راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 89401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
89401 سیدعلیرضا میرکمالی راینی 1363 مهندسي جوشكاري
89402 بهاره میرکماندار 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - هواشناسی کشاورزی
89403 حسین میرکی قرائی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89404 حسین میرکی قرائی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
89405 الهه میرکیانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89406 مهراب میرگشانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89407 علی میرگلی ابیازی 1336 علوم رياضي آمار
89408 اولیا میرلاشاری 1376 دامپزشكي دامپزشکی
89409 علی میرلاشاری 1353 مهندسي راه و ساختمان
89410 فاطمه میرلشکری 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
89411 محمد میرلطیفی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89412 مریم میرلطیفی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
89413 مریم سادات میرلوحی حسن آبادی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
89414 سیدمهدی میرلوحی درچه زاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
89415 سیداحمد میرمجتبائی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89416 سیدپویا میرمحبوب 1379 دامپزشكي دامپزشکی
89417 اکرم میرمحرابی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
89418 تکتم میرمحرابی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
89419 حسین میرمحرابی 1382 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
89420 حسین میرمحرابی 1387 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
89421 سعید میرمحرابی 1384 علوم پايه زمین شناسی
89422 غلامرضا میرمحرابی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89423 فاطمه زهرا میرمحرابی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
89424 محمود میرمحرابی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
89425 هادی میرمحرابی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت
89426 سیداحمد میرمحمدتبار 1393 ادبيّات و علوم انسانى جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
89427 سیدمحسن میرمحمدصادقی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
89428 هما میرمحمدصادقی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
89429 تیمور میرمحمدلو 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89430 نادعلی میرمحمدلو 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
89431 حمیده میرمحمدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
89432 زهرا میرمحمدی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی ( آموزش محور )
89433 سیدعلی میرمحمدی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی)
89434 سیدهادی میرمحمدی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89435 عالیه میرمحمدی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
89436 فاطمه السادات میرمحمدی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89437 فهیمه میرمحمدی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
89438 مجتبی میرمحمدی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
89439 میرمسعود میرمحمدی 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
89440 سیدتقی میرمحمدی ثمرین 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
89441 محمدامین میرمحمدیان 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
89442 پریچهره میرمرتضوی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
89443 زهره میرمرتضوی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
89444 سیدناصر میرمرتضوی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89445 شمسی میرمرتضوی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
89446 محسن میرمرتضوی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89447 احمد میرمرقابی 1391 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
89448 احسان میرمصطفائی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89449 سمیه میرمصطفائی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
89450 سمیه میرمصطفائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
89451 احسان میرمصطفایی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89452 سیدنوید میرمطهری 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
89453 مهشیدسادات میرمظفری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
89454 سیدسینا میرمظلومی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
89455 سیدهاشم میرمظلومی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
89456 سیدوحید میرمظهری انور 1386 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
89457 احمد میرمعزی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
89458 سیدمحمدمهدی میرمعزی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89459 نیره میرمعزی 1362 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
89460 سیدکمال الدین میرمعینی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
89461 سعید میرمقدم حسن آبادی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
89462 بی بی معصومه میرموسوی 1374 علوم رياضي آمار
89463 سعید میرموسوی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
89464 سیدعلی میرموسوی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
89465 آمنه میرموسوی دوزین 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
89466 فرشته میرمومنی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
89467 معصومه میرمومنی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
89468 جمیله السادات میرمویدی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
89469 سیدهاشم میرمهدوی 1365 كشاورزى دامپروری
89470 سیدهاشم میرمهدوی 1362 كشاورزى امور دامی
89471 سیده محبوبه میرمیران 1390 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
89472 سمیه میرنامی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89473 سمیه میرنامی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
89474 علی اکبر میرنامی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89475 مهسا میرنامی 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
89476 سونیا میرنجاتی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
89477 محسن میرنجاتی 1371 علوم رياضي آمار
89478 میلاد میرنجاتی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
89479 سیدابوالقاسم میرنجفی نیاکی 1354 علوم پايه زمین شناسی
89480 امیراصلان میرنژاد 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89481 راضیه میرنژاد 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
89482 سمانه میرنژاد 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
89483 سیدحسین میرنژاد 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89484 علی میرنژاد 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
89485 فاطمه میرنژاد 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
89486 محسن میرنژاد 1383 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
89487 محمد میرنژاد 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
89488 محمد میرنژاد 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
89489 محمدتقی میرنژاد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89490 مریم میرنژاد 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
89491 منا میرنژاد 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
89492 مهدی میرنژاد 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
89493 نرگس میرنژاد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89494 سعیده میرنژادعنبرانی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
89495 نگار میرنژادعنبرانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89496 سیدمحمود میرنوربخش 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89497 سیدمحمود میرنوربخش 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89498 سیدحسین میرنوروزی رزی 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89499 مهری میرواعظیان شرق 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89500 بهروز میرورزنده 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40474717