راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,742

نمایش موارد : 85801 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
85801 نسرین منصوریان 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
85802 وحید منصوریان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
85803 هادی منصوریان 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
85804 یزدان منصوریان 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
85805 امیر منصوریان شیروان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
85806 علی منصوریه 1392 مهندسي مهندسی شیمی
85807 رامین منطقی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
85808 هاشم منظرزاده تمام 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
85809 صبح منظری 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
85810 غلامعباس منظری 1354 علوم پايه زمین شناسی
85811 ابوطالب منظری توکلی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
85812 اسما منظری توکلی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
85813 مهدی منظری حصار 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت - رفتارسازمانی
85814 اردوان منظم 1379 هنر نيشابور نقاشی
85815 سیدمحمدصادق منظم 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
85816 مونا منظم تولائی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
85817 شیلا منظم ابراهیم پور 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
85818 علیرضا منظم رمضانی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
85819 هادی منظمی ایزدی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
85820 رضا منظمی باقرزاده 1365 علوم پايه زمین شناسی
85821 رضا منظمی باقرزاده 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
85822 مسعود منظمی برهانی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
85823 مهدی منظمی برهانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
85824 فریبا منظمی حقیقت 1357 علوم پايه دبیری فیزیک
85825 مینا منظمی کمالی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
85826 علیرضا منظمی میرعلی پور 1368 علوم پايه زمین شناسی
85827 وجیهه منظمی میرعلی پور 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
85828 هانیه منظور غازانی 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
85829 زهرا منظوری آقنج 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
85830 زهرا منظوری اقنج 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
85831 نازنین منظومی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
85832 فرح منعم جو 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
85833 بهناز منعم خراسانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
85834 سارا منعم خراسانی 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
85835 علی رضا منعم زاده 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
85836 سیدحامد منعم کرابی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
85837 طاهره منعم کرابی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
85838 ساناز منعمی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
85839 نسیبه منعمی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
85840 امید منعمی زاده 1392 مهندسي مهندسی صنایع
85841 زهرا منعمی زاده 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
85842 مرتضی منعمی زاده 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
85843 مصطفی منعمی زاده 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
85844 مصطفی منعمی زاده 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
85845 زهره منعمی مایوان 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
85846 ایمان منعمی نژاد 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
85847 اردشیر منفرد 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
85848 اعظم منفرد 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
85849 جواد منفرد 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
85850 حسین منفرد 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
85851 رمضان منفرد 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
85852 زهرا منفرد 1380 علوم پايه فیزیک
85853 زهرا منفرد 1385 علوم رياضي ریاضی محض
85854 زهرا منفرد 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
85855 زهرا منفرد 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی - گرایش معادلات دیفرانسیل
85856 سمیرا منفرد 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
85857 عبدالله منفرد 1380 علوم رياضي آمار
85858 فاطمه منفرد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
85859 مجتبی منفرد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
85860 مجید منفرد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
85861 مجید منفرد 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
85862 محمّد منفرد 1378 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
85863 محمدصادق منفرد 1393 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
85864 مرتضی منفرد 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
85865 مرتضی منفرد 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
85866 مژگان منفرد 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی
85867 مسعود منفرد 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
85868 مصطفی منفرد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
85869 مهدیس منفرد 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
85870 ناهید منفرد 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
85871 نرجس منفرد 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
85872 نرجس منفرد 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
85873 هادی منفرد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
85874 یوسف منفرد 1380 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
85875 مهران منفردمایوان 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
85876 آذین منفردی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
85877 بهزاد منفردی 1381 علوم پايه زمین شناسی
85878 شادی منفردی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
85879 مجتبی منفردی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
85880 مریم منفردی ایرج 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
85881 فرانک منفردیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
85882 فرح منفردیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
85883 محبوبه منفردیان 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
85884 عباس منقبتی 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
85885 سارا منقولی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
85886 علی منگلی کمسفیدی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
85887 پریسا منوالی فرجی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
85888 نرگس منوالی فرجی 1375 علوم رياضي آمار
85889 مهرتاش منوچهر 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
85890 نصیبه منوچهر 1379 علوم پايه فیزیک
85891 صدیقه منوچهرتلوری 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
85892 احمد منوچهری 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
85893 افسانه منوچهری 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
85894 الهام منوچهری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
85895 زینب منوچهری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
85896 سمانه منوچهری 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
85897 طاهره منوچهری 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
85898 علی منوچهری 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
85899 مانا منوچهری 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39772720