راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,239

نمایش موارد : 88901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
88901 سیرت زهرا میرزا 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88902 سعید میرزا آقازاده خراسانی 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
88903 میترا میرزا اقا بیگ 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
88904 اعظم میرزا بیگی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88905 مهسا میرزااحمدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
88906 مهسا میرزااحمدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
88907 حکیمه میرزااقائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
88908 سیدمهدی میرزااقائیان امیری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
88909 اسماعیل ا میرزااقاجانی سیاهکلرو 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
88910 آسیه میرزائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
88911 ابراهیم میرزائی 1379 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
88912 ابراهیم میرزائی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
88913 احمد میرزائی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
88914 اعظم میرزائی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
88915 الهام میرزائی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
88916 انسیه میرزائی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
88917 بهاره میرزائی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
88918 بهمن میرزائی 1362 علوم پايه زمین شناسی
88919 پرستو میرزائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
88920 پریسا میرزائی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
88921 تقی میرزائی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88922 حسام الدین میرزائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
88923 حسن میرزائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
88924 حسین میرزائی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
88925 حسین میرزائی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
88926 حسین میرزائی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
88927 حمید میرزائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88928 خدیجه میرزائی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
88929 رامین میرزائی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
88930 زهرا میرزائی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
88931 سعید میرزائی 1375 علوم پايه فیزیک
88932 سعید میرزائی 1390 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
88933 سمیه میرزائی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
88934 سهراب میرزائی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
88935 سیاوش میرزائی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
88936 سیداحمد میرزائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
88937 سیدمصطفی میرزائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
88938 سیدمهدی میرزائی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
88939 سیّده زینب میرزائی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
88940 سیده ساجده میرزائی 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
88941 سیّده ملیحه میرزائی 1385 علوم پايه زمین شناسی
88942 شهرزاد میرزائی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
88943 شهره میرزائی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
88944 شهریار میرزائی 1391 علوم رياضي آمار زمینه استنباط
88945 عاطفه میرزائی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
88946 عطیه میرزائی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
88947 عطیه میرزائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
88948 علی میرزائی 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
88949 علی میرزائی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88950 علی اکبر میرزائی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
88951 علی اکبر میرزائی 1356 علوم پايه شیمی
88952 عیسی میرزائی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
88953 غلامرضا میرزائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
88954 فاطمه میرزائی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
88955 فاطمه میرزائی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
88956 فاطمه میرزائی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
88957 فاطمه میرزائی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
88958 فاطمه میرزائی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
88959 فاطمه السادات میرزائی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
88960 فرزاد میرزائی 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
88961 فرزاد میرزائی 1367 علوم پايه شیمی
88962 فرزانه میرزائی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
88963 فرناز میرزائی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
88964 قاسم میرزائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
88965 کوثر میرزائی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
88966 کیوان میرزائی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
88967 گلدسته میرزائی 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
88968 مجتبی میرزائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
88969 محسن میرزائی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
88970 محسن میرزائی 1354 مهندسي راه و ساختمان
88971 محمد میرزائی 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
88972 محمدحسین میرزائی 1351 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
88973 محمدرضا میرزائی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
88974 محمدرضا میرزائی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
88975 محمدمهدی میرزائی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
88976 محمدهانی میرزائی 1379 علوم پايه فیزیک
88977 محمود میرزائی 1352 مهندسي راه و ساختمان
88978 مرتضی میرزائی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
88979 مرجان میرزائی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
88980 مریم میرزائی 1370 علوم پايه فیزیک
88981 مریم میرزائی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
88982 مسعود میرزائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
88983 مصطفی میرزائی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
88984 معصومه میرزائی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
88985 منصور میرزائی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
88986 موسی میرزائی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88987 مهدی میرزائی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
88988 مهدیه میرزائی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
88989 مهناز میرزائی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
88990 مهناز میرزائی 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اصلاح نباتات - علوم علف های هرز
88991 میترا میرزائی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
88992 میثم میرزائی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
88993 نازنین میرزائی 1390 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
88994 ناصر میرزائی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
88995 ناهید میرزائی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
88996 نرگس میرزائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
88997 نفیسه میرزائی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
88998 نفیسه سادات میرزائی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
88999 وحید میرزائی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89000 هادی میرزائی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40457194