راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 89201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
89201 فاطمه میرزایی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
89202 فرزانه میرزایی 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
89203 مجتبی میرزایی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89204 محمد میرزایی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
89205 مهسا میرزایی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
89206 نرگس میرزایی 1386 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
89207 وحید میرزایی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت گرایش مدیریت رفتاری
89208 رضا میرزایی تالارپشتی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
89209 بی بی زهره میرزایی تبادکان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
89210 ملیحه میرزایی حصاری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
89211 مجتبی میرزایی ابرده 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
89212 مجتبی میرزایی باغینی 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
89213 سیدجلال میرزایی تبادکان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89214 صدیقه میرزایی خلیل ابادی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
89215 الهه میرزایی راد 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89216 الهه میرزایی راد 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89217 زینا میرزایی راسخ 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89218 فاطمه میرزایی زرندی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
89219 سمیه میرزایی زهان 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
89220 سیدمحمدحسین میرزایی زهان 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
89221 ریحانه میرزایی سفیدابی فراهانی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
89222 هادی میرزایی سیس اباد 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89223 مسعود میرزایی شهرابی 1382 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
89224 زینب میرزایی صفی آباد 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89225 رجبعلی میرزایی صفی اباد 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
89226 محمد میرزایی طرقی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
89227 قدرت میرزایی عمرویی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
89228 زهرا میرزایی فرگی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89229 محمدحسین میرزایی فیض ابادی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
89230 وحید میرزایی محمود آبادی 1382 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
89231 وحید میرزایی محمودآبادی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
89232 الهام میرزایی مقدم 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89233 زینب السادات میرزرابی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
89234 سیده فاطمه میرزرابی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89235 بهجت میرزنده دل 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
89236 زهرا میرزنده دل 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
89237 زهرا میرزنده دل 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
89238 طاهره میرزنده دل 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
89239 عیسی میرساردو 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
89240 فاطمه میرسپاسی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
89241 علی میرسپاهی 1381 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
89242 سیدامین میرسجادی 1381 علوم پايه زمین شناسی
89243 زینب میرسرخ بوزی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
89244 زینب میرسرخ بوزی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
89245 میرسعید میرسعیداف 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89246 حسین میرسعیدقاضی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89247 جواد میرسعیدی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
89248 حسن میرسعیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
89249 فاطمه میرسعیدی مقدم حسین آباد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
89250 سمیه میرسلمانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89251 سیدمهدی میرسلیمانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89252 میرحمید میرسلیمانی عزیزی 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
89253 میترا میرسمیع 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
89254 وحیده میرسمیع یزدی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89255 سیدمحسن میرسندسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89256 سیدمحسن میرسندسی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
89257 منصوره میرسیاسی رشخوار 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
89258 رضا میرسیدی عنبران 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
89259 رضا میرسیدی عنبران 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
89260 سمیرا میرسیدی عنبران 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
89261 علی اصغر میرسیدی عنبران 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
89262 مرتضی میرشاه پناه 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
89263 اکرم السادات میرشاه ولد 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89264 ستاره میرشاه ولد 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
89265 سیدمحمدمحسن میرشاه ولد 1387 مهندسي مهندسی شیمی
89266 سیدمحمدمحسن میرشاه ولد 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
89267 مریم میرشاهانی 1373 علوم پايه زمین شناسی
89268 اتوسا میرشاهی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89269 امید میرشاهی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
89270 امیررضا میرشاهی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
89271 بابک میرشاهی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89272 بابک میرشاهی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
89273 بابک میرشاهی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
89274 بی بی شاه سلطان میرشاهی 1357 علوم پايه علوم جانوری
89275 پگاه میرشاهی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
89276 ثنا میرشاهی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
89277 دا ود میرشاهی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
89278 داریوش میرشاهی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
89279 رضا میرشاهی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
89280 رضا میرشاهی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
89281 رکسانا میرشاهی 1387 علوم پايه فیزیک
89282 سعید میرشاهی 1389 علوم پايه زمین شناسی
89283 سمیه میرشاهی 1382 هنر نيشابور نقاشی
89284 صدیقه میرشاهی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
89285 علی میرشاهی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
89286 علی میرشاهی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89287 علیرضا میرشاهی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89288 فائزه میرشاهی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
89289 فاطمه میرشاهی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
89290 فاطمه میرشاهی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89291 فاطمه میرشاهی 1376 علوم پايه فیزیک
89292 کتایون میرشاهی 1372 علوم رياضي ریاضی
89293 لیدا میرشاهی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
89294 محسن میرشاهی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
89295 محمد میرشاهی 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
89296 محمد میرشاهی 1352 مهندسي راه و ساختمان
89297 محمدرضا میرشاهی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89298 مسعود میرشاهی 1378 علوم پايه زمین شناسی
89299 مهرداد میرشاهی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89300 مینا میرشاهی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489069