راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,051

نمایش موارد : 86201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
86201 نیلوفر ناظم 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
86202 سیدمحسن ناظم تقوی اره کمر 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86203 سیدمحمدرضا ناظم تقوی اره کمر 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
86204 سیده فاطمه ناظم تقوی اره کمر 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86205 سیمین ناظم زاده 1353 علوم پايه زیست شناسی
86206 مسعود ناظم شیرازی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
86207 فائزه ناظم صفاری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
86208 آزاده ناظمی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
86209 اکبر ناظمی 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
86210 امیرحسین ناظمی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
86211 امیرحسین ناظمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
86212 امیرحسین ناظمی 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اصلاح نباتات - علوم علف های هرز
86213 پوریا ناظمی 1375 علوم رياضي ریاضی
86214 حامد ناظمی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
86215 حیدر ناظمی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
86216 رضا ناظمی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86217 ریحانه ناظمی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
86218 زهرا ناظمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
86219 عبدالرضا ناظمی 1381 علوم رياضي آمار ریاضی
86220 عفیفه ناظمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86221 علی ناظمی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86222 علی رضا ناظمی 1379 مهندسي مهندسی عمران - آب
86223 علیرضا ناظمی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
86224 مجتبی ناظمی 1355 كشاورزى صنایع کشاورزی
86225 محسن ناظمی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
86226 محسن ناظمی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
86227 محمد ناظمی 1370 علوم پايه زمین شناسی
86228 محمدکریم ناظمی 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
86229 مهتا ناظمی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
86230 مهدی ناظمی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
86231 نسیم ناظمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
86232 محمدحسین ناظمی اردکانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
86233 سودابه ناظمی اشنی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
86234 زینب ناظمی تاج الدین 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86235 صبرا ناظمی تاج الدین 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
86236 ناظم ناظمی شیروان 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86237 رفیعه ناظمی طرقبهی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86238 رفیعه ناظمی طرقبهی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
86239 رفیعه ناظمی طرقبهی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
86240 فاطمه ناظمی طرقبهی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
86241 مهدی ناظمی طرقبهی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86242 مهدی ناظمی طرقبهی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86243 هانیه ناظمی طرقبهی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
86244 معصومه ناظمی فخرآبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86245 علی ناظمی فر 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
86246 علی ناظمی فر 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
86247 حمیده ناظمی گلیان 1382 علوم پايه فیزیک
86248 سعیده ناظمی گلیان 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
86249 سودابه ناظمی گلیان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
86250 مهسا ناظمی گلیان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
86251 سیما ناظمی معزآبادی 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
86252 مونا ناظمی مقدم 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
86253 مونا ناظمی مقدم 1390 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
86254 مهسا ناظمی مقدم 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
86255 نازیلا ناظمی مقدم 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
86256 محمدرضا ناظمی نژاد 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86257 لیلا ناظمیان 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
86258 محسن ناظمیان 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
86259 نسترن ناظمیان 1384 علوم رياضي آمار
86260 سارا ناظمیان پور 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
86261 آزاده ناظوری 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
86262 رجب ناعمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
86263 غفار ناعمی 1361 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
86264 غلامحسین ناعمی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
86265 مهدی نافذ 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
86266 اسما نافع نوخندان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
86267 فرزانه نافلی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
86268 معصومه نافیان دهکردی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
86269 سیده نگار ناقدی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
86270 صدیقه ناقدی باغدار 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86271 علی اکبر ناقدی باغدار 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
86272 علی ناقدی فر 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
86273 محمدرضا ناقدی فر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
86274 محمدرضا ناقدی فر 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
86275 نغمه ناقدی نیا 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
86276 نغمه ناقدی نیا 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
86277 مریم ناقصی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
86278 محمدعلی ناقعی گرنگ 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
86279 الناز ناقل 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
86280 الناز ناقل 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
86281 پروین ناگهانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
86282 فرامرز ناگهانی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86283 کیوان نالائی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86284 کیوان نالائی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک
86285 بهاره نام آور 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
86286 بهزاد نام اورپشتدی 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86287 جواد نام جوی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
86288 مرضیه نام جوی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
86289 شیوا نام جویان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
86290 ایرج نام خدایی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
86291 سمانه نام درست 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
86292 احمد نامجو 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
86293 امیرحسین نامجو 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
86294 انسیه نامجو 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
86295 انسیه نامجو 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
86296 رضا نامجو 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
86297 سعید نامجو 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
86298 سکینه نامجو 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
86299 عالیا نامجو 1377 علوم رياضي آمار
86300 فائزه نامجو 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879889899909919929939949   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36622394