راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,742

نمایش موارد : 88401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
88401 مریم میرحسینی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
88402 مسعود میرحسینی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
88403 مهدی میرحسینی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
88404 ناهیدبیگم میرحسینی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
88405 ناهیدبیگم میرحسینی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
88406 سیدمازیار میرحسینی مقدم 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
88407 سیدمحسن میرحسینی ابرندآبادی 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
88408 زینب میرحسینی جرجافکی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
88409 سیدتقی میرحسینی عالی زمینی 1356 علوم رياضي ریاضی
88410 محمدمهدی میرحسینی کاریز 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
88411 نجمه السادات میرحسینی گوکی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
88412 سیدپوریا میرحسینی مقدم 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
88413 پریسا میرحسینی موسوی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
88414 پریسا میرحسینی موسوی 1389 كشاورزى علوم خاک - خاکشناسی
88415 سیدمحمد میرحسینی هزاوه 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
88416 نفیسه میرخالقی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
88417 مرضیه میرخانی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
88418 زهرا میرخانی دوغ آبادی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
88419 کاظم میرخانی دوغ ابادی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
88420 سیدمهدی میرخورسندی لنگرودی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88421 هادی میردادی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
88422 کلثوم میردار هریجانی 1385 هنر نيشابور نقاشی
88423 بهمن میردارطهماسبی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
88424 داود میرداماد 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
88425 زهراسادات میرداماداصفهانی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
88426 سیدیاسر میردامادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
88427 امیرمحمد میردامادی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
88428 سیدمجید میردامادی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
88429 سیدیاسر میردامادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
88430 ندا میردامادی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
88431 مجید میردشتی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
88432 فاطمه میردورقی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
88433 فاطمه میردورقی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
88434 سیدرضا میردوستی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
88435 سیدغلامرضا میردوستی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
88436 مهین ناز میردهقان فراشاه 1375 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
88437 مهین ناز میردهقان فراشاه 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
88438 زینب سادات میردیلمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88439 سیدشمس الدین میرراجعی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
88440 آتناالسادات میررجائی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
88441 آتناالسادات میررجایی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
88442 مهری السادات میررحیمی 1379 علوم پايه فیزیک
88443 سیدعباس میررشیدی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
88444 نجمه السادات میررشیدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
88445 سیده عطیه میررضائی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
88446 تهمینه میررضائی مشهد 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88447 ندا میررضایی مشهد 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
88448 سیدحسن میررضوی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
88449 سیدرضا میررضوی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
88450 مرضیه میررضوی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
88451 سیرت زهرا میرزا 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88452 سعید میرزا آقازاده خراسانی 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
88453 میترا میرزا اقا بیگ 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
88454 اعظم میرزا بیگی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88455 مهسا میرزااحمدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
88456 مهسا میرزااحمدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
88457 حکیمه میرزااقائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
88458 سیدمهدی میرزااقائیان امیری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
88459 اسماعیل ا میرزااقاجانی سیاهکلرو 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
88460 آسیه میرزائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
88461 ابراهیم میرزائی 1379 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
88462 ابراهیم میرزائی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
88463 احمد میرزائی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
88464 اعظم میرزائی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
88465 الهام میرزائی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
88466 انسیه میرزائی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
88467 بهاره میرزائی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
88468 بهمن میرزائی 1362 علوم پايه زمین شناسی
88469 پرستو میرزائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
88470 پریسا میرزائی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
88471 تقی میرزائی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88472 حسام الدین میرزائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
88473 حسن میرزائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
88474 حسین میرزائی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
88475 حسین میرزائی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
88476 حسین میرزائی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
88477 حمید میرزائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88478 خدیجه میرزائی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
88479 رامین میرزائی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
88480 زهرا میرزائی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
88481 سعید میرزائی 1375 علوم پايه فیزیک
88482 سعید میرزائی 1390 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
88483 سمیه میرزائی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
88484 سهراب میرزائی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
88485 سیاوش میرزائی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
88486 سیداحمد میرزائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
88487 سیدمصطفی میرزائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
88488 سیدمهدی میرزائی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
88489 سیّده زینب میرزائی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
88490 سیده ساجده میرزائی 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
88491 سیّده ملیحه میرزائی 1385 علوم پايه زمین شناسی
88492 شهرزاد میرزائی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
88493 شهره میرزائی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
88494 شهریار میرزائی 1391 علوم رياضي آمار زمینه استنباط
88495 عاطفه میرزائی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
88496 عطیه میرزائی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
88497 عطیه میرزائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
88498 علی میرزائی 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
88499 علی میرزائی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88500 علی اکبر میرزائی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901911921931941951961971981991   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39772673