راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,394

نمایش موارد : 85601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
85601 زهرا نخئی مقدم گازار 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
85602 علی نخبه 1389 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
85603 صادق نخبه زعیم 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
85604 هومن نخبه زعیم 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
85605 نازنین نخجوانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
85606 نعیمه نخجوانی 1374 علوم رياضي ریاضی محض
85607 محمدمهدی نخجوانی مقدم 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
85608 محمدمهدی نخجوانی مقدم 1390 كشاورزى آبیاری و زهکشی
85609 حسن نخچیان 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
85610 عصمت نخزری خداخیر 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
85611 فردین نخست 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
85612 آرمین نخستین پناهی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
85613 محمد نخستین گشت رودخانی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
85614 آزیتا نخعی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
85615 ابراهیم نخعی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
85616 ابوالفضل نخعی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
85617 احمد نخعی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
85618 اعظم نخعی 1391 علوم رياضي آموزش ریاضی
85619 الهام نخعی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
85620 ام الفجر نخعی 1383 علوم پايه فیزیک
85621 ام الفجر نخعی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
85622 ام الفجر نخعی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
85623 امید نخعی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
85624 بتول نخعی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
85625 پیمان نخعی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
85626 ثریا نخعی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
85627 حبیب اله نخعی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
85628 حسن نخعی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
85629 حسن نخعی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
85630 حسین نخعی 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
85631 حسین رضا نخعی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
85632 حمیدرضا نخعی 1355 مهندسي راه و ساختمان
85633 حمیده نخعی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
85634 خدابخش نخعی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
85635 داود نخعی 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
85636 داود نخعی 1389 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
85637 سعید نخعی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
85638 سعید نخعی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
85639 سعید نخعی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
85640 سلیمان نخعی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
85641 سمانه نخعی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
85642 سمانه نخعی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
85643 سمیه نخعی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85644 سمیه نخعی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
85645 شهین نخعی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
85646 شیدا نخعی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
85647 عبدالرضا نخعی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
85648 علی نخعی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
85649 علی اکبر نخعی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85650 علی اکبر نخعی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
85651 غلامرضا نخعی 1356 علوم رياضي آمار
85652 فاطمه نخعی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
85653 فاطمه نخعی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
85654 فاطمه نخعی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
85655 فرناز نخعی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
85656 فرناز نخعی 1375 علوم رياضي ریاضی محض
85657 فریبا نخعی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
85658 کنیزرضا نخعی 1353 علوم پايه زیست شناسی
85659 مائده نخعی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
85660 مجیدرضا نخعی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
85661 محبوبه نخعی 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
85662 محبوبه نخعی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
85663 محمدحسین نخعی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
85664 محمدرضا نخعی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
85665 محمودرضا نخعی 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
85666 مریم نخعی 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
85667 مریم نخعی 1387 علوم رياضي آمار
85668 مصطفی نخعی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
85669 مصطفی نخعی 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
85670 معصومه نخعی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
85671 ملیحه نخعی 1378 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
85672 ملیحه نخعی 1387 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
85673 منصوره نخعی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
85674 مهدیه نخعی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
85675 مهرناز نخعی 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
85676 مهناز نخعی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
85677 میثم نخعی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
85678 میثم نخعی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
85679 ناهید نخعی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
85680 نجمه نخعی راد 1380 علوم رياضي آمار
85681 روح الله نخعی سیستانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
85682 منصوره نخعی امرودی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
85683 سکینه نخعی بغیجانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
85684 علی نخعی پور 1386 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
85685 زینب نخعی پورخلیل آباد 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
85686 فرزانه نخعی خلیل آباد 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
85687 حمیده نخعی راد 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
85688 حمیده نخعی راد 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
85689 زهرا نخعی راد 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
85690 سعیده نخعی راد 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
85691 سعیده نخعی راد 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
85692 مرتضی نخعی راد 1363 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
85693 حسین نخعی زاده 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
85694 علی نخعی زاده 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
85695 نیما نخعی زاده 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
85696 رؤیا نخعی سیستانی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
85697 مرضیه نخعی شریف 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
85698 رضوان نخعی محمدآبادی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
85699 حمزه نخعی مطلق 1383 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
85700 سعید نخعی مقدم 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873883893903913923933   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 35060285