راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 87201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
87201 عصمت ملایی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
87202 علی اکبر ملایی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
87203 فاطمه ملایی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
87204 محسن ملایی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
87205 مژگان ملایی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
87206 مسعود ملایی 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
87207 مهتاب ملایی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
87208 حمید ملایی فیض ابادی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
87209 علی ملایی ماران 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
87210 فاطمه ملایی معروف رشخواری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
87211 گلناز ملایی مقدم 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
87212 مهدی ملبوبی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
87213 شهرزاد ملت 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
87214 نجمه ملت خواه 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
87215 حسین ملت پرست 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
87216 علی ملت خواه 1392 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
87217 محمدامیر ملت خواه 1385 علوم رياضي آمار
87218 مهدی ملت خواه 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
87219 سعیده ملتجی 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
87220 سعیده ملتجی 1394 علوم رياضي آمار ریاضی
87221 غلامرضا ملتجی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
87222 پوریا ملتّی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
87223 پونه ملتی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
87224 پونه ملتی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
87225 هاجر ملتی نوخندان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
87226 هاجر ملتی نوخندان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
87227 محمدعلی ملجائی 1393 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
87228 فاطمه ملخ خانی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
87229 مجید ملصقی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
87230 آرش ملک 1369 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
87231 بدری ملک 1353 علوم پايه زمین شناسی
87232 جعفر ملک 1364 مهندسي مهندسی عمران
87233 رحمن وفا ملک 1353 علوم رياضي آمار
87234 زهرا ملک 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
87235 عاطفه سادات ملک 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
87236 عفت ملک 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
87237 عفت ملک 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
87238 فاطمه ملک 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
87239 مبینا ملک 1392 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
87240 محمدرضا ملک 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
87241 مسعود ملک 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
87242 مهدخت ملک 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
87243 مهدی ملک 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
87244 هادی ملک 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
87245 مهیار ملک پژوه 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
87246 آرش ملک پور 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
87247 داود ملک پور 1369 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
87248 راضیه ملک پورافشار 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
87249 طاهره ملک پورافشار 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
87250 شکوفه ملک جانی 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
87251 رمضانعلی ملک جعفریان 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
87252 سعید ملک جعفریان 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
87253 مجید ملک جعفریان 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
87254 مجید ملک جعفریان 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
87255 مجید ملک جعفریان 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
87256 مریم ملک جعفریان 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
87257 ملیحه ملک جعفریان 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
87258 رحیم ملک خسروی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
87259 کریم ملک خسروی 1372 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
87260 فرهاد ملک زادگان 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
87261 امیر ملک زاده 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
87262 بهرام ملک زاده 1362 علوم رياضي آمار
87263 پرویز ملک زاده 1365 علوم رياضي آمار
87264 سیمین ملک زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
87265 شایسته ملک زاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
87266 علیرضا ملک زاده 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
87267 علیرضا ملک زاده 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
87268 فاطمه ملک زاده 1369 علوم رياضي آمار
87269 ماندانا ملک زاده 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
87270 محمد ملک زاده 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
87271 مریم ملک زاده اردهائی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
87272 حسن ملک زاده داورانی 1370 علوم پايه زمین شناسی
87273 سعید ملک زاده شفارودی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
87274 محمدعلی ملک زاده گنابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
87275 فاطمه ملک شاهکوئی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
87276 زینب ملک شعبانی امیری 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
87277 ملیحه ملک نژادیزدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
87278 مهدی ملک نیا 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
87279 سیدعلی ملک آبادی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
87280 سیدعلی ملک آبادی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
87281 سمانه ملک آرا 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
87282 سیما ملک آرا 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
87283 زهرا ملک ابادی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
87284 ریحانه ملک اسفندیاری 1381 علوم رياضي آمار
87285 محسن ملک افضلی اردکانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
87286 سیدسعید ملک الساداتی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
87287 سیدسعید ملک الساداتی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
87288 عاطفه ملک الساداتی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
87289 علی اصغر ملک بالا 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
87290 مصطفی ملک پائین 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
87291 محسن ملک پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
87292 حمیده ملک پورافشار 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
87293 سمیرا ملک پوربهابادی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
87294 نجمه ملک پورزاده بزنجانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
87295 زینب ملک جعفریان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
87296 مژگان ملک جعفریان 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
87297 مژگان سادات ملک جعفریان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
87298 فرناز ملک جهانی 1389 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
87299 مسلم ملک حسنی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
87300 عاطفه ملک خانی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199423