راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,198

نمایش موارد : 85901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
85901 زهره منتخب فراهی 1391 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
85902 رضا منتخبی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
85903 علی اکبر منتخبی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
85904 فاطمه منتخبی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
85905 محمدکاظم منتخبی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
85906 ناصر منتخبی 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
85907 سیده عالیه منتخبی اول 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
85908 مریم منتخبی اول 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
85909 محمدحسن منتخبی ثانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
85910 لاله منتصری 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
85911 الهام منتظر 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
85912 پگاه منتظر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85913 زهرا منتظر 1392 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
85914 علی اصغر منتظر 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
85915 زهرا منتظر ابدی 1386 علوم رياضي آمار
85916 حمیدرضا منتظرابدی 1362 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
85917 فاطمه منتظرابدی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
85918 محمدجعفر منتظراسدی 1352 علوم رياضي آمار
85919 احمد رضا منتظرالقائم 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
85920 احمدرضا منتظرالقائم 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری
85921 شهرام منتظرالقائم 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
85922 محمدحسن منتظران 1375 علوم رياضي عمومی
85923 ملیحه منتظران یزدی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
85924 اکرم منتظرتربتی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
85925 زینب منتظرتربتی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
85926 فاطمه منتظرتربتی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
85927 فهیمه منتظرتربتی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
85928 محمدباقر منتظرتربتی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
85929 ربابه منتظرعطائی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
85930 آرش منتظری 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
85931 احمدرضا منتظری 1373 علوم رياضي ریاضی
85932 احمدرضا منتظری 1378 علوم رياضي ریاضی محض
85933 الهه منتظری 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
85934 امیر منتظری 1390 تربيت بدنى مدیریت ورزشی
85935 جلیل منتظری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
85936 رسول منتظری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
85937 رسول منتظری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
85938 زین العابدین منتظری 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
85939 ساناز منتظری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
85940 ساناز منتظری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
85941 سکینه منتظری 1376 علوم رياضي ریاضی
85942 سمانه منتظری 1389 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
85943 سمیرا منتظری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
85944 سوسن منتظری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
85945 سهیل منتظری 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
85946 سید سعید منتظری 1386 علوم پايه فیزیک
85947 سیداکبر منتظری 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
85948 سیدعطاالله منتظری 1394 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی ( آموزش محور )
85949 عباس منتظری 1362 مهندسي مهندسی عمران
85950 عزت منتظری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
85951 غلامرضا منتظری 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
85952 گیتی منتظری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
85953 محدثه منتظری 1390 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
85954 محمدرضا منتظری 1385 مهندسي مهندسی شیمی
85955 محمود منتظری 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
85956 منصور منتظری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
85957 مهدی منتظری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
85958 مهدیه منتظری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
85959 مهسا منتظری 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
85960 ناصر منتظری 1376 علوم پايه شیمی
85961 عبدالخالق منتظری جویباری 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
85962 علیرضا منتظری شاه توری 1365 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
85963 مهسا منتظری عزین آبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
85964 احمد منتظری عزین ابادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
85965 محمدناصر منتظری قدس 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
85966 سیدعلی منتظری قمی نژاد 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
85967 محمود منتظری محمودی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
85968 محمدحسین منتظری نجف ابادی 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
85969 حامد منتظری هدشی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
85970 محمد منتظری هدشی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
85971 وحید منتظری هدشی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
85972 داود منتظریان 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
85973 روشن منتظریان 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
85974 زهره منتظریان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
85975 مریم منتظریان 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
85976 وحیده منتظریان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85977 ساجده منتظمی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
85978 مطهره منتظمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
85979 نیلوفر منتظمی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی خاک
85980 الهام منتظمی استانه 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
85981 زهرا منتظمی ایراندوست 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85982 علی منتظمی حسین زاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
85983 لیلا منجذب مرودشتی 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
85984 جاوید منجزی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
85985 سارا منجزی 1388 دامپزشكي بافت شناسی مقایسه ای
85986 سمیه منجم 1384 هنر نيشابور ارتباط تصویری
85987 کاظم منجم 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
85988 مریم منجم 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
85989 محمد منجمی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
85990 علی منجی پور 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
85991 فرانک منجیلی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
85992 افی مندنی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
85993 فرزاد مندنی 1387 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
85994 سمیه منده گاران 1379 علوم پايه فیزیک
85995 عباسعلی منزل آبادی 1361 مهندسي راه و ساختمان
85996 ملیحه منزلسازکرمانی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
85997 رعنا منزوی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
85998 سیامک منزوی 1351 علوم پايه زمین شناسی
85999 سیده امینه منزوی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
86000 الهام منزوی اندرخ 1395 الهيات شهيد مطهري تاریخ و تمدن ملل اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40436189