راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,443

نمایش موارد : 86301 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
86301 حمیدرضا معماریانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
86302 زینب معماریانی 1393 علوم پايه فیزیک
86303 شهاب معماریانی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
86304 فاطمه معماریانی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
86305 فرشید معماریانی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
86306 فهیمه معماریانی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
86307 مصطفی معماریانی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
86308 زهرا معمر جردوی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
86309 حسین معمرزاده طرقبه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
86310 فاطمه معمرزاده طرقبه 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86311 یعقوب معمرقلعه خلیلی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
86312 رضا معمری 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
86313 زهرا معمری 1371 علوم رياضي آمار
86314 علی معمری 1392 مهندسي مهندسی شیمی
86315 لیلا معمورئی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86316 زینب معموری 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
86317 شروق عبدعلی عمران معموری 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
86318 علی معموری 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
86319 فاطمه معموری 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
86320 فهیمه معموری 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86321 ابراهیم معنوی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
86322 زهره معنوی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
86323 محمدکاظم معنوی 1354 علوم رياضي آمار
86324 فاطمه معنوی صومعه بزرگ 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86325 آزاده معنوی عطار 1386 علوم پايه فیزیک
86326 آزاده معنوی عطار 1392 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
86327 مجتبی معنوی عطار 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
86328 محمدجواد معنوی عطار 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
86329 هانیه معنوی عطار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
86330 قاسم معنوی فر 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
86331 شهریار معنوی نامقی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86332 محمدحسن معیاری 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
86333 حیدر حمزه عبد معیبر 1395 پردیس دانشگاهی علوم قرآن و حدیث
86334 الناز معیّری 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
86335 جعفر معیری 1351 علوم پايه شیمی
86336 زهرا معیری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
86337 شعیب معیری 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86338 رعنا معیری پور 1384 مهندسي مهندسی شیمی
86339 حامد معیری کاشانی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
86340 حانیه معیریان 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
86341 حسنا معیریان 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
86342 جواد معین 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
86343 حسین معین 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
86344 حسین معین 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
86345 رضوان معین 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
86346 مریم معین 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86347 حسین معین خواه 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
86348 الهام معین زاده 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
86349 فروغ معین مقدس 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
86350 سیدشهاب الدین معین الدینی 1389 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
86351 فاطمه معین الدینی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
86352 فاطمه معین الدینی 1391 پردیس دانشگاهی حکمت متعالیه
86353 مهدی معین الدینی 1370 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
86354 نعیمه معین الدینی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
86355 مجید معین الساداتی 1377 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
86356 فاطمه معین الغربائی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
86357 پریسا معین پور 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
86358 عصمت معین پور 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
86359 احمد معین تقوی 1347 علوم رياضي ریاضی
86360 سید احسان معین تقوی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
86361 سید احسان معین تقوی 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات (سیستم)
86362 مارال معین تقوی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
86363 محمدرضا معین تقوی 1386 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
86364 مژگان معین تقوی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
86365 حسین معین خواه 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
86366 طناز معین درباری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
86367 علی معین درباری 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
86368 علی معین درباری 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
86369 مریم معین درباری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
86370 مریم معین درباری 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
86371 مریم معین درباری 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
86372 نسیم سادات معین درباری 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
86373 محمود معین راد 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
86374 فاطمه معین زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
86375 محمداحسان معین زاده 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
86376 محمدحسین معین زاده 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86377 مریم معین زاده 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
86378 مهسا معین زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
86379 صادق معین صمدانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86380 مریم السادات معین ضیائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
86381 مریم معین فر 1388 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
86382 مهدی معین فر 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
86383 یداله معین فر 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
86384 حمید معین فرد 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
86385 حمیده معین فرد 1383 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
86386 علی معین فرد 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی
86387 فرزانه معین فرد 1384 هنر نيشابور ارتباط تصویری
86388 مرضیه معین فرد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
86389 مرضیه معین فرد 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
86390 علی معین قالی بافان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
86391 فاطمه معین گلبوئی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
86392 فهیمه معین محسن آبادی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
86393 فروغ معین مقدس 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
86394 محبوبه معین مقدس 1379 علوم پايه فیزیک (نجوم و اختر فیزیک)
86395 محبوبه معین مقدس 1386 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
86396 نویده معین نیا 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
86397 اسماعیل معینی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
86398 امیررضا معینی 1387 علوم پايه فیزیک
86399 رحیم معینی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42238464