راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 86501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
86501 علی مفیدی 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
86502 فائزه مفیدی 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
86503 فهیمه مفیدی 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
86504 مسیح مفیدی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
86505 ملیحه مفیدی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
86506 مظفر مفیدی روچی 1355 علوم رياضي ریاضی
86507 اشکان مفیدی شاهرودی 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
86508 ندا مفیدی نژاد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86509 حامد مفیدی نیستانک 1391 مهندسي مهندسی شیمی
86510 فرحناز مقابل 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
86511 اعظم مقام نیا 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
86512 ابراهیم مقامی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
86513 ابراهیم مقامی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
86514 حمیدرضا مقامی 1383 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
86515 سیدعلی مقامی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
86516 سیدعلی مقامی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
86517 شهلا مقامی 1366 علوم پايه دبیری شیمی
86518 صدیقه مقامی 1355 علوم پايه شیمی
86519 محمدحسین مقامی 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
86520 مژگان مقامی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
86521 مهدی مقامی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
86522 هدی مقامی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86523 فرشته مقامی مقیم 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
86524 مینا مقامی مقیم 1392 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
86525 الهام مقامیان 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
86526 جلال مقبل 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
86527 مهرداد مقبل نژاد 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86528 آرزو مقبلی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
86529 آرزو مقبلی 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
86530 فاطمه مقبلی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
86531 مصیب مقبلی دامنه 1393 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
86532 ملیحه مقبلی نیشابور 1391 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
86533 ناصر مقبلی هنزاء 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
86534 اسحق مقبلی هنزائی 1390 كشاورزى علوم باغبانی و فضای سبز - سبزی کاری
86535 محمدحسین مقبلی هنزایی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86536 ملیکا مقبلی هنزایی 1394 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
86537 نعمت الله مقبلی هنزایی 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
86538 مریم مقبولی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
86539 آرزو مقتدائی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
86540 محسن مقتدائی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
86541 امین مقتدائی فر 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
86542 جلاله مقتدایی فر 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
86543 سیدهاشم مقتدر 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
86544 سیدهاشم مقتدر 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
86545 جواد مقتدری 1368 علوم پايه زمین شناسی
86546 زکریا مقتدری 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86547 آرزو مقتدری اصفهانی 1392 دامپزشكي بافت شناسی
86548 محمود مقتولی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
86549 آسیه مقدادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86550 آسیه مقدادی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی (مجازی - آموزش محور)
86551 اقدس مقدادی 1379 علوم پايه فیزیک
86552 اقدس مقدادی 1385 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
86553 امنه مقدادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
86554 امیرحسین مقدادی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
86555 ثریا مقدادی 1355 علوم پايه شیمی
86556 نرجس مقدادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86557 بتول مقدادی اصفهانی 1394 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
86558 پرویز مقدادی زنجانی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
86559 پردیس مقدادیان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
86560 پردیس مقدادیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
86561 فتحیه مقدادیان 1380 علوم رياضي آمار
86562 محمد مقدادیان 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86563 محّمد مقدادیان 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
86564 منصوره مقدادیان 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
86565 نفیسه مقدادیان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
86566 بهرام مقداری 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
86567 زهره مقداری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
86568 صدیقه سادات مقداری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86569 صدیقه سادات مقداری 1376 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
86570 صدیقه سادات مقداری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
86571 فائزه مقداری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
86572 محسن مقداری 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
86573 نصیرالدین مقدّر 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
86574 نصیرالدین مقدّر 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
86575 کیمیا مقدری 1393 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
86576 محمد مقدری 1381 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
86577 محمد مقدری 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
86578 محمدجواد مقدری 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
86579 مجید مقدری امیری 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
86580 اعظم مقدس 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
86581 الهام السادات مقدس 1378 دامپزشكي دامپزشکی
86582 الهام السادات مقدس 1386 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
86583 ایمان مقدس 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86584 ایمان مقدس 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86585 حامد مقدس 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
86586 راضیه مقدس 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
86587 سعید مقدس 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
86588 سعیده مقدس 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
86589 سعیده مقدس 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
86590 سمیه مقدس 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
86591 سیدجواد مقدس 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
86592 سیدحسین مقدس 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
86593 سیده زینب مقدس 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
86594 سیده محبوبه مقدس 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
86595 سیدهاشم مقدس 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
86596 علی مقدس 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86597 علی مقدس 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
86598 علی مقدس 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
86599 محمد مقدّس 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی
86600 مرضیه مقدس 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882892902912922932942952962972982992100210121022   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223051