راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 89001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
89001 عبدالرضا میرچولی برازق 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89002 عبدالرضا میرچولی برازق 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89003 عبدالرضا میرچولی برازق 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
89004 حمزه میرحاجی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
89005 رامونا میرحاجیان مقدم 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
89006 هنگامه میرحاجیان مقدم 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
89007 فاطمه میرحایری 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
89008 محسن میرحبیبی 1383 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
89009 سیدوحید میرحجتی 1374 علوم پايه فیزیک
89010 سیدعلی میرحسنی 1357 علوم رياضي ریاضی کاربردی
89011 سیده مرضیه میرحسنی میرکلایی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
89012 ارش میرحسینی 1385 علوم پايه فیزیک
89013 اعظم میرحسینی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
89014 الهام میرحسینی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89015 زهرا میرحسینی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
89016 سارا میرحسینی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
89017 سحر میرحسینی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89018 سیامک میرحسینی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89019 سیدعلی میرحسینی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
89020 سیدمهدی میرحسینی 1353 علوم پايه شیمی
89021 سیدنعمت اله میرحسینی 1373 علوم رياضي ریاضی
89022 عبدالرسول میرحسینی 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
89023 عبدالرسول میرحسینی 1371 علوم پايه فیزیک
89024 فخرالسادات میرحسینی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
89025 فرید میرحسینی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
89026 گلبهار میرحسینی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89027 محبوبه میرحسینی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
89028 محمدامین میرحسینی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
89029 مریم میرحسینی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
89030 مسعود میرحسینی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89031 مهدی میرحسینی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
89032 ناهیدبیگم میرحسینی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
89033 ناهیدبیگم میرحسینی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
89034 سیدمازیار میرحسینی مقدم 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
89035 سیدمحسن میرحسینی ابرندآبادی 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
89036 زینب میرحسینی جرجافکی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
89037 سیدتقی میرحسینی عالی زمینی 1356 علوم رياضي ریاضی
89038 محمدمهدی میرحسینی کاریز 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89039 نجمه السادات میرحسینی گوکی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
89040 سیدپوریا میرحسینی مقدم 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89041 پریسا میرحسینی موسوی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
89042 پریسا میرحسینی موسوی 1389 كشاورزى علوم خاک - خاکشناسی
89043 سیدمحمد میرحسینی هزاوه 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
89044 نفیسه میرخالقی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
89045 مرضیه میرخانی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
89046 زهرا میرخانی دوغ آبادی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89047 کاظم میرخانی دوغ ابادی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
89048 سیدمهدی میرخورسندی لنگرودی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89049 هادی میردادی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
89050 کلثوم میردار هریجانی 1385 هنر نيشابور نقاشی
89051 بهمن میردارطهماسبی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
89052 داود میرداماد 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89053 زهراسادات میرداماداصفهانی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
89054 سیدیاسر میردامادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89055 امیرمحمد میردامادی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89056 سیدمجید میردامادی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
89057 سیدیاسر میردامادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89058 ندا میردامادی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
89059 مجید میردشتی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
89060 فاطمه میردورقی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
89061 فاطمه میردورقی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
89062 سیدرضا میردوستی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
89063 سیدغلامرضا میردوستی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
89064 مهین ناز میردهقان فراشاه 1375 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
89065 مهین ناز میردهقان فراشاه 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
89066 زینب سادات میردیلمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89067 سیدشمس الدین میرراجعی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
89068 آتناالسادات میررجائی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89069 آتناالسادات میررجایی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89070 مهری السادات میررحیمی 1379 علوم پايه فیزیک
89071 سیدعباس میررشیدی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89072 نجمه السادات میررشیدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89073 سیده عطیه میررضائی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89074 تهمینه میررضائی مشهد 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89075 ندا میررضایی مشهد 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
89076 سیدحسن میررضوی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
89077 سیدرضا میررضوی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
89078 مرضیه میررضوی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89079 سیرت زهرا میرزا 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89080 سعید میرزا آقازاده خراسانی 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
89081 میترا میرزا اقا بیگ 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
89082 اعظم میرزا بیگی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89083 مهسا میرزااحمدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
89084 مهسا میرزااحمدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
89085 حکیمه میرزااقائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
89086 سیدمهدی میرزااقائیان امیری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
89087 اسماعیل ا میرزااقاجانی سیاهکلرو 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
89088 آسیه میرزائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89089 ابراهیم میرزائی 1379 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
89090 ابراهیم میرزائی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
89091 احمد میرزائی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
89092 اعظم میرزائی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
89093 الهام میرزائی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
89094 انسیه میرزائی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
89095 بهاره میرزائی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89096 بهمن میرزائی 1362 علوم پايه زمین شناسی
89097 پرستو میرزائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
89098 پریسا میرزائی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
89099 تقی میرزائی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89100 حسام الدین میرزائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765800