راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 86101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
86101 الهه منصوری 1380 علوم پايه زمین شناسی
86102 الهه منصوری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
86103 امراله منصوری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
86104 امین منصوری 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
86105 امین منصوری 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل
86106 امین منصوری 1394 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
86107 انارگل منصوری 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
86108 بهاره منصوری 1382 علوم رياضي آمار
86109 بهاره منصوری 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
86110 تیمور منصوری 1390 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
86111 جعفر منصوری 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
86112 جعفر منصوری 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
86113 جعفر منصوری 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
86114 جلال منصوری 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
86115 حامد منصوری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
86116 حامد منصوری 1389 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
86117 حبیب اله منصوری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
86118 حجت منصوری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
86119 حسین منصوری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
86120 حمید منصوری 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
86121 حمید منصوری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86122 حمید منصوری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86123 رامین منصوری 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
86124 رامین منصوری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
86125 زهرا منصوری 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
86126 زینب منصوری 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
86127 زینب السادات منصوری 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86128 سامان منصوری 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
86129 سمانه منصوری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
86130 سمیه منصوری 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
86131 سیدعلی اکبر منصوری 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
86132 سیدمجتبی منصوری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
86133 سیدمرتضی منصوری 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
86134 سیما منصوری 1387 مهندسي مهندسی شیمی
86135 شهرام منصوری 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86136 صدیقه منصوری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86137 صغری منصوری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
86138 صفیه منصوری 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
86139 عباس منصوری 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86140 عبدالجواد منصوری 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
86141 عصمت منصوری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
86142 عصمت منصوری 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
86143 علی منصوری 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86144 علی منصوری 1389 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
86145 علی منصوری 1391 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
86146 علیرضا منصوری 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
86147 فاطمه منصوری 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
86148 فرانک منصوری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
86149 فرج اله منصوری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
86150 فهیمه منصوری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
86151 فهیمه منصوری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
86152 لطیفه منصوری 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
86153 مبین منصوری 1387 هنر نيشابور نقاشی
86154 مجید منصوری 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
86155 مجید منصوری 1387 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
86156 محسن منصوری 1392 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
86157 محمّد منصوری 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
86158 محمد منصوری 1395 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
86159 مرتضی منصوری 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86160 مرضیه منصوری 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86161 مسعود منصوری 1383 علوم پايه فیزیک
86162 ملیحه منصوری 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
86163 منصوره منصوری 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86164 مهدی منصوری 1375 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
86165 مهشید منصوری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
86166 میثم منصوری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
86167 ناصر منصوری 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86168 ناهید منصوری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
86169 ندا منصوری 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
86170 نسرین منصوری 1355 علوم پايه دبیری زمین شناسی
86171 نسیبه منصوری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
86172 نصرت منصوری 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86173 نعیما منصوری 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
86174 هادی منصوری 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
86175 هومن منصوری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
86176 یاسر منصوری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86177 الهام منصوری ال یاسین 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
86178 میمنت منصوری حلاج 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
86179 علیرضا منصوری حمل آبادی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
86180 پرویز منصوری دانشور 1379 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
86181 فرهاد منصوری علی آبادی 1375 دامپزشكي دامپزشکی
86182 آذر منصوری کال پرنده 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
86183 زهرا منصوری اصل 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
86184 زهرا منصوری اصل 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
86185 سیده مریم منصوری ال هاشم 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
86186 غلامحسن منصوری امین آباد 1390 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
86187 فرزانه منصوری اوغاز 1385 علوم رياضي ریاضی محض
86188 فرزانه منصوری اوغاز 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
86189 نادر منصوری اوغاز 1373 علوم پايه دبیری شیمی
86190 رحمن منصوری بختیاروند 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86191 صدیقه منصوری برآبادی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
86192 هومان منصوری بروجنی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86193 عبدالکریم منصوری پشتس آبادی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
86194 معصومه منصوری پور 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86195 علی منصوری ترشیزی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
86196 معین منصوری ترشیزی 1393 علوم پايه زمین شناسی
86197 خلیل منصوری ترنیک 1390 پردیس دانشگاهی آمار اقتصادی - اجتماعی
86198 فاطمه منصوری حبیب آبادی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86199 پرویز منصوری دانشور 1374 علوم پايه زمین شناسی
86200 پرویز منصوری دانشور 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40488820