راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 87201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
87201 سیدمصطفی موسوی منفرد 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
87202 سیدابراهیم موسوی موحد 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
87203 سیدابراهیم موسوی موحد 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
87204 سیده مریم موسوی موحد 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
87205 رضا موسوی مهدی ابادی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
87206 سیدحجت موسوی مهربانی 1357 علوم رياضي آمار
87207 سیدعلی موسوی میرکلائی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
87208 سیده طوبی موسوی میرکلائی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
87209 شیما موسوی نره’ 1388 علوم رياضي آموزش ریاضی
87210 اعظم موسوی نژاد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
87211 الهه سادات موسوی نژاد 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
87212 بی بی اعظم موسوی نژاد 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
87213 بی بی اعظم موسوی نژاد 1387 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
87214 بی بی حمیده موسوی نژاد 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
87215 حسن موسوی نژاد 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
87216 ربابه موسوی نژاد 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
87217 سید روح الله موسوی نژاد 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
87218 سید مجتبی موسوی نژاد 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
87219 سید مرتضی موسوی نژاد 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
87220 سیدحسن موسوی نژاد 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
87221 سیدرضا موسوی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
87222 سیدصادق موسوی نژاد 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
87223 سیدصالح موسوی نژاد 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
87224 سیدعباس موسوی نژاد 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
87225 سیدعلیرضا موسوی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
87226 سیدمجتبی موسوی نژاد 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
87227 سیدمحسن موسوی نژاد 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
87228 سیدمحسن موسوی نژاد 1388 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
87229 سیدمحمد موسوی نژاد 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
87230 سیدمحمد موسوی نژاد 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
87231 سیدمهدی موسوی نژاد 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
87232 سیده حمیده موسوی نژاد 1389 علوم رياضي آموزش ریاضی
87233 سیده زهرا موسوی نژاد 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
87234 سیده فاطمه موسوی نژاد 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
87235 شوکت موسوی نژاد 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
87236 علی موسوی نژاد 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
87237 ملیحه موسوی نژاد 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
87238 نفیسه موسوی نژاد 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
87239 سید علی موسوی نژاد مقدم 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
87240 آسیه سادات موسوی نژادابرده 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
87241 سیده طاهره موسوی نژادابرده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
87242 سیدمحمد موسوی نژادچنارانی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
87243 سیما موسوی نژادشوشتری 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی
87244 سیدعلی موسوی نژادمقدم 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
87245 سیدمجتبی موسوی نژادمقدم 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
87246 سیدمهدی موسوی نژادمقدم 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
87247 مریم موسوی نژادمقدم 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
87248 مریم موسوی نژادمقدم 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
87249 سیده مهناز موسوی نژادنائینی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
87250 زینب سادات موسوی نسب 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
87251 صبا موسوی نسب 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
87252 مریم موسوی نسب هریسی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
87253 نرگس موسوی ننه گران 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
87254 الهام سادات موسوی نیا 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
87255 امیر موسوی نیا 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
87256 رضا موسوی نیا 1362 مهندسي مهندسی عمران
87257 زهرا موسوی نیا 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
87258 سعیده سادات موسوی نیا 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
87259 سیدبهروز موسوی نیا 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
87260 سیدبهمن موسوی نیا 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
87261 سیدشبر موسوی نیا 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
87262 سیدعلیرضا موسوی نیا 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
87263 سیدمحمد موسوی نیستانک 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
87264 داود موسوی نیشابوری 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
87265 عزت موسوی نیشابوری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
87266 سید محسن موسوی نیک 1365 كشاورزى علوم زراعی
87267 سیدجواد موسوی نیک 1371 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
87268 سیدحسام موسوی نیک 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
87269 سیدرضا موسوی نیک 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
87270 سیدعلی موسوی نیک 1375 دامپزشكي دامپزشکی
87271 سیدوحید موسوی نیک 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
87272 سیدوحید موسوی نیک 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
87273 مژگان موسوی نیک 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
87274 سودابه سادات موسوی نیکو 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
87275 سیده فرزانه موسوی نیکو 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
87276 سید سلمان موسوی ونندی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
87277 سیدحمید موسوی هاشمی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
87278 سیدحمید موسوی هاشمی 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل
87279 ساره موسوی همت 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
87280 فاطمه موسوی همت 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
87281 سیدجلال موسوی هنومرور 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
87282 سمانه سادات موسوی یزد 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
87283 سیدمحمدتقی موسوی ینگجه 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
87284 انسیه موسویان 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
87285 جواد موسویان 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
87286 حمیدرضا موسویان 1381 دامپزشكي دامپزشکی
87287 خدیجه السادات موسویان 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
87288 سید عبدالناصر موسویان 1388 مهندسي مهندسی عمران - آب
87289 سیدجلال موسویان 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
87290 سیدجواد موسویان 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
87291 سیدحبیب موسویان 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
87292 سیدحمید موسویان 1379 علوم رياضي آمار
87293 سیدعبدالناصر موسویان 1385 مهندسي مهندسی عمران - آب
87294 سیدعلی موسویان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
87295 سیدعلیرضا موسویان 1354 علوم پايه شیمی
87296 سیدمحمّد موسویان 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
87297 سیدمحمدمهدی موسویان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
87298 سیده فائزه موسویان 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
87299 سیدهاشم موسویان 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
87300 فرزانه موسویان 1335 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489115