راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 89001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
89001 مهناز موسوی مقدم تربتی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
89002 تقی موسوی مقدم قله زو 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
89003 سیدمصطفی موسوی منفرد 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
89004 سیدابراهیم موسوی موحد 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89005 سیدابراهیم موسوی موحد 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89006 سیده مریم موسوی موحد 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
89007 رضا موسوی مهدی ابادی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89008 سیدحجت موسوی مهربانی 1357 علوم رياضي آمار
89009 سیدعلی موسوی میرکلائی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89010 سیده طوبی موسوی میرکلائی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
89011 شیما موسوی نره’ 1388 علوم رياضي آموزش ریاضی
89012 اعظم موسوی نژاد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
89013 الهه سادات موسوی نژاد 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
89014 بی بی اعظم موسوی نژاد 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
89015 بی بی اعظم موسوی نژاد 1387 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
89016 بی بی حمیده موسوی نژاد 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89017 حسن موسوی نژاد 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89018 ربابه موسوی نژاد 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
89019 زهراسادات موسوی نژاد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89020 سید روح الله موسوی نژاد 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89021 سید مجتبی موسوی نژاد 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
89022 سید مرتضی موسوی نژاد 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
89023 سیدحسن موسوی نژاد 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
89024 سیدرضا موسوی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
89025 سیدصادق موسوی نژاد 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
89026 سیدصالح موسوی نژاد 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
89027 سیدعباس موسوی نژاد 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89028 سیدعلیرضا موسوی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
89029 سیدمجتبی موسوی نژاد 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
89030 سیدمحسن موسوی نژاد 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
89031 سیدمحسن موسوی نژاد 1388 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
89032 سیدمحمد موسوی نژاد 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
89033 سیدمحمد موسوی نژاد 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
89034 سیدمهدی موسوی نژاد 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
89035 سیده حمیده موسوی نژاد 1389 علوم رياضي آموزش ریاضی
89036 سیده زهرا موسوی نژاد 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89037 سیده فاطمه موسوی نژاد 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
89038 شوکت موسوی نژاد 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
89039 علی موسوی نژاد 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
89040 ملیحه موسوی نژاد 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
89041 نفیسه موسوی نژاد 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
89042 سید علی موسوی نژاد مقدم 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
89043 آسیه سادات موسوی نژادابرده 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
89044 سیده طاهره موسوی نژادابرده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
89045 سیدمحمد موسوی نژادچنارانی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
89046 سیما موسوی نژادشوشتری 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی
89047 سیدعلی موسوی نژادمقدم 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
89048 سیدمجتبی موسوی نژادمقدم 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
89049 سیدمهدی موسوی نژادمقدم 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
89050 مریم موسوی نژادمقدم 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
89051 مریم موسوی نژادمقدم 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
89052 سیده مهناز موسوی نژادنائینی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
89053 زینب سادات موسوی نسب 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
89054 سیده لیلا موسوی نسب 1397 علوم اداري واقتصاد حقوق
89055 صبا موسوی نسب 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
89056 مریم موسوی نسب هریسی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89057 نرگس موسوی ننه گران 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
89058 الهام سادات موسوی نیا 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
89059 امیر موسوی نیا 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89060 رضا موسوی نیا 1362 مهندسي مهندسی عمران
89061 زهرا موسوی نیا 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
89062 سعیده سادات موسوی نیا 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
89063 سعیده سادات موسوی نیا 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
89064 سیدبهروز موسوی نیا 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89065 سیدبهمن موسوی نیا 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89066 سیدشبر موسوی نیا 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
89067 سیدعلیرضا موسوی نیا 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89068 سیدمحمد موسوی نیستانک 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
89069 داود موسوی نیشابوری 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89070 عزت موسوی نیشابوری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
89071 سید محسن موسوی نیک 1365 كشاورزى علوم زراعی
89072 سیدجواد موسوی نیک 1371 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
89073 سیدحسام موسوی نیک 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
89074 سیدرضا موسوی نیک 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89075 سیدعلی موسوی نیک 1375 دامپزشكي دامپزشکی
89076 سیدوحید موسوی نیک 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
89077 سیدوحید موسوی نیک 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
89078 مژگان موسوی نیک 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
89079 سودابه سادات موسوی نیکو 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
89080 سیده فرزانه موسوی نیکو 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
89081 سید سلمان موسوی ونندی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
89082 سیدحمید موسوی هاشمی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
89083 سیدحمید موسوی هاشمی 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل
89084 ساره موسوی همت 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
89085 فاطمه موسوی همت 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89086 سیدجلال موسوی هنومرور 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89087 سمانه سادات موسوی یزد 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
89088 سیدمحمدتقی موسوی ینگجه 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
89089 انسیه موسویان 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89090 جواد موسویان 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
89091 حمیدرضا موسویان 1381 دامپزشكي دامپزشکی
89092 خدیجه السادات موسویان 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89093 سید عبدالناصر موسویان 1388 مهندسي مهندسی عمران - آب
89094 سیدجلال موسویان 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
89095 سیدجواد موسویان 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89096 سیدحبیب موسویان 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
89097 سیدحمید موسویان 1379 علوم رياضي آمار
89098 سیدعبدالناصر موسویان 1385 مهندسي مهندسی عمران - آب
89099 سیدعلی موسویان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89100 سیدعلیرضا موسویان 1354 علوم پايه شیمی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42250654