راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,904

نمایش موارد : 85501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
85501 سید مجتبی موسوی نژاد 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
85502 سید مرتضی موسوی نژاد 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
85503 سیدحسن موسوی نژاد 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
85504 سیدرضا موسوی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
85505 سیدصادق موسوی نژاد 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
85506 سیدصالح موسوی نژاد 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
85507 سیدعباس موسوی نژاد 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
85508 سیدعلیرضا موسوی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
85509 سیدمجتبی موسوی نژاد 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
85510 سیدمحسن موسوی نژاد 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
85511 سیدمحسن موسوی نژاد 1388 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
85512 سیدمحمد موسوی نژاد 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
85513 سیدمحمد موسوی نژاد 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
85514 سیدمهدی موسوی نژاد 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
85515 سیده حمیده موسوی نژاد 1389 علوم رياضي آموزش ریاضی
85516 سیده زهرا موسوی نژاد 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
85517 شوکت موسوی نژاد 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
85518 علی موسوی نژاد 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
85519 ملیحه موسوی نژاد 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
85520 نفیسه موسوی نژاد 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
85521 سید علی موسوی نژاد مقدم 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
85522 آسیه سادات موسوی نژادابرده 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
85523 سیده طاهره موسوی نژادابرده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
85524 سیدمحمد موسوی نژادچنارانی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
85525 سیما موسوی نژادشوشتری 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی
85526 سیدعلی موسوی نژادمقدم 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
85527 سیدمجتبی موسوی نژادمقدم 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
85528 سیدمهدی موسوی نژادمقدم 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
85529 مریم موسوی نژادمقدم 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
85530 مریم موسوی نژادمقدم 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
85531 سیده مهناز موسوی نژادنائینی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
85532 زینب سادات موسوی نسب 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
85533 صبا موسوی نسب 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
85534 مریم موسوی نسب هریسی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85535 نرگس موسوی ننه گران 1388 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
85536 الهام سادات موسوی نیا 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
85537 امیر موسوی نیا 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
85538 رضا موسوی نیا 1362 مهندسي مهندسی عمران
85539 زهرا موسوی نیا 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
85540 سعیده سادات موسوی نیا 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
85541 سیدبهروز موسوی نیا 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85542 سیدبهمن موسوی نیا 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
85543 سیدشبر موسوی نیا 1358 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
85544 سیدعلیرضا موسوی نیا 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
85545 سیدمحمد موسوی نیستانک 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
85546 داود موسوی نیشابوری 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
85547 عزت موسوی نیشابوری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
85548 سید محسن موسوی نیک 1365 كشاورزى علوم زراعی
85549 سیدجواد موسوی نیک 1371 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
85550 سیدحسام موسوی نیک 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
85551 سیدرضا موسوی نیک 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
85552 سیدعلی موسوی نیک 1375 دامپزشكي دامپزشکی
85553 سیدوحید موسوی نیک 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
85554 سیدوحید موسوی نیک 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
85555 مژگان موسوی نیک 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
85556 سودابه سادات موسوی نیکو 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
85557 سیده فرزانه موسوی نیکو 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
85558 سید سلمان موسوی ونندی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
85559 سیدحمید موسوی هاشمی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
85560 سیدحمید موسوی هاشمی 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل
85561 ساره موسوی همت 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
85562 فاطمه موسوی همت 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
85563 سیدجلال موسوی هنومرور 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
85564 سمانه سادات موسوی یزد 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
85565 سیدمحمدتقی موسوی ینگجه 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
85566 انسیه موسویان 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
85567 جواد موسویان 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
85568 حمیدرضا موسویان 1381 دامپزشكي دامپزشکی
85569 خدیجه السادات موسویان 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
85570 سید عبدالناصر موسویان 1388 مهندسي مهندسی عمران - آب
85571 سیدجلال موسویان 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
85572 سیدجواد موسویان 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
85573 سیدحبیب موسویان 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
85574 سیدحمید موسویان 1379 علوم رياضي آمار
85575 سیدعبدالناصر موسویان 1385 مهندسي مهندسی عمران - آب
85576 سیدعلی موسویان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85577 سیدعلیرضا موسویان 1354 علوم پايه شیمی
85578 سیدمحمّد موسویان 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
85579 سیدمحمدمهدی موسویان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
85580 سیده فائزه موسویان 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
85581 سیدهاشم موسویان 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
85582 فرزانه موسویان 1335 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
85583 مریم موسویان 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
85584 معصومه موسویان 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
85585 مهدی موسویان 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
85586 سیدحسین موسویان پور 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
85587 سیدشهاب موسویان جندقی 1366 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
85588 مائده سادات موسویان حجازی 1384 هنر نيشابور ارتباط تصویری
85589 سیدحسن موسویان خطیر 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
85590 اکرم موسویان خلیل اباد 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
85591 سیده زینب موسویان طاهرآباد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
85592 سیده فاطمه موسویان طاهرآباد 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
85593 سیده فاطمه موسویان طاهرآباد 1395 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
85594 سیدیونس موسویان کلات 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
85595 سیدمجتبی موسویان نامقی 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
85596 احسان لفته موسی موسی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
85597 حسین علی موسی موسی 1395 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
85598 سجاد موسی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
85599 طارق عزیزموسی موسی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
85600 نعلبندی موسی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872882892902912922932942952962972   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38378228