راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 96,807

نمایش موارد : 89201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
89201 فرزانه نصیریان 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
89202 فرزانه نصیریان 1391 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
89203 مجید نصیریان 1391 علوم پايه فیزیک
89204 محمدابراهیم نصیریان 1355 علوم رياضي ریاضی
89205 مسعود نصیریان 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
89206 معصومه نصیریان 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89207 منیژه نصیریان 1363 علوم رياضي آمار
89208 مهدی نصیریان دهزیری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
89209 زهرا نصیریان شکیب 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
89210 اکرم نصیریان فرد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
89211 سهیلا نطاق 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
89212 الیاس نطاق اشتیوانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89213 مرضیه نطقی مقدم 1379 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
89214 حسن نطقی طاهری 1371 كشاورزى زراعت
89215 بی بی اسیه نطقی مقدم 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
89216 بی بی راضیه نطقی مقدم 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
89217 مرضیه نطقی مقدم 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
89218 سمیه نظارتی قوچانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
89219 اصغر نظافت 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89220 رحمت الله نظافت 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
89221 روزبه نظافت 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89222 زهرا نظافت 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
89223 علی نظافت 1381 علوم پايه زمین شناسی
89224 علی نظافت 1386 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
89225 ملیحه نظافت 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
89226 ملیحه نظافت 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
89227 مینا نظافت 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
89228 قاسم نظافت فریزی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
89229 بتول نظافت فریمانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
89230 حمید نظافت یزدی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89231 زهره نظافت یزدی 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
89232 محمدجواد نظافت یزدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89233 طیبه نظافت سلامی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
89234 علیرضا نظافت فرزقی 1354 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89235 جواد نظافت فریزی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
89236 جواد نظافت فریزی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89237 حسین نظافت فریزی 1382 علوم پايه زمین شناسی
89238 ابوذر نظافتی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
89239 سارا نظافتی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89240 سلمان نظافتی 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
89241 شکوه نظافتی 1383 علوم پايه فیزیک
89242 لیلا نظافتی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89243 ابوالقاسم نظافتی جهرمی 1356 كشاورزى صنایع کشاورزی - صنایع غذایی
89244 سعیده نظافتی صفدرآباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
89245 سیدمسعود نظام خیرآبادی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
89246 فاطمه نظام آبادی عاشوری 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
89247 امین نظام الاسلامی 1394 كشاورزى مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی
89248 عبداله نظام الدینی ریزه ئی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89249 مریم نظام الشریعه 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89250 مریم نظام الشریعه 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
89251 نرجس بی بی نظام الشریعه 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
89252 پروانه نظام الملکی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
89253 جعفر نظام الملکی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
89254 داود نظام الملکی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
89255 فاطمه نظام پرست 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89256 مریم نظام پرست 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89257 بی بی مریم نظام پور 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89258 رضا نظام پور 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
89259 علیرضا نظام پور 1364 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
89260 محمد نظام پور 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
89261 مینا نظام پور 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
89262 سیدمحمدرضا نظام خیرآبادی 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
89263 معصومه نظام خیرآبادی 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
89264 سیدعلی نظام خیرابادی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
89265 سیدمحسن نظام خیرابادی 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89266 مرضیه نظام خیرابادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
89267 جواد نظام دوست 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89268 زینب نظام دوست 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
89269 زینب نظام دوست 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89270 سکینه نظام دوست 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
89271 سمیه نظام دوست 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89272 طاهره نظام دوست 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
89273 عزیزاله نظام دوست 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
89274 علی نظام دوست 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89275 فاطمه نظام دوست 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89276 مجید نظام دوست 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89277 مریم نظام دوست 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89278 معصومه نظام دوست 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
89279 مهدی نظام دوست 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
89280 نجمه نظام دوست 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89281 طیبه نظام دوست کلاته عبدل 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
89282 نازنین نظام دوست کزل ابادی 1379 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
89283 اکرم نظام دوست کلاته عبدل 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
89284 اکرم نظام دوست کلاته عبدل 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
89285 نسرین نظام دوست گزل آباد 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89286 ناصر نظام زاده 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89287 نازنین نظام شهیدی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
89288 بی بی مریم نظامپور 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89289 محمد نظامدوست 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
89290 محمدرضا نظامدوست 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
89291 نوشین نظامدوست 1394
89292 احمد نظامی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
89293 احمد نظامی 1370 كشاورزى زراعت
89294 احمد نظامی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
89295 احمد نظامی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89296 الهام نظامی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89297 امنه نظامی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89298 بی بی نرگس نظامی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89299 زهرا نظامی 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
89300 ستاره نظامی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی)

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909919929939949959969   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37906885