارم 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
85266 مهین مکارم 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
85267 داریوش مکاری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
85268 ریحانه مکاری 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
85269 فائزه مکاری 1392 علوم پايه شیمی گرایش محض
85270 فرزانه مکاری 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
85271 محمد مکاری 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
85272 هادی مکاری 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
85273 مهدی مکاری باغخیراتی 1389 كشاورزى آبیاری و زهکشی
85274 شاپور مکاری بهبهانی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
85275 احمد مکاری خواجه دیزج 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
85276 محبوبه مکاری فارسی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
85277 موسی الرضا مکاری مجریکی 1392 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
85278 فائزه مکاری مقدم 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
85279 محمد مکاری هدایت ابادی 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
85280 اسماعیل مکاریان 1390 علوم پايه زمین شناسی
85281 پویا مکاریان 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
85282 حسن مکاریان 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
85283 حسن مکاریان 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
85284 حسن مکاریان 1381 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
85285 حمید مکاریان 1380 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
85286 غلامرضا مکاریان 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
85287 مرتضی مکاریان 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
85288 حسین مکاریان طبری 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
85289 شهاب مکاریزاده 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
85290 رسول حسن فنجان مکاصیص 1395 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
85291 حسن مکانیکی 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
85292 سوزان مکبر 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
85293 مجید مکبر اصفهانی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
85294 مجید مکبراصفهانی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
85295 غلامرضا مکتب داران 1375 علوم پايه فیزیک
85296 غلامرضا مکتب داران 1379 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
85297 خلیل اله مکتبی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
85298 مرضیه مکتبی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
85299 نرگس مکتبی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
85300 سلیمان مکرری 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489173