راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 89701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
89701 زهره میرمرتضوی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
89702 سیدناصر میرمرتضوی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89703 شمسی میرمرتضوی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
89704 محسن میرمرتضوی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89705 احمد میرمرقابی 1391 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
89706 احسان میرمصطفائی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89707 سمیه میرمصطفائی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
89708 سمیه میرمصطفائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
89709 احسان میرمصطفایی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89710 سیدنوید میرمطهری 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
89711 مهشیدسادات میرمظفری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
89712 سیدسینا میرمظلومی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
89713 سیدهاشم میرمظلومی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
89714 سیدوحید میرمظهری انور 1386 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
89715 احمد میرمعزی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
89716 سیدمحمدمهدی میرمعزی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89717 نیره میرمعزی 1362 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
89718 سیدکمال الدین میرمعینی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
89719 سعید میرمقدم حسن آبادی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
89720 بی بی معصومه میرموسوی 1374 علوم رياضي آمار
89721 سعید میرموسوی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
89722 سیدعلی میرموسوی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
89723 آمنه میرموسوی دوزین 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
89724 فرشته میرمومنی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
89725 معصومه میرمومنی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
89726 جمیله السادات میرمویدی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
89727 سیدهاشم میرمهدوی 1365 كشاورزى دامپروری
89728 سیدهاشم میرمهدوی 1362 كشاورزى امور دامی
89729 سیده محبوبه میرمیران 1390 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
89730 سمیه میرنامی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89731 سمیه میرنامی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
89732 علی اکبر میرنامی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89733 مهسا میرنامی 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
89734 سونیا میرنجاتی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
89735 محسن میرنجاتی 1371 علوم رياضي آمار
89736 میلاد میرنجاتی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
89737 سیدابوالقاسم میرنجفی نیاکی 1354 علوم پايه زمین شناسی
89738 امیراصلان میرنژاد 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89739 راضیه میرنژاد 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
89740 سمانه میرنژاد 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
89741 سیدحسین میرنژاد 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89742 علی میرنژاد 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
89743 فاطمه میرنژاد 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
89744 محسن میرنژاد 1383 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
89745 محمد میرنژاد 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
89746 محمد میرنژاد 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
89747 محمدتقی میرنژاد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89748 مریم میرنژاد 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
89749 منا میرنژاد 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
89750 مهدی میرنژاد 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
89751 نرگس میرنژاد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89752 سعیده میرنژادعنبرانی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
89753 نگار میرنژادعنبرانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89754 سیدمحمود میرنوربخش 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89755 سیدمحمود میرنوربخش 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89756 سیدحسین میرنوروزی رزی 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89757 مهری میرواعظیان شرق 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89758 بهروز میرورزنده 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
89759 مائده میروزیری 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89760 محمدهادی میروزیری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
89761 سیداحمد میروکیلی مهریزی 1355 علوم رياضي ریاضی
89762 نجمه میرویسی 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
89763 مجید میرهادی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89764 بی بی محترم میرهاشمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89765 بی بی ملیحه میرهاشمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
89766 بی بی ملیحه میرهاشمی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
89767 بی بی ملیحه میرهاشمی 1388 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
89768 سیداسداله میرهاشمی 1354 مهندسي راه و ساختمان
89769 سیدحمید میرهاشمی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89770 سیده ثریا میرهاشمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
89771 سیده نعیمه میرهاشمی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
89772 سیدهادی میرهاشمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89773 علی میرهاشمی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89774 سیدمحمد میرهاشمی دهنوی 1388 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
89775 ابوالحسن میری 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89776 اتیکه میری 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
89777 احسان میری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
89778 اعظم میری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89779 اعظم میری 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
89780 افسانه میری 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
89781 افسانه میری 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات فارسی
89782 الهام میری 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
89783 الهه میری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
89784 حسین میری 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
89785 حسین میری 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
89786 خدیجه میری 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
89787 ربابه میری 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
89788 رضا میری 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89789 رفعت میری 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89790 زهرا میری 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
89791 زینب میری 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
89792 زینب میری 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89793 زینب میری 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89794 ساره میری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89795 سمیه میری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
89796 سیدحمید میری 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89797 سیدسعید میری 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
89798 سیدمحسن میری 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل و بهینه سازی
89799 سیدمهدی میری 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89800 سیدمهدی میری 1351 علوم رياضي آمار و ماشینهای حسابگر

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149249349449549649749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40903958