راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,561

نمایش موارد : 85601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
85601 علیرضا میرشکارمقدم شهرضائی 1365 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
85602 مسعود میرشکاری 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
85603 ابوالفضل میرشکاری احمدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
85604 تیداء میرشکاری کوهپایه 1368 علوم رياضي آمار
85605 بهزاد میرشکرایی 1366 علوم رياضي آمار
85606 پژمان میرشکرایی 1371 دامپزشكي دامپزشکی
85607 شبنم میرشکرایی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
85608 دانیال میرشمسی 1393 علوم پايه فیزیک - اتمی و مولکولی
85609 امید میرشمسی کاخکی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
85610 امیر میرشمسی کاخکی 1375 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
85611 امین میرشمسی کاخکی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
85612 امین میرشمسی کاخکی 1379 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
85613 امین میرشمسی کاخکی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
85614 سیدعباس میرصادقی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
85615 مازیار میرصالحی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
85616 مازیار میرصالحی 1394 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
85617 مهناز میرصالحی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
85618 میترا میرصالحی 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
85619 ایمان میرصدرائی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
85620 ندا میرصدرائی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
85621 نیلوفر میرصدرائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
85622 یاسمن میرصدرائی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
85623 وحید میرصدرایی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
85624 سیدعلیرضا میرصفیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
85625 مریم میرطاهری 1380 علوم پايه زمین شناسی
85626 سیدحمید میرطباطبایی 1381 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
85627 لیلا میرعابدینی 1381 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
85628 سیده مهیندخت میرعباسی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
85629 سیدحمیدرضا میرعبدالهی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
85630 حسین میرعرب رضی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
85631 سیدمحمد میرعرب رضی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
85632 مریم میرعرب رضی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
85633 سعید میرعرب رضی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
85634 میثم میرعرب رضی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
85635 خدیجه میرعربی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
85636 نرگس میرعزیزی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
85637 نرگس میرعزیزی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
85638 سیده منصوره میرعلا 1383 علوم رياضي ریاضی محض
85639 صبا میرعلائی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
85640 مریم میرعلی 1375 علوم رياضي ریاضی
85641 ملیحه میرعلی 1379 علوم رياضي آمار
85642 مهدیه میرعلی بیداخویدی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
85643 سمانه میرعلی جانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
85644 فاطمه میرعلی زاده کاسب 1390 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
85645 غلام عباس میرعلیزاده 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
85646 سیده معصومه میرعمادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
85647 پریسا میرغدیری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
85648 سیدطاهر میرفاضلی 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
85649 علی اقا میرفخرائی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
85650 هومان میرفخرائی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
85651 الهام میرفرح 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
85652 الهام میرفرح 1389 علوم رياضي آمار - استنباط
85653 حسام میرفرح 1388 مهندسي مهندسی شیمی
85654 سیدعلیرضا میرفندرسکی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
85655 سیدحسن میرقائمی 1354 علوم پايه شیمی
85656 سیدحمید میرقاسمی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
85657 سیدمصطفی میرقاسمی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
85658 عذرا میرقاسمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
85659 احمد میرقراچولو 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
85660 سیدعلی میرقلنج 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
85661 سمانه میرقلی زاده 1391 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
85662 سونیا میرکاظمی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
85663 مهین میرکاظمی 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
85664 کبری میرکاظمی مود 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
85665 سیدیعقوب میرکتولی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
85666 سیدحمید میرکریمی 1388
85667 سیدعلی میرکریمی 1374 مهندسي مهندسی عمران
85668 سیدعلیرضا میرکریمی 1377 علوم پايه فیزیک
85669 سیدمحمدرسول میرکریمی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
85670 معصومه میرکریمی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
85671 نعمت میرکریمی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
85672 میرعلی میرکریمی کمارعلیا 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
85673 محمد طاهر میرکزهی 1388 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
85674 اشرف السادات میرکمالی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
85675 سید محمد مهدی میرکمالی 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
85676 زینب میرکمالی راینی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
85677 سیدعلیرضا میرکمالی راینی 1363 مهندسي جوشكاري
85678 بهاره میرکماندار 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - هواشناسی کشاورزی
85679 حسین میرکی قرائی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
85680 حسین میرکی قرائی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
85681 الهه میرکیانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
85682 مهراب میرگشانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
85683 علی میرگلی ابیازی 1336 علوم رياضي آمار
85684 اولیا میرلاشاری 1376 دامپزشكي دامپزشکی
85685 علی میرلاشاری 1353 مهندسي راه و ساختمان
85686 فاطمه میرلشکری 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
85687 محمد میرلطیفی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
85688 مریم میرلطیفی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
85689 مریم سادات میرلوحی حسن آبادی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
85690 سیدمهدی میرلوحی درچه زاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
85691 سیداحمد میرمجتبائی 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
85692 سیدپویا میرمحبوب 1379 دامپزشكي دامپزشکی
85693 اکرم میرمحرابی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
85694 تکتم میرمحرابی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
85695 حسین میرمحرابی 1382 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
85696 حسین میرمحرابی 1387 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
85697 سعید میرمحرابی 1384 علوم پايه زمین شناسی
85698 غلامرضا میرمحرابی 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
85699 فاطمه زهرا میرمحرابی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
85700 محمود میرمحرابی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37307155