راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 88901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
88901 سیده طوبی موسوی میرکلائی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
88902 شیما موسوی نره’ 1388 علوم رياضي آموزش ریاضی
88903 اعظم موسوی نژاد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
88904 الهه سادات موسوی نژاد 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
88905 بی بی اعظم موسوی نژاد 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
88906 بی بی اعظم موسوی نژاد 1387 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
88907 بی بی حمیده موسوی نژاد 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
88908 حسن موسوی نژاد 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88909 ربابه موسوی نژاد 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
88910 زهراسادات موسوی نژاد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88911 سید روح الله موسوی نژاد 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
88912 سید مجتبی موسوی نژاد 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
88913 سید مرتضی موسوی نژاد 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
88914 سیدحسن موسوی نژاد 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
88915 سیدرضا موسوی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
88916 سیدصادق موسوی نژاد 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
88917 سیدصالح موسوی نژاد 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
88918 سیدعباس موسوی نژاد 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
88919 سیدعلیرضا موسوی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
88920 سیدمجتبی موسوی نژاد 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
88921 سیدمحسن موسوی نژاد 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
88922 سیدمحسن موسوی نژاد 1388 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
88923 سیدمحمد موسوی نژاد 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
88924 سیدمحمد موسوی نژاد 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
88925 سیدمهدی موسوی نژاد 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
88926 سیده حمیده موسوی نژاد 1389 علوم رياضي آموزش ریاضی
88927 سیده زهرا موسوی نژاد 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
88928 سیده فاطمه موسوی نژاد 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
88929 شوکت موسوی نژاد 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
88930 علی موسوی نژاد 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
88931 ملیحه موسوی نژاد 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
88932 نفیسه موسوی نژاد 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
88933 سید علی موسوی نژاد مقدم 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
88934 آسیه سادات موسوی نژادابرده 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
88935 سیده طاهره موسوی نژادابرده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
88936 سیدمحمد موسوی نژادچنارانی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
88937 سیما موسوی نژادشوشتری 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی
88938 سیدعلی موسوی نژادمقدم 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
88939 سیدمجتبی موسوی نژادمقدم 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
88940 سیدمهدی موسوی نژادمقدم 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
88941 مریم موسوی نژادمقدم 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
88942 مریم موسوی نژادمقدم 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
88943 سیده مهناز موسوی نژادنائینی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
88944 زینب سادات موسوی نسب 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
88945 سیده لیلا موسوی نسب 1397 علوم اداري واقتصاد حقوق
88946 صبا موسوی نسب 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
88947 مریم موسوی نسب هریسی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
88948 نرگس موسوی ننه گران 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
88949 الهام سادات موسوی نیا 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
88950 امیر موسوی نیا 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
88951 رضا موسوی نیا 1362 مهندسي مهندسی عمران
88952 زهرا موسوی نیا 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
88953 سعیده سادات موسوی نیا 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
88954 سعیده سادات موسوی نیا 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
88955 سیدبهروز موسوی نیا 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
88956 سیدبهمن موسوی نیا 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88957 سیدشبر موسوی نیا 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
88958 سیدعلیرضا موسوی نیا 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
88959 سیدمحمد موسوی نیستانک 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
88960 داود موسوی نیشابوری 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
88961 عزت موسوی نیشابوری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
88962 سید محسن موسوی نیک 1365 كشاورزى علوم زراعی
88963 سیدجواد موسوی نیک 1371 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
88964 سیدحسام موسوی نیک 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
88965 سیدرضا موسوی نیک 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88966 سیدعلی موسوی نیک 1375 دامپزشكي دامپزشکی
88967 سیدوحید موسوی نیک 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
88968 سیدوحید موسوی نیک 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
88969 مژگان موسوی نیک 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
88970 سودابه سادات موسوی نیکو 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
88971 سیده فرزانه موسوی نیکو 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
88972 سید سلمان موسوی ونندی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
88973 سیدحمید موسوی هاشمی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
88974 سیدحمید موسوی هاشمی 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل
88975 ساره موسوی همت 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
88976 فاطمه موسوی همت 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88977 سیدجلال موسوی هنومرور 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
88978 سمانه سادات موسوی یزد 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
88979 سیدمحمدتقی موسوی ینگجه 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
88980 انسیه موسویان 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88981 جواد موسویان 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
88982 حمیدرضا موسویان 1381 دامپزشكي دامپزشکی
88983 خدیجه السادات موسویان 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
88984 سید عبدالناصر موسویان 1388 مهندسي مهندسی عمران - آب
88985 سیدجلال موسویان 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
88986 سیدجواد موسویان 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
88987 سیدحبیب موسویان 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
88988 سیدحمید موسویان 1379 علوم رياضي آمار
88989 سیدعبدالناصر موسویان 1385 مهندسي مهندسی عمران - آب
88990 سیدعلی موسویان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
88991 سیدعلیرضا موسویان 1354 علوم پايه شیمی
88992 سیدمحمّد موسویان 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
88993 سیدمحمدمهدی موسویان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
88994 سیده فائزه موسویان 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
88995 سیدهاشم موسویان 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88996 فرزانه موسویان 1335 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
88997 مریم موسویان 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
88998 معصومه موسویان 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
88999 مهدی موسویان 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89000 سیدحسین موسویان پور 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42200656