راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,213

نمایش موارد : 89001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
89001 فائزه ناظم صفاری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
89002 آزاده ناظمی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
89003 اکبر ناظمی 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
89004 امیرحسین ناظمی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
89005 امیرحسین ناظمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
89006 امیرحسین ناظمی 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اصلاح نباتات - علوم علف های هرز
89007 پوریا ناظمی 1375 علوم رياضي ریاضی
89008 حامد ناظمی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
89009 حیدر ناظمی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
89010 رضا ناظمی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89011 ریحانه ناظمی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
89012 زهرا ناظمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
89013 عبدالرضا ناظمی 1381 علوم رياضي آمار ریاضی
89014 عفیفه ناظمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89015 علی ناظمی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89016 علی رضا ناظمی 1379 مهندسي مهندسی عمران - آب
89017 علیرضا ناظمی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
89018 مجتبی ناظمی 1355 كشاورزى صنایع کشاورزی
89019 محسن ناظمی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89020 محسن ناظمی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
89021 محمد ناظمی 1370 علوم پايه زمین شناسی
89022 محمدکریم ناظمی 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
89023 مهتا ناظمی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
89024 مهدی ناظمی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
89025 نسیم ناظمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
89026 نسیم ناظمی 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
89027 محمدحسین ناظمی اردکانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
89028 سودابه ناظمی اشنی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
89029 زینب ناظمی تاج الدین 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89030 صبرا ناظمی تاج الدین 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
89031 سیدامیرمحمد ناظمی تربتی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89032 ناظم ناظمی شیروان 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89033 رفیعه ناظمی طرقبهی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89034 رفیعه ناظمی طرقبهی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
89035 رفیعه ناظمی طرقبهی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
89036 فاطمه ناظمی طرقبهی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
89037 مهدی ناظمی طرقبهی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89038 مهدی ناظمی طرقبهی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89039 هانیه ناظمی طرقبهی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
89040 معصومه ناظمی فخرآبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89041 علی ناظمی فر 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
89042 علی ناظمی فر 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
89043 حمیده ناظمی گلیان 1382 علوم پايه فیزیک
89044 سعیده ناظمی گلیان 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
89045 سودابه ناظمی گلیان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
89046 مهسا ناظمی گلیان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
89047 سیما ناظمی معزآبادی 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
89048 مونا ناظمی مقدم 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
89049 مونا ناظمی مقدم 1390 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
89050 مهسا ناظمی مقدم 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
89051 نازیلا ناظمی مقدم 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
89052 محمدرضا ناظمی نژاد 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89053 لیلا ناظمیان 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
89054 محسن ناظمیان 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
89055 نسترن ناظمیان 1384 علوم رياضي آمار
89056 سارا ناظمیان پور 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
89057 آزاده ناظوری 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
89058 رجب ناعمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
89059 غفار ناعمی 1361 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
89060 غلامحسین ناعمی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
89061 مهدی نافذ 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
89062 اسما نافع نوخندان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
89063 فرزانه نافلی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
89064 معصومه نافیان دهکردی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
89065 سیده نگار ناقدی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
89066 صدیقه ناقدی باغدار 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89067 علی اکبر ناقدی باغدار 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
89068 علی ناقدی فر 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89069 محمدرضا ناقدی فر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
89070 محمدرضا ناقدی فر 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
89071 نغمه ناقدی نیا 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
89072 نغمه ناقدی نیا 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
89073 مریم ناقصی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89074 محمدعلی ناقعی گرنگ 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89075 الناز ناقل 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
89076 الناز ناقل 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
89077 پروین ناگهانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
89078 فرامرز ناگهانی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89079 کیوان نالائی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89080 کیوان نالائی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک
89081 بهاره نام آور 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
89082 بهزاد نام اورپشتدی 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89083 جواد نام جوی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
89084 مرضیه نام جوی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
89085 شیوا نام جویان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
89086 ایرج نام خدایی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
89087 سمانه نام درست 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
89088 احمد نامجو 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
89089 امیرحسین نامجو 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89090 انسیه نامجو 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
89091 انسیه نامجو 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
89092 رضا نامجو 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
89093 سعید نامجو 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
89094 سکینه نامجو 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
89095 عالیا نامجو 1377 علوم رياضي آمار
89096 فائزه نامجو 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89097 متین نامجو 1379 علوم رياضي آمار
89098 محسن نامجو 1386 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
89099 محمدرضا نامجو 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
89100 مریم نامجو 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38680715