راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,962

نمایش موارد : 86201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
86201 سیده فاطمه میری سلیمی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
86202 مجتبی میری فخرآباد 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
86203 مریم میری فرگی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86204 سعیده میری فروتقه 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
86205 سمیه میری فروتقه 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
86206 بهزاد میری فریمانی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
86207 مرتضی میری فریمانی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
86208 اکرم میری فضل آباد 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
86209 سیده خدیجه میری قلعه سری 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
86210 محمدرضا میری قلعه نوی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86211 مینا میری قلعه نوی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
86212 مینا میری قلعه نوی 1390 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
86213 راحله میری کلاته 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
86214 فاطمه میری کلاه کج 1389 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
86215 ارسلان میری کلجگ 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
86216 پروین میری ممرآبادی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابان
86217 سیده زینب میری موسوی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86218 سیدحسن میری نژاد 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
86219 بی بی زهرا میریان 1392 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
86220 بی بی مهدیه میریان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
86221 نفیسه میریان 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
86222 وحید میریان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86223 حسین میریان دربندی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
86224 اعظم السادات میریان قهدریجانی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
86225 اعظم السادات میریان قهدریجانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
86226 محمدرضا میریانی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86227 حمیدرضا میریزدی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
86228 حمیدرضا میریزدی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
86229 فاطمه میزانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
86230 ناهید میزانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
86231 الهام میزبان 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
86232 بنت الهدی میزبان 1381 علوم پايه فیزیک
86233 سمیرا میزبان 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
86234 سیده فاطمه میزبان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
86235 مریم میزبان 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86236 هدیه سادات میزبان 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
86237 مریم میزبان تیزابی 1391 علوم رياضي آموزش ریاضی
86238 جواد میزبان گوش 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86239 جواد میزبان گوش 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86240 سهیلا میسمی بناب 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
86241 زهرا میش مست 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
86242 زهرا میش مست 1379 دامپزشكي دامپزشکی
86243 مریم میش مست نهی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
86244 فاطمه میش مست 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
86245 معصومه میش مست 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
86246 نرگس میش مست 1389 علوم پايه فیزیک
86247 مریم میش مست مهنه 1392 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
86248 منصوره میش مست مهنه 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
86249 محمدامیر میشان 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
86250 سجاد میشخاص 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
86251 ناهید میغانی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
86252 معصومه میغانی تجرود 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
86253 ام البنین میقانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86254 حسین میقانی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
86255 کامبیز میکائیل زاده 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
86256 علی اصغر میکائیلی مرغزار 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86257 منیره میکائیلی نیا 1388 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
86258 ستار میکانی 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
86259 حمید میکانیک 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
86260 نفیسه میکانیک 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
86261 امیر میکانیکی 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
86262 بهشته میکانیکی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
86263 عالیه میکانیکی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
86264 یاسمن میل کاریزی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
86265 مژگان میلاجردی 1365 كشاورزى صنایع فرآورده های کشاورزی
86266 ولی اله میلادی گرجی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
86267 رشید میلانلو 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
86268 سکینه میلانلوئی روئین 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
86269 ا لناز میلانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
86270 اسری میلانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
86271 الناز میلانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
86272 الناز میلانی 1386 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
86273 امیرحسین میلانی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
86274 پیمان میلانی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
86275 ریحانه میلانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
86276 شایان میلانی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
86277 شایسته میلانی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
86278 علی اکبر میلانی 1357 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
86279 علیرضا میلانی 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
86280 کیوان میلانی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
86281 نرگس میلانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
86282 نرگس میلانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
86283 نویدرضا میلانی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
86284 هدیه میلانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
86285 حسین میلانی مقدم 1381 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
86286 نرگس میلانی راد 1387 مهندسي مهندسی شیمی
86287 نرگس میلانی راد 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
86288 سروناز میلانی زاده 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
86289 سهراب میلانی زاده 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
86290 سهراب میلانی زاده 1393 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
86291 مینا میلانی سبزوار 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
86292 کامل میلانی شیروان 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
86293 احسان میلانی فرد 1371 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
86294 امید میلانی فرد 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86295 امید میلانی فرد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
86296 امین میلانی فرد 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86297 حسین میلانی مقدم 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
86298 محمود میلانی مقدم 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
86299 مریم میلانی مقدم 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
86300 مژگان میلانی مقدم 1385 دامپزشكي دامپزشکی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879889899909919929939949959   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37542860