راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,232

نمایش موارد : 86801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
86801 رضا نجاتی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
86802 زهره نجاتی 1379 علوم پايه زمین شناسی
86803 شیما نجاتی 1382 علوم پايه زمین شناسی
86804 ضیا نجاتی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86805 فاطمه نجاتی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
86806 فاطمه نجاتی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
86807 فرخنده نجاتی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
86808 فرزانه نجاتی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
86809 فرشته نجاتی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
86810 محمد نجاتی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
86811 مریم نجاتی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86812 ملیحه نجاتی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
86813 مهلا نجاتی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86814 مهلا نجاتی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
86815 میترا نجاتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
86816 نوشین نجاتی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
86817 وحید نجاتی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
86818 حمیدرضا نجاتی ترابی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
86819 علی نجاتی کلاته 1376 علوم پايه فیزیک کاربردی
86820 غلامرضا نجاتی مهر 1378 علوم رياضي ریاضی محض
86821 فهیمه نجاتی یزدی زاده 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
86822 ریحانه نجاتی بروانلو 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
86823 زهرا نجاتی پورقوژدی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
86824 حمیدرضا نجاتی ترابی 1375 علوم رياضي ریاضی
86825 میترا نجاتی ترنیک 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86826 مریم نجاتی ثانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
86827 محمود نجاتی حسینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
86828 محمد نجاتی حیدرزاده 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
86829 محمد نجاتی حیدرزاده 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
86830 نفیسه نجاتی حیدرزاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
86831 فاطمه نجاتی خالقی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86832 فاطمه نجاتی خالقی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86833 ناهید نجاتی خالقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
86834 اکرم نجاتی خرمندیچالی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86835 عصمت نجاتی رشتخواری 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
86836 محبوبه نجاتی ریحانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86837 صبا نجاتی زاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
86838 داود نجاتی شیخ آباد 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
86839 داود نجاتی شیخ اباد 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
86840 فاطمه نجاتی صومعه بزرگ 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
86841 بهجت نجاتی طرقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
86842 نسرین نجاتی طرقی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
86843 نسرین نجاتی طرقی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
86844 وجیهه نجاتی طرقی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
86845 سیدمهدی نجاتی غفوری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
86846 اتنا نجاتی فر 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86847 سیدابوالفضل نجاتی فرد 1368 علوم پايه زمین شناسی
86848 فاطمه نجاتی فهندری 1383 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
86849 محمد نجاتی فهندری 1354 علوم پايه شیمی
86850 زهرا نجاتی قوشخانه 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86851 زهرا نجاتی محرّمی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
86852 سولماز نجاتی محرمی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
86853 سولماز نجاتی محرمی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
86854 فرزاد نجاتی محرمی 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
86855 فرزاد نجاتی محرمی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
86856 حانیه نجاتی محمدآباد 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
86857 زکیه نجاتی محمودی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
86858 عبدالغایب نجاتی محمودی 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
86859 حسین نجاتی مقدم 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
86860 زهرا نجاتی مقدم 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
86861 زهرا نجاتی مقدم 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
86862 امید نجاتی منظری 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
86863 حمید نجاتی مهیمنی 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
86864 سینا نجاتی نوغانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86865 مجید نجاتی نوغانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86866 معصومه نجاتی نوغانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
86867 ابوالفضل نجاتی یزدی زاده 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
86868 ابوالفضل نجاتی یزدی زاده 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
86869 الیاس نجاتی یزدی زاده 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86870 زهرا نجاتی یزدی زاده 1383 علوم پايه فیزیک
86871 زهرا نجاتی یزدی زاده 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
86872 لطیفه نجاتی یزدی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
86873 مسعود نجاتی یزدی نژاد 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
86874 نغمه نجاتی یزدی نژاد 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
86875 حسن نجاتیان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
86876 ساجده نجاتیان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
86877 غلامعلی نجاتیان 1358 علوم رياضي دبیری ریاضی
86878 هادی نجاتیان 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86879 حسین نجاتیان بستانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
86880 حسین نجاتیان بستانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
86881 اعظم نجاتیان پور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
86882 محمدرضا نجاتیان پور 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
86883 فاطمه نجاتیان شجاعی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
86884 محسن نجاتیان قاسمیه 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
86885 بی بی نفیسه نجاتیان قرشی 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
86886 سیدحمیدرضا نجاتیان قریشی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
86887 زهرا نجاتیان کاشانی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
86888 مرتضی نجاتیان یزدیان 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
86889 حسین نجار 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
86890 شیما نجار 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86891 شیما نجار 1384 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
86892 غزاله نجار 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
86893 غزاله نجار 1392 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
86894 محمدکاظم نجار 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
86895 مهدی نجار 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
86896 مهناز نجار 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
86897 نرگس نجار 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86898 وحید نجار نژاد مشهدی 1384 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
86899 فهیمه نجاران 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
86900 معصومه نجاران طرقی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885895905915925935945   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36795349