راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 87301 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
87301 سعید ملک جعفریان 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
87302 مجید ملک جعفریان 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
87303 مجید ملک جعفریان 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
87304 مجید ملک جعفریان 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
87305 مریم ملک جعفریان 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
87306 ملیحه ملک جعفریان 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
87307 رحیم ملک خسروی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
87308 کریم ملک خسروی 1372 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
87309 فرهاد ملک زادگان 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
87310 امیر ملک زاده 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
87311 بهرام ملک زاده 1362 علوم رياضي آمار
87312 پرویز ملک زاده 1365 علوم رياضي آمار
87313 سیمین ملک زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
87314 شایسته ملک زاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
87315 علیرضا ملک زاده 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
87316 علیرضا ملک زاده 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
87317 فاطمه ملک زاده 1369 علوم رياضي آمار
87318 ماندانا ملک زاده 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
87319 محمد ملک زاده 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
87320 مریم ملک زاده اردهائی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
87321 حسن ملک زاده داورانی 1370 علوم پايه زمین شناسی
87322 سعید ملک زاده شفارودی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
87323 محمدعلی ملک زاده گنابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
87324 فاطمه ملک شاهکوئی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
87325 زینب ملک شعبانی امیری 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
87326 ملیحه ملک نژادیزدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
87327 مهدی ملک نیا 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
87328 سیدعلی ملک آبادی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
87329 سیدعلی ملک آبادی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
87330 سمانه ملک آرا 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
87331 سیما ملک آرا 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
87332 زهرا ملک ابادی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
87333 ریحانه ملک اسفندیاری 1381 علوم رياضي آمار
87334 محسن ملک افضلی اردکانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
87335 سیدسعید ملک الساداتی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
87336 سیدسعید ملک الساداتی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
87337 عاطفه ملک الساداتی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
87338 علی اصغر ملک بالا 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
87339 مصطفی ملک پائین 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
87340 محسن ملک پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
87341 حمیده ملک پورافشار 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
87342 سمیرا ملک پوربهابادی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
87343 نجمه ملک پورزاده بزنجانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
87344 زینب ملک جعفریان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
87345 مژگان ملک جعفریان 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
87346 مژگان سادات ملک جعفریان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
87347 فرناز ملک جهانی 1389 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
87348 مسلم ملک حسنی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
87349 عاطفه ملک خانی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
87350 محمدجمال ملک خانی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
87351 محمد ملک خواهی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
87352 محمد ملک خواهی 1389 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
87353 فاطمه ملک دادی 1389 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
87354 عماد ملک زاد 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
87355 خلیل ملک زاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
87356 امیر ملک زاده 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
87357 خلیل ملک زاده 1390 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
87358 دانیال ملک زاده 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
87359 دینا ملک زاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
87360 زهرا ملک زاده 1386 علوم پايه فیزیک
87361 سارا ملک زاده 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
87362 شایسته ملک زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
87363 شیما ملک زاده 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
87364 صدیقه ملک زاده 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
87365 طاهره ملک زاده 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی ( آموزش محور )
87366 غلامرضا ملک زاده 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت - رفتارسازمانی
87367 فاطمه ملک زاده 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
87368 فرزانه ملک زاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
87369 مجتبی ملک زاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
87370 مجتبی ملک زاده 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
87371 محدثه ملک زاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
87372 محمدرضا ملک زاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
87373 محمودرضا ملک زاده 1353 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
87374 منیر ملک زاده 1354 علوم پايه شیمی
87375 احمد ملک زاده آراسته 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
87376 محمد ملک زاده آراسته 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
87377 علی رضا ملک زاده اراسته 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
87378 افسانه ملک زاده شفارودی 1364 علوم پايه علوم جانوری
87379 معصومه ملک زاده گنابادی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
87380 معصومه ملک زاده گنابادی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
87381 امیرعلی ملک زاده مغانی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
87382 علی ملک زاده مغانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
87383 علی ملک زاده مغانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
87384 مهدیس ملک زاده مغانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
87385 مهدیس ملک زاده مغانی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
87386 حامد ملک زاده نوقابی 1391 مهندسي مهندسی عمران
87387 محمد ملک زاده نیشابور 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
87388 راضیه ملک سنو 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
87389 مهدی ملک سنو 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
87390 مهدی ملک سنو 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
87391 مصطفی ملک سنوکش 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
87392 سیداسماعیل ملک شادخت 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
87393 جواد ملک شاهکوهی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
87394 بهمن ملک شاهی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
87395 مرضیه ملک شاهی 1392 ادبيّات و علوم انسانى ترجمه
87396 مهدی ملک محمدی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
87397 لیلی ملک محمدی گوغری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
87398 علی ملک محمودی 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
87399 زهرا ملک مطیعی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227394