راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,820

نمایش موارد : 89401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
89401 آسیه میرزائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89402 ابراهیم میرزائی 1379 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
89403 ابراهیم میرزائی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
89404 احمد میرزائی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
89405 اعظم میرزائی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
89406 الهام میرزائی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
89407 انسیه میرزائی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
89408 بهاره میرزائی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89409 بهمن میرزائی 1362 علوم پايه زمین شناسی
89410 پرستو میرزائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
89411 پریسا میرزائی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
89412 تقی میرزائی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89413 حسام الدین میرزائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89414 حسن میرزائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89415 حسین میرزائی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89416 حسین میرزائی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
89417 حسین میرزائی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89418 حمید میرزائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89419 خدیجه میرزائی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89420 رامین میرزائی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
89421 زهرا میرزائی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
89422 سعید میرزائی 1375 علوم پايه فیزیک
89423 سعید میرزائی 1390 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
89424 سمیه میرزائی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
89425 سهراب میرزائی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89426 سیاوش میرزائی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
89427 سیداحمد میرزائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89428 سیدمصطفی میرزائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
89429 سیدمهدی میرزائی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
89430 سیّده زینب میرزائی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
89431 سیده ساجده میرزائی 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89432 سیّده ملیحه میرزائی 1385 علوم پايه زمین شناسی
89433 شهرزاد میرزائی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
89434 شهره میرزائی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
89435 شهریار میرزائی 1391 علوم رياضي آمار زمینه استنباط
89436 عاطفه میرزائی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
89437 عطیه میرزائی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
89438 عطیه میرزائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
89439 علی میرزائی 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89440 علی میرزائی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89441 علی اکبر میرزائی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
89442 علی اکبر میرزائی 1356 علوم پايه شیمی
89443 عیسی میرزائی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
89444 غلامرضا میرزائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89445 فاطمه میرزائی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
89446 فاطمه میرزائی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
89447 فاطمه میرزائی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89448 فاطمه میرزائی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
89449 فاطمه میرزائی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
89450 فاطمه السادات میرزائی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
89451 فرزاد میرزائی 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89452 فرزاد میرزائی 1367 علوم پايه شیمی
89453 فرزانه میرزائی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89454 فرزانه میرزائی 1395 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89455 فرناز میرزائی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89456 قاسم میرزائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
89457 کوثر میرزائی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
89458 کیوان میرزائی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
89459 گلدسته میرزائی 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
89460 مجتبی میرزائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89461 محبوبه میرزائی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
89462 محسن میرزائی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
89463 محسن میرزائی 1354 مهندسي راه و ساختمان
89464 محمد میرزائی 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
89465 محمدحسین میرزائی 1351 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
89466 محمدرضا میرزائی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
89467 محمدرضا میرزائی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
89468 محمدمهدی میرزائی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
89469 محمدهانی میرزائی 1379 علوم پايه فیزیک
89470 محمود میرزائی 1352 مهندسي راه و ساختمان
89471 مرتضی میرزائی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
89472 مرجان میرزائی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
89473 مریم میرزائی 1370 علوم پايه فیزیک
89474 مریم میرزائی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89475 مسعود میرزائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
89476 مصطفی میرزائی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
89477 معصومه میرزائی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
89478 منصور میرزائی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
89479 موسی میرزائی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89480 مهدی میرزائی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
89481 مهدیه میرزائی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
89482 مهسا میرزائی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
89483 مهناز میرزائی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89484 مهناز میرزائی 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اصلاح نباتات - علوم علف های هرز
89485 مهناز میرزائی 1393 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89486 میترا میرزائی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
89487 میثم میرزائی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
89488 نازنین میرزائی 1390 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
89489 ناصر میرزائی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
89490 ناهید میرزائی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89491 نرگس میرزائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
89492 نفیسه میرزائی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89493 نفیسه سادات میرزائی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
89494 وحید میرزائی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89495 هادی میرزائی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
89496 هانیه میرزائی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
89497 رضا میرزائی محمودآبادی 1378 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
89498 مهدی میرزائی انالوجه 1376 علوم پايه فیزیک
89499 رحیم میرزائی باغابری 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89500 مریم میرزائی باغابری 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41189498