راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,561

نمایش موارد : 87601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
87601 نعیمه نخجوانی 1374 علوم رياضي ریاضی محض
87602 محمدمهدی نخجوانی مقدم 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
87603 محمدمهدی نخجوانی مقدم 1390 كشاورزى آبیاری و زهکشی
87604 حسن نخچیان 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
87605 عصمت نخزری خداخیر 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
87606 فردین نخست 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
87607 آرمین نخستین پناهی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
87608 محمد نخستین گشت رودخانی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
87609 آزیتا نخعی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
87610 ابراهیم نخعی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
87611 ابوالفضل نخعی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
87612 احمد نخعی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
87613 اعظم نخعی 1391 علوم رياضي آموزش ریاضی
87614 الهام نخعی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
87615 ام الفجر نخعی 1383 علوم پايه فیزیک
87616 ام الفجر نخعی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
87617 ام الفجر نخعی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
87618 امید نخعی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
87619 بتول نخعی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
87620 پیمان نخعی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
87621 ثریا نخعی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
87622 حبیب اله نخعی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
87623 حسن نخعی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
87624 حسن نخعی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
87625 حسین نخعی 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
87626 حسین رضا نخعی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
87627 حمیدرضا نخعی 1355 مهندسي راه و ساختمان
87628 حمیده نخعی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
87629 خدابخش نخعی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
87630 داود نخعی 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
87631 داود نخعی 1389 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
87632 سعید نخعی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
87633 سعید نخعی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
87634 سعید نخعی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
87635 سلیمان نخعی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
87636 سمانه نخعی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
87637 سمانه نخعی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
87638 سمیه نخعی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
87639 سمیه نخعی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
87640 شهین نخعی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
87641 شیدا نخعی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
87642 عبدالرضا نخعی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
87643 علی نخعی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
87644 علی اکبر نخعی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
87645 علی اکبر نخعی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
87646 غلامرضا نخعی 1356 علوم رياضي آمار
87647 فاطمه نخعی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
87648 فاطمه نخعی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
87649 فاطمه نخعی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
87650 فرناز نخعی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
87651 فرناز نخعی 1375 علوم رياضي ریاضی محض
87652 فریبا نخعی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
87653 کنیزرضا نخعی 1353 علوم پايه زیست شناسی
87654 مائده نخعی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
87655 مجیدرضا نخعی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
87656 محبوبه نخعی 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
87657 محبوبه نخعی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
87658 محمدحسین نخعی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
87659 محمدرضا نخعی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
87660 محمودرضا نخعی 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
87661 مریم نخعی 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
87662 مریم نخعی 1387 علوم رياضي آمار
87663 مصطفی نخعی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
87664 مصطفی نخعی 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
87665 معصومه نخعی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
87666 ملیحه نخعی 1378 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
87667 ملیحه نخعی 1387 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
87668 منصوره نخعی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
87669 مهدیه نخعی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
87670 مهرناز نخعی 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
87671 مهناز نخعی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
87672 میثم نخعی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
87673 میثم نخعی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
87674 ناهید نخعی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
87675 نجمه نخعی راد 1380 علوم رياضي آمار
87676 روح الله نخعی سیستانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
87677 منصوره نخعی امرودی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
87678 سکینه نخعی بغیجانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
87679 زهرا نخعی پور 1393 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
87680 علی نخعی پور 1386 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
87681 زینب نخعی پورخلیل آباد 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
87682 فرزانه نخعی خلیل آباد 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
87683 حمیده نخعی راد 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
87684 حمیده نخعی راد 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
87685 زهرا نخعی راد 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
87686 سعیده نخعی راد 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
87687 سعیده نخعی راد 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
87688 مرتضی نخعی راد 1363 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
87689 حسین نخعی زاده 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
87690 علی نخعی زاده 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
87691 نیما نخعی زاده 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
87692 رؤیا نخعی سیستانی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
87693 مرضیه نخعی شریف 1368 علوم پايه دبیری شیمی
87694 رضوان نخعی محمدآبادی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
87695 حمزه نخعی مطلق 1383 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
87696 سعید نخعی مقدم 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
87697 محمد نخعی مقدم 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
87698 محمدعلی نخعی مقدم 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
87699 مریم نخعی مقدم 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
87700 محمدرضا نخعی نژاد 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37307180