راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 86001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
86001 عزت منتظری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86002 غلامرضا منتظری 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
86003 گیتی منتظری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
86004 محدثه منتظری 1390 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
86005 محمدرضا منتظری 1385 مهندسي مهندسی شیمی
86006 محمود منتظری 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
86007 منصور منتظری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
86008 مهدی منتظری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
86009 مهدیه منتظری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
86010 مهسا منتظری 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
86011 ناصر منتظری 1376 علوم پايه شیمی
86012 عبدالخالق منتظری جویباری 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
86013 علیرضا منتظری شاه توری 1365 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
86014 مهسا منتظری عزین آبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
86015 احمد منتظری عزین ابادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
86016 محمدناصر منتظری قدس 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
86017 سیدعلی منتظری قمی نژاد 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
86018 محمود منتظری محمودی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
86019 محمدحسین منتظری نجف ابادی 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
86020 حامد منتظری هدشی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
86021 محمد منتظری هدشی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86022 وحید منتظری هدشی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
86023 داود منتظریان 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
86024 روشن منتظریان 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
86025 زهره منتظریان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
86026 مریم منتظریان 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
86027 وحیده منتظریان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86028 ساجده منتظمی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
86029 مطهره منتظمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86030 نیلوفر منتظمی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی خاک
86031 الهام منتظمی استانه 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86032 زهرا منتظمی ایراندوست 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86033 علی منتظمی حسین زاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
86034 لیلا منجذب مرودشتی 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
86035 جاوید منجزی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
86036 سارا منجزی 1388 دامپزشكي بافت شناسی مقایسه ای
86037 سمیه منجم 1384 هنر نيشابور ارتباط تصویری
86038 کاظم منجم 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
86039 مریم منجم 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
86040 محمد منجمی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86041 علی منجی پور 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
86042 فرانک منجیلی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86043 افی مندنی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86044 فرزاد مندنی 1387 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
86045 سمیه منده گاران 1379 علوم پايه فیزیک
86046 عباسعلی منزل آبادی 1361 مهندسي راه و ساختمان
86047 ملیحه منزلسازکرمانی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
86048 رعنا منزوی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86049 سیامک منزوی 1351 علوم پايه زمین شناسی
86050 سیده امینه منزوی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
86051 الهام منزوی اندرخ 1395 الهيات شهيد مطهري تاریخ و تمدن ملل اسلامی
86052 یوسف علی منزوی کوشک آباد 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه
86053 حامد منزه 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86054 حامد منزه 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
86055 لیلا منزه 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86056 محمد اسمعیل منزه 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
86057 محمدجواد منزه 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
86058 پرویز منزه حاجی یار 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
86059 محمدجواد منزه حاجی یار 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
86060 الهام منسوجی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86061 علویه حلیمه منسی نژاد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86062 محمودرضا منش کریمی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
86063 الهام منشاد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
86064 میترا منشادی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
86065 محمدحسین منشط 1361 مهندسي راه و ساختمان
86066 نیکو منشوری 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
86067 نیما منشوری 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
86068 بهنام منشی 1357 مهندسي مهندسی مکانیک
86069 علیرضا منشی ابتاعی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
86070 آرش منشی زادگان 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
86071 پروانه منشی زاده 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
86072 علی رضا منشی زاده 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
86073 فاطمه منشی زاده 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
86074 حمیدرضا منشی زاده طوسی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
86075 امین منشی زاده نائین 1392 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
86076 سحر منشی طوسی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
86077 حمید منصف 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
86078 زهرا منصف خوشحساب 1372 علوم پايه شیمی
86079 زهرا منصف خوشحساب 1374 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
86080 حسینعلی منصوربستانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86081 مریم منصورپناه 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86082 بهنام منصورزاده 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
86083 زهرا منصورزاده 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
86084 علیرضا منصورزاده 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86085 محمدامین منصورزاده 1394 مهندسي مهندسی عمران
86086 محمود منصورزاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
86087 آذر منصورزاده رودی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
86088 مژده منصورزاده یامی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
86089 مهتاب منصورساعتلو 1386 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
86090 عبدالرزاق منصورسمائی 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86091 محسن منصورسمائی 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86092 حکیمه منصورقناعی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86093 سمیرا منصورگرگانی 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
86094 آزاده منصوری 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
86095 آیدا منصوری 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
86096 ابوالقاسم منصوری 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
86097 احمد منصوری 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86098 اعظم منصوری 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
86099 اعظم منصوری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
86100 الهام منصوری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40474803