راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 87801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
87801 مهتاب منصورساعتلو 1386 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
87802 عبدالرزاق منصورسمائی 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
87803 محسن منصورسمائی 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
87804 محمّد منصورسمائی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
87805 حکیمه منصورقناعی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
87806 سمیرا منصورگرگانی 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
87807 آزاده منصوری 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
87808 آیدا منصوری 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
87809 ابوالقاسم منصوری 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
87810 احمد منصوری 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
87811 اعظم منصوری 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
87812 اعظم منصوری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
87813 الهام منصوری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش
87814 الهه منصوری 1380 علوم پايه زمین شناسی
87815 الهه منصوری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
87816 امراله منصوری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
87817 امین منصوری 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
87818 امین منصوری 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل
87819 امین منصوری 1394 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
87820 انارگل منصوری 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
87821 بهاره منصوری 1382 علوم رياضي آمار
87822 بهاره منصوری 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
87823 تیمور منصوری 1390 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
87824 جعفر منصوری 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
87825 جعفر منصوری 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
87826 جعفر منصوری 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
87827 جلال منصوری 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
87828 حامد منصوری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
87829 حامد منصوری 1389 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
87830 حبیب اله منصوری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
87831 حجت منصوری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
87832 حسین منصوری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
87833 حمید منصوری 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
87834 حمید منصوری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
87835 حمید منصوری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
87836 رامین منصوری 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
87837 رامین منصوری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
87838 زهرا منصوری 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
87839 زینب منصوری 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
87840 زینب السادات منصوری 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
87841 سامان منصوری 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
87842 سمانه منصوری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
87843 سمیه منصوری 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
87844 سیدعلی اکبر منصوری 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
87845 سیدمجتبی منصوری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
87846 سیدمرتضی منصوری 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
87847 سیما منصوری 1387 مهندسي مهندسی شیمی
87848 شادمان منصوری 1394 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
87849 شهرام منصوری 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
87850 صدیقه منصوری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
87851 صغری منصوری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
87852 صفیه منصوری 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
87853 عباس منصوری 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
87854 عبدالجواد منصوری 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
87855 عصمت منصوری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
87856 عصمت منصوری 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
87857 علی منصوری 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
87858 علی منصوری 1389 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
87859 علی منصوری 1391 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
87860 علیرضا منصوری 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
87861 فاطمه منصوری 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
87862 فرانک منصوری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
87863 فرج اله منصوری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
87864 فهیمه منصوری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
87865 فهیمه منصوری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
87866 لطیفه منصوری 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
87867 مبین منصوری 1387 هنر نيشابور نقاشی
87868 مجید منصوری 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
87869 مجید منصوری 1387 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
87870 محسن منصوری 1392 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
87871 محمّد منصوری 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
87872 محمد منصوری 1395 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
87873 مرتضی منصوری 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
87874 مرضیه منصوری 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
87875 مسعود منصوری 1383 علوم پايه فیزیک
87876 ملیحه منصوری 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
87877 منصوره منصوری 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
87878 مهدی منصوری 1375 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
87879 مهشید منصوری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
87880 میثم منصوری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
87881 ناصر منصوری 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
87882 ناهید منصوری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
87883 ندا منصوری 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
87884 نسرین منصوری 1355 علوم پايه دبیری زمین شناسی
87885 نسیبه منصوری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
87886 نصرت منصوری 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
87887 نعیما منصوری 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
87888 هادی منصوری 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
87889 هومن منصوری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
87890 یاسر منصوری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
87891 الهام منصوری ال یاسین 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
87892 میمنت منصوری حلاج 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
87893 علیرضا منصوری حمل آبادی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
87894 پرویز منصوری دانشور 1379 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
87895 فرهاد منصوری علی آبادی 1375 دامپزشكي دامپزشکی
87896 آذر منصوری کال پرنده 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
87897 زهرا منصوری اصل 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
87898 زهرا منصوری اصل 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
87899 سیده مریم منصوری ال هاشم 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
87900 غلامحسن منصوری امین آباد 1390 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895905915925935945955965975985995100510151025   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226377