راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 89101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
89101 سحر میرحسینی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89102 سیامک میرحسینی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89103 سیدعلی میرحسینی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
89104 سیدمهدی میرحسینی 1353 علوم پايه شیمی
89105 سیدنعمت اله میرحسینی 1373 علوم رياضي ریاضی
89106 عبدالرسول میرحسینی 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
89107 عبدالرسول میرحسینی 1371 علوم پايه فیزیک
89108 فخرالسادات میرحسینی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
89109 فرید میرحسینی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
89110 گلبهار میرحسینی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89111 محبوبه میرحسینی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
89112 محمدامین میرحسینی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
89113 مریم میرحسینی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
89114 مسعود میرحسینی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89115 مهدی میرحسینی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
89116 ناهیدبیگم میرحسینی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
89117 ناهیدبیگم میرحسینی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
89118 سیدمازیار میرحسینی مقدم 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
89119 سیدمحسن میرحسینی ابرندآبادی 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
89120 زینب میرحسینی جرجافکی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
89121 سیدتقی میرحسینی عالی زمینی 1356 علوم رياضي ریاضی
89122 محمدمهدی میرحسینی کاریز 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89123 نجمه السادات میرحسینی گوکی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
89124 سیدپوریا میرحسینی مقدم 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89125 پریسا میرحسینی موسوی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
89126 پریسا میرحسینی موسوی 1389 كشاورزى علوم خاک - خاکشناسی
89127 سیدمحمد میرحسینی هزاوه 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
89128 نفیسه میرخالقی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
89129 مرضیه میرخانی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
89130 زهرا میرخانی دوغ آبادی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89131 کاظم میرخانی دوغ ابادی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
89132 سیدمهدی میرخورسندی لنگرودی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89133 هادی میردادی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
89134 کلثوم میردار هریجانی 1385 هنر نيشابور نقاشی
89135 بهمن میردارطهماسبی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
89136 داود میرداماد 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89137 زهراسادات میرداماداصفهانی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
89138 سیدیاسر میردامادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89139 امیرمحمد میردامادی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89140 سیدمجید میردامادی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
89141 سیدیاسر میردامادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89142 ندا میردامادی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
89143 مجید میردشتی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
89144 فاطمه میردورقی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
89145 فاطمه میردورقی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
89146 سیدرضا میردوستی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
89147 سیدغلامرضا میردوستی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
89148 مهین ناز میردهقان فراشاه 1375 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
89149 مهین ناز میردهقان فراشاه 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
89150 زینب سادات میردیلمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89151 سیدشمس الدین میرراجعی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
89152 آتناالسادات میررجائی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89153 آتناالسادات میررجایی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89154 مهری السادات میررحیمی 1379 علوم پايه فیزیک
89155 سیدعباس میررشیدی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89156 نجمه السادات میررشیدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89157 سیده عطیه میررضائی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89158 تهمینه میررضائی مشهد 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89159 ندا میررضایی مشهد 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
89160 سیدحسن میررضوی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
89161 سیدرضا میررضوی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
89162 مرضیه میررضوی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89163 سیرت زهرا میرزا 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89164 سعید میرزا آقازاده خراسانی 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
89165 میترا میرزا اقا بیگ 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
89166 اعظم میرزا بیگی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89167 مهسا میرزااحمدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
89168 مهسا میرزااحمدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
89169 حکیمه میرزااقائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
89170 سیدمهدی میرزااقائیان امیری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
89171 اسماعیل ا میرزااقاجانی سیاهکلرو 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
89172 آسیه میرزائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89173 ابراهیم میرزائی 1379 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
89174 ابراهیم میرزائی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
89175 احمد میرزائی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
89176 اعظم میرزائی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
89177 الهام میرزائی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
89178 انسیه میرزائی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
89179 بهاره میرزائی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89180 بهمن میرزائی 1362 علوم پايه زمین شناسی
89181 پرستو میرزائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
89182 پریسا میرزائی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
89183 تقی میرزائی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89184 حسام الدین میرزائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89185 حسن میرزائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89186 حسین میرزائی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89187 حسین میرزائی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
89188 حسین میرزائی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89189 حمید میرزائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89190 خدیجه میرزائی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89191 رامین میرزائی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
89192 زهرا میرزائی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
89193 سعید میرزائی 1375 علوم پايه فیزیک
89194 سعید میرزائی 1390 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
89195 سمیه میرزائی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
89196 سهراب میرزائی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89197 سیاوش میرزائی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
89198 سیداحمد میرزائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89199 سیدمصطفی میرزائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
89200 سیدمهدی میرزائی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40903973