راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,437

نمایش موارد : 89201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
89201 عباسعلی ناظران 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
89202 علی رضا ناظران 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89203 مهسا ناظران 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
89204 مهسا ناظران 1392 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
89205 نوید ناظران 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89206 نوید ناظران 1391 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
89207 بتول ناظرحسن ابادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89208 رضا ناظرحسن ابادی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
89209 عطیه ناظرمقدم 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش مترجمی
89210 مریم ناظرمقدم 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
89211 اعظم ناظری 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
89212 حسین ناظری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
89213 حسین ناظری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
89214 حسین ناظری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
89215 داود ناظری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
89216 رضا ناظری 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
89217 رضا ناظری 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
89218 سکینه ناظری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
89219 سیدحسن ناظری 1352 علوم پايه زیست شناسی
89220 علی ناظری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89221 کیاوش ناظری 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89222 محمدحسین ناظری 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89223 محمدعلی ناظری 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89224 محمود ناظری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
89225 مرضیه ناظری 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
89226 مهین ناظری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
89227 نازنین - کیانوش ناظری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
89228 نازنین کیانوش ناظری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
89229 وهاب ناظری اردکانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
89230 اماندردی ناظری اینچه برون 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
89231 فاطمه ناظری بوری ابادی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89232 صادق ناظری فر 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
89233 سمیرا ناظری قاچکانلو 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
89234 علی ناظری کاخکی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
89235 طاهره ناظری کاریزکی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
89236 علیرضا ناظری کاریزکی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
89237 سهراب ناظری نیا 1364 مهندسي مهندسی عمران
89238 حسن ناظریان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
89239 حسین ناظریان 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
89240 ماه خاطره ناظریان 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
89241 ماه خاطره ناظریان 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89242 منصور ناظریان 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
89243 بیژن ناظقی 1357 علوم پايه فیزیک
89244 حمیدرضا ناظم 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
89245 مجیدرضا ناظم 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89246 مجیدرضا ناظم 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89247 محمودرضا ناظم 1366 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
89248 نادر ناظم 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
89249 نازنین ناظم 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
89250 نازنین ناظم 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
89251 نیلوفر ناظم 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
89252 سیدمحسن ناظم تقوی اره کمر 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89253 سیدمحمدرضا ناظم تقوی اره کمر 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
89254 سیده فاطمه ناظم تقوی اره کمر 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89255 سیمین ناظم زاده 1353 علوم پايه زیست شناسی
89256 مسعود ناظم شیرازی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89257 فائزه ناظم صفاری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
89258 آزاده ناظمی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
89259 اکبر ناظمی 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
89260 امیرحسین ناظمی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
89261 امیرحسین ناظمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
89262 امیرحسین ناظمی 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اصلاح نباتات - علوم علف های هرز
89263 پوریا ناظمی 1375 علوم رياضي ریاضی
89264 حامد ناظمی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
89265 حیدر ناظمی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
89266 رضا ناظمی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89267 ریحانه ناظمی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
89268 زهرا ناظمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
89269 عبدالرضا ناظمی 1381 علوم رياضي آمار ریاضی
89270 عفیفه ناظمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89271 علی ناظمی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89272 علی رضا ناظمی 1379 مهندسي مهندسی عمران - آب
89273 علیرضا ناظمی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
89274 مجتبی ناظمی 1355 كشاورزى صنایع کشاورزی
89275 محسن ناظمی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89276 محسن ناظمی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
89277 محمد ناظمی 1370 علوم پايه زمین شناسی
89278 محمدکریم ناظمی 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
89279 مهتا ناظمی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
89280 مهدی ناظمی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
89281 نسیم ناظمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
89282 نسیم ناظمی 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
89283 محمدحسین ناظمی اردکانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
89284 سودابه ناظمی اشنی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
89285 زینب ناظمی تاج الدین 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89286 صبرا ناظمی تاج الدین 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
89287 سیدامیرمحمد ناظمی تربتی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89288 زهرا ناظمی رفیع 1393 كشاورزى علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان زینتی
89289 ناظم ناظمی شیروان 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89290 رفیعه ناظمی طرقبهی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89291 رفیعه ناظمی طرقبهی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
89292 رفیعه ناظمی طرقبهی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
89293 فاطمه ناظمی طرقبهی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
89294 مهدی ناظمی طرقبهی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89295 مهدی ناظمی طرقبهی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89296 هانیه ناظمی طرقبهی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
89297 معصومه ناظمی فخرآبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89298 علی ناظمی فر 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
89299 علی ناظمی فر 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
89300 حمیده ناظمی گلیان 1382 علوم پايه فیزیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909919929939949959969979   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39044098