راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,539

نمایش موارد : 8601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
8601 حبیب اله امامی پور 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
8602 سیدباقر امامی پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
8603 جواد امامی ترشیزی 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
8604 مریم امامی ترشیزی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
8605 ملیکا امامی ترشیزی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
8606 سیدامیر امامی تفتی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
8607 سیدوحید امامی تفتی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
8608 نقی امامی چلمردی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
8609 ثریا امامی حسن کیاده 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
8610 الهام امامی حصار 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
8611 زینب امامی حصار 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
8612 سمانه امامی خطبه سرا 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
8613 محمدرضا امامی خطبه سرا 1371 دامپزشكي دامپزشکی
8614 امیرنادر امامی رضوی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
8615 معصومه امامی روشناوند 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
8616 نجمه امامی روشناوند 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
8617 نجمه امامی روشناوند 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
8618 حسین امامی زیندانلوئی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
8619 صفر امامی شکیب 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
8620 شیده امامی صدر 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
8621 شیرین امامی صدر 1381 هنر نيشابور نقاشی
8622 احسان امامی طرقی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
8623 زهرا امامی فر 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
8624 سعید امامی فر 1391 كشاورزى علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
8625 زهرا امامی فرد 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
8626 محمود امامی فرد 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
8627 ناصر امامی فروشانی 1349 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
8628 بهاره امامی کبودگنبد 1394 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
8629 پروین امامی کشفی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
8630 تکتم امامی کشفی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
8631 تکتم امامی کشفی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
8632 مژگان امامی کشفی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
8633 مینا امامی کشفی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
8634 سمانه امامی کلاته 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
8635 حسن امامی کلاتی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
8636 پژمان امامی کلی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
8637 نسیبه امامی کورنده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
8638 فرشته امامی کیان 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
8639 شراره امامی مقدم 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
8640 سیدمحمدحسین امامی میبدی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
8641 سیدمحمدرفیع امامی میبدی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
8642 سیمین امامی میبدی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
8643 علی اکبر امامی میبدی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
8644 علیرضا امامی میبدی 1375 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
8645 محمدعلی امامی میبدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
8646 مهناز امامی میبدی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
8647 کرم امامی میرک 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
8648 ربابه امامی نصرت آباد 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
8649 احمد امامیان 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
8650 زهرا امامیان 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
8651 سمانه امامیان 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
8652 سیدعلی امامیان 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
8653 علی رضا امامیان 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
8654 علیرضا امامیان 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
8655 محمدجواد امامیان 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
8656 مهدی امامیان 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
8657 مینا امامیان 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
8658 میناسادات امامیان 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
8659 یاسر امامیان 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
8660 محمدرضا امامیان خشتی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
8661 مرضیه امامیان خشتی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
8662 مهدیه امامیان خشتی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
8663 علی رضا امامیان شوراب 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
8664 زهرا امان 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
8665 سمانه امان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
8666 سهیلا امان 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
8667 محمد امان 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
8668 مسعود امان 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
8669 مسعود امان 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
8670 الهام امان داد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
8671 ام البنین امان نژادشوی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
8672 ابوالفضل امان آبادی 1362 علوم پايه زمین شناسی
8673 رضا امان آبادی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
8674 محمدحسین امان اله زاده افشار 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
8675 حمید امان زاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
8676 ایرج امانپور 1354 علوم رياضي آمار
8677 محسن امانپور 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
8678 محمدحسین امانپور 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
8679 ملیحه امانپور 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
8680 محمود امانپورقرائی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
8681 نازی امانت چی 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
8682 سمیه امانتی فیض آبادی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
8683 امید امانداد 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
8684 مجید امانداد 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
8685 مجید امانداد 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
8686 نادره اماندار 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
8687 المیرا امانزاده ججین 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
8688 فاطمه امانلو 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
8689 فاطمه امانلو 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
8690 آرزو امانی 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
8691 آسیه امانی 1393 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
8692 احسان امانی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
8693 الهام امانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
8694 الهام امانی 1392 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
8695 امین امانی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی ناپیوسته تولیدات گیاهی - زراعت
8696 ایمان امانی 1387 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
8697 بهجت امانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
8698 پریسا امانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
8699 جعفر امانی 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
8700 جواد امانی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

صفحه :

<   11121314151617172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37299342