راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,376

نمایش موارد : 86101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
86101 پگاه منتظر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86102 زهرا منتظر 1392 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
86103 علی اصغر منتظر 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
86104 زهرا منتظر ابدی 1386 علوم رياضي آمار
86105 حمیدرضا منتظرابدی 1362 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
86106 فاطمه منتظرابدی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
86107 محمدجعفر منتظراسدی 1352 علوم رياضي آمار
86108 احمد رضا منتظرالقائم 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86109 احمدرضا منتظرالقائم 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری
86110 شهرام منتظرالقائم 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
86111 محمدحسن منتظران 1375 علوم رياضي عمومی
86112 ملیحه منتظران یزدی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
86113 اکرم منتظرتربتی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
86114 زینب منتظرتربتی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
86115 فاطمه منتظرتربتی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
86116 فهیمه منتظرتربتی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
86117 محمدباقر منتظرتربتی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
86118 ربابه منتظرعطائی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
86119 آرش منتظری 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
86120 احمدرضا منتظری 1373 علوم رياضي ریاضی
86121 احمدرضا منتظری 1378 علوم رياضي ریاضی محض
86122 الهه منتظری 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
86123 امیر منتظری 1390 تربيت بدنى مدیریت ورزشی
86124 جلیل منتظری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
86125 رسول منتظری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
86126 رسول منتظری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
86127 زین العابدین منتظری 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
86128 ساناز منتظری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
86129 ساناز منتظری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
86130 سکینه منتظری 1376 علوم رياضي ریاضی
86131 سمانه منتظری 1389 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
86132 سمیرا منتظری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
86133 سوسن منتظری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
86134 سهیل منتظری 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
86135 سید سعید منتظری 1386 علوم پايه فیزیک
86136 سیداکبر منتظری 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86137 سیدعطاالله منتظری 1394 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی ( آموزش محور )
86138 عباس منتظری 1362 مهندسي مهندسی عمران
86139 عزت منتظری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86140 غلامرضا منتظری 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
86141 گیتی منتظری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
86142 محدثه منتظری 1390 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
86143 محمدرضا منتظری 1385 مهندسي مهندسی شیمی
86144 محمود منتظری 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
86145 منصور منتظری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
86146 مهدی منتظری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
86147 مهدیه منتظری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
86148 مهسا منتظری 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
86149 ناصر منتظری 1376 علوم پايه شیمی
86150 عبدالخالق منتظری جویباری 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
86151 علیرضا منتظری شاه توری 1365 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
86152 مهسا منتظری عزین آبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
86153 احمد منتظری عزین ابادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
86154 محمدناصر منتظری قدس 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
86155 سیدعلی منتظری قمی نژاد 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
86156 محمود منتظری محمودی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
86157 محمدحسین منتظری نجف ابادی 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
86158 حامد منتظری هدشی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
86159 محمد منتظری هدشی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86160 وحید منتظری هدشی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
86161 داود منتظریان 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
86162 روشن منتظریان 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
86163 زهره منتظریان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
86164 مریم منتظریان 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
86165 وحیده منتظریان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86166 ساجده منتظمی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
86167 مطهره منتظمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86168 نیلوفر منتظمی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی خاک
86169 الهام منتظمی استانه 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86170 زهرا منتظمی ایراندوست 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86171 علی منتظمی حسین زاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
86172 لیلا منجذب مرودشتی 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
86173 جاوید منجزی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
86174 سارا منجزی 1388 دامپزشكي بافت شناسی مقایسه ای
86175 سمیه منجم 1384 هنر نيشابور ارتباط تصویری
86176 کاظم منجم 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
86177 مریم منجم 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
86178 محمد منجمی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86179 علی منجی پور 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
86180 فرانک منجیلی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86181 افی مندنی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86182 فرزاد مندنی 1387 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
86183 سمیه منده گاران 1379 علوم پايه فیزیک
86184 عباسعلی منزل آبادی 1361 مهندسي راه و ساختمان
86185 ملیحه منزلسازکرمانی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
86186 رعنا منزوی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86187 سیامک منزوی 1351 علوم پايه زمین شناسی
86188 سیده امینه منزوی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
86189 الهام منزوی اندرخ 1395 الهيات شهيد مطهري تاریخ و تمدن ملل اسلامی
86190 یوسف علی منزوی کوشک آباد 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه
86191 حامد منزه 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86192 حامد منزه 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
86193 لیلا منزه 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86194 محمد اسمعیل منزه 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
86195 محمدجواد منزه 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
86196 پرویز منزه حاجی یار 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
86197 محمدجواد منزه حاجی یار 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
86198 الهام منسوجی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86199 علویه حلیمه منسی نژاد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86200 محمودرضا منش کریمی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40723373