راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,782

نمایش موارد : 86701 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
86701 هادی منصوریان 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
86702 یزدان منصوریان 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
86703 امیر منصوریان شیروان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
86704 علی منصوریه 1392 مهندسي مهندسی شیمی
86705 رامین منطقی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
86706 هاشم منظرزاده تمام 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86707 صبح منظری 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
86708 غلامعباس منظری 1354 علوم پايه زمین شناسی
86709 ابوطالب منظری توکلی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
86710 اسما منظری توکلی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
86711 مهدی منظری حصار 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت - رفتارسازمانی
86712 اردوان منظم 1379 هنر نيشابور نقاشی
86713 سیدمحمدصادق منظم 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
86714 مونا منظم تولائی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
86715 شیلا منظم ابراهیم پور 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
86716 علیرضا منظم رمضانی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86717 هادی منظمی ایزدی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
86718 رضا منظمی باقرزاده 1365 علوم پايه زمین شناسی
86719 رضا منظمی باقرزاده 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
86720 مسعود منظمی برهانی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
86721 مهدی منظمی برهانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
86722 فریبا منظمی حقیقت 1357 علوم پايه دبیری فیزیک
86723 مینا منظمی کمالی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
86724 علیرضا منظمی میرعلی پور 1368 علوم پايه زمین شناسی
86725 وجیهه منظمی میرعلی پور 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
86726 هانیه منظور غازانی 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
86727 زهرا منظوری آقنج 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
86728 زهرا منظوری اقنج 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
86729 نازنین منظومی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
86730 فرح منعم جو 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
86731 بهناز منعم خراسانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
86732 سارا منعم خراسانی 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
86733 علی رضا منعم زاده 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
86734 سیدحامد منعم کرابی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
86735 طاهره منعم کرابی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
86736 ساناز منعمی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
86737 نسیبه منعمی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
86738 امید منعمی زاده 1392 مهندسي مهندسی صنایع
86739 زهرا منعمی زاده 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
86740 مرتضی منعمی زاده 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86741 مصطفی منعمی زاده 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
86742 مصطفی منعمی زاده 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
86743 زهره منعمی مایوان 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
86744 ایمان منعمی نژاد 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86745 اردشیر منفرد 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
86746 اعظم منفرد 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
86747 جواد منفرد 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
86748 حسین منفرد 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
86749 رمضان منفرد 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
86750 زهرا منفرد 1380 علوم پايه فیزیک
86751 زهرا منفرد 1385 علوم رياضي ریاضی محض
86752 زهرا منفرد 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
86753 زهرا منفرد 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی - گرایش معادلات دیفرانسیل
86754 سمیرا منفرد 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
86755 عبدالله منفرد 1380 علوم رياضي آمار
86756 فاطمه منفرد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
86757 مجتبی منفرد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
86758 مجید منفرد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
86759 مجید منفرد 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
86760 محمّد منفرد 1378 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
86761 محمدصادق منفرد 1393 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
86762 مرتضی منفرد 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
86763 مرتضی منفرد 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
86764 مژگان منفرد 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی
86765 مسعود منفرد 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
86766 مصطفی منفرد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
86767 مهدیس منفرد 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86768 ناهید منفرد 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
86769 نرجس منفرد 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86770 نرجس منفرد 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
86771 هادی منفرد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
86772 یوسف منفرد 1380 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
86773 مهران منفردمایوان 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
86774 آذین منفردی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
86775 بهزاد منفردی 1381 علوم پايه زمین شناسی
86776 شادی منفردی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
86777 مجتبی منفردی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
86778 مریم منفردی ایرج 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
86779 فرانک منفردیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
86780 فرح منفردیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
86781 محبوبه منفردیان 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86782 عباس منقبتی 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
86783 سارا منقولی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
86784 علی منگلی کمسفیدی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
86785 پریسا منوالی فرجی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
86786 نرگس منوالی فرجی 1375 علوم رياضي آمار
86787 مهرتاش منوچهر 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
86788 نصیبه منوچهر 1379 علوم پايه فیزیک
86789 صدیقه منوچهرتلوری 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
86790 احمد منوچهری 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86791 افسانه منوچهری 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
86792 الهام منوچهری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86793 زینب منوچهری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
86794 سمانه منوچهری 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
86795 طاهره منوچهری 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86796 علی منوچهری 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86797 مانا منوچهری 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
86798 مجید منوچهری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
86799 محسن منوچهری 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848949049149249349449549649749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41189166