راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 88801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
88801 مهدی میرجلالی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
88802 احمد میرجلیلی 1374 علوم رياضي آمار
88803 امیر میرجلیلی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88804 بی بی وجیهه میرجلیلی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
88805 پریسا میرجلیلی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
88806 پریسا میرجلیلی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
88807 رضا میرجلیلی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
88808 رضا میرجلیلی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
88809 زهرا میرجلیلی 1391 مهندسي مهندسی عمران
88810 زهرا میرجلیلی 1395 مهندسي مهندسی عمران - سازه
88811 سارا میرجلیلی 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
88812 سمیه میرجلیلی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
88813 سیدابوالحسن میرجلیلی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88814 سیدمحمد میرجلیلی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
88815 طیبه میرجلیلی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
88816 علیرضا میرجلیلی 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
88817 فضل الله میرجلیلی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
88818 قاسم میرجلیلی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
88819 مرتضی میرجلیلی 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
88820 مرتضی میرجلیلی 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
88821 مریم میرجلیلی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
88822 مصطفی میرجلیلی 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
88823 میلاد میرجلیلی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
88824 وحیده سادات میرجلیلی 1383 علوم پايه فیزیک
88825 سیدرضا میرجمالی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
88826 سیدجواد میرجهان مرد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
88827 مازیار میرجهانگیری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
88828 اعظم میرچولی 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
88829 علی میرچولی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
88830 مرتضی میرچولی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
88831 عبدالرضا میرچولی برازق 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
88832 عبدالرضا میرچولی برازق 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
88833 عبدالرضا میرچولی برازق 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
88834 حمزه میرحاجی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
88835 رامونا میرحاجیان مقدم 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
88836 هنگامه میرحاجیان مقدم 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
88837 فاطمه میرحایری 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
88838 محسن میرحبیبی 1383 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
88839 سیدوحید میرحجتی 1374 علوم پايه فیزیک
88840 سیدعلی میرحسنی 1357 علوم رياضي ریاضی کاربردی
88841 سیده مرضیه میرحسنی میرکلایی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
88842 ارش میرحسینی 1385 علوم پايه فیزیک
88843 اعظم میرحسینی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
88844 الهام میرحسینی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
88845 زهرا میرحسینی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
88846 سارا میرحسینی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
88847 سحر میرحسینی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88848 سیامک میرحسینی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88849 سیدعلی میرحسینی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
88850 سیدمهدی میرحسینی 1353 علوم پايه شیمی
88851 سیدنعمت اله میرحسینی 1373 علوم رياضي ریاضی
88852 عبدالرسول میرحسینی 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
88853 عبدالرسول میرحسینی 1371 علوم پايه فیزیک
88854 فخرالسادات میرحسینی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
88855 فرید میرحسینی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
88856 گلبهار میرحسینی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88857 محبوبه میرحسینی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
88858 محمدامین میرحسینی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
88859 مریم میرحسینی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
88860 مسعود میرحسینی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
88861 مهدی میرحسینی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
88862 ناهیدبیگم میرحسینی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
88863 ناهیدبیگم میرحسینی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
88864 سیدمازیار میرحسینی مقدم 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
88865 سیدمحسن میرحسینی ابرندآبادی 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
88866 زینب میرحسینی جرجافکی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
88867 سیدتقی میرحسینی عالی زمینی 1356 علوم رياضي ریاضی
88868 محمدمهدی میرحسینی کاریز 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
88869 نجمه السادات میرحسینی گوکی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
88870 سیدپوریا میرحسینی مقدم 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
88871 پریسا میرحسینی موسوی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
88872 پریسا میرحسینی موسوی 1389 كشاورزى علوم خاک - خاکشناسی
88873 سیدمحمد میرحسینی هزاوه 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
88874 نفیسه میرخالقی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
88875 مرضیه میرخانی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
88876 زهرا میرخانی دوغ آبادی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
88877 کاظم میرخانی دوغ ابادی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
88878 سیدمهدی میرخورسندی لنگرودی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88879 هادی میردادی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
88880 کلثوم میردار هریجانی 1385 هنر نيشابور نقاشی
88881 بهمن میردارطهماسبی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
88882 داود میرداماد 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
88883 زهراسادات میرداماداصفهانی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
88884 سیدیاسر میردامادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
88885 امیرمحمد میردامادی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
88886 سیدمجید میردامادی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
88887 سیدیاسر میردامادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
88888 ندا میردامادی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
88889 مجید میردشتی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
88890 فاطمه میردورقی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
88891 فاطمه میردورقی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
88892 سیدرضا میردوستی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
88893 سیدغلامرضا میردوستی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
88894 مهین ناز میردهقان فراشاه 1375 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
88895 مهین ناز میردهقان فراشاه 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
88896 زینب سادات میردیلمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88897 سیدشمس الدین میرراجعی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
88898 آتناالسادات میررجائی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
88899 آتناالسادات میررجایی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
88900 مهری السادات میررحیمی 1379 علوم پايه فیزیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40475368