راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 89201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
89201 حمیدرضا میریزدی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89202 حمیدرضا میریزدی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89203 فاطمه میزانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
89204 ناهید میزانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
89205 الهام میزبان 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89206 بنت الهدی میزبان 1381 علوم پايه فیزیک
89207 جواد میزبان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89208 سمیرا میزبان 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
89209 سیده فاطمه میزبان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
89210 مریم میزبان 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89211 هدیه سادات میزبان 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
89212 مریم میزبان تیزابی 1391 علوم رياضي آموزش ریاضی
89213 جواد میزبان گوش 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89214 جواد میزبان گوش 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89215 سهیلا میسمی بناب 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
89216 زهرا میش مست 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
89217 زهرا میش مست 1379 دامپزشكي دامپزشکی
89218 مریم میش مست نهی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89219 فاطمه میش مست 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
89220 معصومه میش مست 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
89221 نرگس میش مست 1389 علوم پايه فیزیک
89222 مریم میش مست مهنه 1392 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
89223 منصوره میش مست مهنه 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
89224 محمدامیر میشان 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
89225 سجاد میشخاص 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
89226 ناهید میغانی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
89227 معصومه میغانی تجرود 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
89228 ام البنین میقانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89229 حسین میقانی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
89230 کامبیز میکائیل زاده 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
89231 علی اصغر میکائیلی مرغزار 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89232 منیره میکائیلی نیا 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
89233 ستار میکانی 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
89234 حمید میکانیک 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
89235 نفیسه میکانیک 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
89236 امیر میکانیکی 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
89237 بهشته میکانیکی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
89238 عالیه میکانیکی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
89239 یاسمن میل کاریزی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89240 مژگان میلاجردی 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
89241 ولی اله میلادی گرجی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
89242 رشید میلانلو 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89243 سکینه میلانلوئی روئین 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
89244 ا لناز میلانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
89245 اسری میلانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
89246 الناز میلانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89247 الناز میلانی 1386 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
89248 امیرحسین میلانی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
89249 پیمان میلانی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89250 ریحانه میلانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
89251 شایان میلانی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
89252 شایسته میلانی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
89253 علی اکبر میلانی 1357 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
89254 علیرضا میلانی 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
89255 کیوان میلانی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89256 نرگس میلانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
89257 نرگس میلانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
89258 نویدرضا میلانی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
89259 هدیه میلانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
89260 حسین میلانی مقدم 1381 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
89261 مهدی میلانی راد 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
89262 نرگس میلانی راد 1387 مهندسي مهندسی شیمی
89263 نرگس میلانی راد 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
89264 سروناز میلانی زاده 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
89265 سهراب میلانی زاده 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89266 سهراب میلانی زاده 1393 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
89267 مینا میلانی سبزوار 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89268 کامل میلانی شیروان 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89269 احسان میلانی فرد 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89270 امید میلانی فرد 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89271 امید میلانی فرد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
89272 امین میلانی فرد 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89273 حسین میلانی مقدم 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
89274 محمود میلانی مقدم 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
89275 مریم میلانی مقدم 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
89276 مژگان میلانی مقدم 1385 دامپزشكي دامپزشکی
89277 آذر میلانیان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89278 ژاله میلانیان 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
89279 مهدی میمری 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
89280 امیرمسعود میمندی 1392 علوم رياضي آمار ریاضی
89281 وصال میمندی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
89282 وصال میمندی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
89283 وصال میمندی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
89284 علی میمندی نژاد 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
89285 محمد میمندی نژاد 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89286 حیدرعلی میمنه جهرمی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
89287 هانیه میمی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
89288 اسماء مین باشی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
89289 اکرم مین باشی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
89290 وحید مین باشی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89291 معصومه مین باشی معینی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
89292 معین مین باشی معینی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
89293 غلامرضا مینا 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
89294 منیره مینا 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
89295 منیره مینا 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک
89296 مهدیه مینا 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89297 اناهیتا مینائی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89298 سارا مینائی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89299 فهیمه مینائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
89300 مریم مینائی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909919929939949959969979989   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39814286