راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 86301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
86301 اردشیر منفرد 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
86302 اعظم منفرد 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
86303 جواد منفرد 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
86304 حسین منفرد 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
86305 رمضان منفرد 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
86306 زهرا منفرد 1380 علوم پايه فیزیک
86307 زهرا منفرد 1385 علوم رياضي ریاضی محض
86308 زهرا منفرد 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
86309 زهرا منفرد 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی - گرایش معادلات دیفرانسیل
86310 سمیرا منفرد 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
86311 عبدالله منفرد 1380 علوم رياضي آمار
86312 فاطمه منفرد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
86313 مجتبی منفرد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
86314 مجید منفرد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
86315 مجید منفرد 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
86316 محمّد منفرد 1378 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
86317 محمدصادق منفرد 1393 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
86318 مرتضی منفرد 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
86319 مرتضی منفرد 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
86320 مژگان منفرد 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی
86321 مسعود منفرد 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
86322 مصطفی منفرد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
86323 مهدیس منفرد 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86324 ناهید منفرد 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
86325 نرجس منفرد 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86326 نرجس منفرد 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
86327 هادی منفرد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
86328 یوسف منفرد 1380 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
86329 مهران منفردمایوان 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
86330 آذین منفردی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
86331 بهزاد منفردی 1381 علوم پايه زمین شناسی
86332 شادی منفردی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
86333 مجتبی منفردی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
86334 مریم منفردی ایرج 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
86335 فرانک منفردیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
86336 فرح منفردیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
86337 محبوبه منفردیان 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86338 عباس منقبتی 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
86339 سارا منقولی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
86340 علی منگلی کمسفیدی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
86341 پریسا منوالی فرجی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
86342 نرگس منوالی فرجی 1375 علوم رياضي آمار
86343 مهرتاش منوچهر 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
86344 نصیبه منوچهر 1379 علوم پايه فیزیک
86345 صدیقه منوچهرتلوری 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
86346 احمد منوچهری 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86347 افسانه منوچهری 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
86348 الهام منوچهری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86349 زینب منوچهری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
86350 سمانه منوچهری 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
86351 طاهره منوچهری 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86352 علی منوچهری 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86353 مانا منوچهری 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
86354 مجید منوچهری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
86355 محسن منوچهری 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
86356 محمدفواد منوچهری 1387 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
86357 محمدمهدی منوچهری 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
86358 مهرداد منوچهری 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
86359 مهرنوش منوچهری 1379 علوم پايه فیزیک
86360 حمید منوچهری اردکانی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
86361 آزاده منوچهری فر 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
86362 محمدجواد منوچهری کیان 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
86363 وحید منوچهری کیان 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86364 محمد منوچهری مقدم 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86365 محمد منوچهری مقدم 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86366 مهدی منوچهری مقدم 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
86367 سیمین منوچهری موحد 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
86368 غلام رضا منوچهری نیک 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
86369 حمید منور 1368 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
86370 ناهید منور 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
86371 سیدرحیم منوری 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
86372 محمدرضا منوری 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
86373 محمدعلی منوری 1363 مهندسي نقشه برداری
86374 علیرضا منوریان 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86375 علیرضا منوریان 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
86376 ویدا منوریان 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
86377 زهره منهاج 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
86378 حسن منهمی 1386 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
86379 حسن منهمی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
86380 رمضانعلی منیدری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
86381 محمدعلی منیر 1353 علوم رياضي ریاضی
86382 افسانه منیری 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
86383 ساره منیری 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
86384 سیدهاشم منیری 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
86385 عظیم منیری 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
86386 مرتضی منیری 1364 علوم رياضي ریاضی
86387 عصمت منیری مزار 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
86388 نوشین منیری منش 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
86389 مژگان منیری آبکوه 1384 علوم رياضي ریاضی محض
86390 علیرضا منیری ابیانه 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
86391 کلثوم منیری تیلکی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
86392 اعظم منیری دهدشتی 1383 هنر نيشابور نقاشی
86393 رضا منیری مقدم عنبران 1393 دامپزشكي فیزیولوژی
86394 نگین منیری منش 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
86395 مهدی منیعی 1366 كشاورزى زراعت
86396 اسماعیل جهید جوید منیهل 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
86397 سهیلاسادات موُذنی 1391 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
86398 مُنا موُمن 1391 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
86399 اصغر مواسات 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86400 ریحانه مواسات 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40475170