راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 89801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
89801 محمدرضا میری قلعه نوی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89802 مینا میری قلعه نوی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89803 مینا میری قلعه نوی 1390 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
89804 راحله میری کلاته 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
89805 فاطمه میری کلاه کج 1389 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
89806 ارسلان میری کلجگ 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
89807 پروین میری ممرآبادی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابان
89808 سیده زینب میری موسوی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89809 سیدحسن میری نژاد 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
89810 بی بی زهرا میریان 1392 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
89811 بی بی مهدیه میریان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
89812 نفیسه میریان 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
89813 وحید میریان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89814 حسین میریان دربندی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
89815 اعظم السادات میریان قهدریجانی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
89816 اعظم السادات میریان قهدریجانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
89817 محمدرضا میریانی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89818 حمیدرضا میریزدی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89819 حمیدرضا میریزدی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89820 فاطمه میزانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
89821 ناهید میزانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
89822 الهام میزبان 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89823 بنت الهدی میزبان 1381 علوم پايه فیزیک
89824 جواد میزبان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89825 سمیرا میزبان 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
89826 سیده فاطمه میزبان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
89827 مریم میزبان 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89828 هدیه سادات میزبان 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
89829 مریم میزبان تیزابی 1391 علوم رياضي آموزش ریاضی
89830 جواد میزبان گوش 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89831 جواد میزبان گوش 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89832 سهیلا میسمی بناب 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
89833 زهرا میش مست 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
89834 زهرا میش مست 1379 دامپزشكي دامپزشکی
89835 مریم میش مست نهی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89836 فاطمه میش مست 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
89837 معصومه میش مست 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
89838 نرگس میش مست 1389 علوم پايه فیزیک
89839 مریم میش مست مهنه 1392 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
89840 منصوره میش مست مهنه 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
89841 محمدامیر میشان 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
89842 سجاد میشخاص 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
89843 ناهید میغانی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
89844 معصومه میغانی تجرود 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
89845 ام البنین میقانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89846 حسین میقانی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
89847 کامبیز میکائیل زاده 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
89848 علی اصغر میکائیلی مرغزار 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89849 منیره میکائیلی نیا 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
89850 ستار میکانی 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
89851 حمید میکانیک 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
89852 نفیسه میکانیک 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
89853 امیر میکانیکی 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
89854 بهشته میکانیکی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
89855 عالیه میکانیکی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
89856 یاسمن میل کاریزی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89857 مژگان میلاجردی 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
89858 ولی اله میلادی گرجی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
89859 رشید میلانلو 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89860 سکینه میلانلوئی روئین 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
89861 ا لناز میلانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
89862 اسری میلانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
89863 الناز میلانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89864 الناز میلانی 1386 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
89865 امیرحسین میلانی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
89866 پیمان میلانی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89867 ریحانه میلانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
89868 شایان میلانی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
89869 شایسته میلانی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
89870 علی اکبر میلانی 1357 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
89871 علیرضا میلانی 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
89872 کیوان میلانی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89873 نرگس میلانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
89874 نرگس میلانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
89875 نویدرضا میلانی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
89876 هدیه میلانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
89877 حسین میلانی مقدم 1381 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
89878 مهدی میلانی راد 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
89879 نرگس میلانی راد 1387 مهندسي مهندسی شیمی
89880 نرگس میلانی راد 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
89881 سروناز میلانی زاده 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
89882 سهراب میلانی زاده 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89883 سهراب میلانی زاده 1393 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
89884 نوید میلانی زاده 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی)
89885 مینا میلانی سبزوار 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89886 کامل میلانی شیروان 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89887 احسان میلانی فرد 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89888 امید میلانی فرد 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89889 امید میلانی فرد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
89890 امین میلانی فرد 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89891 حسین میلانی مقدم 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
89892 محمود میلانی مقدم 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
89893 مریم میلانی مقدم 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
89894 مژگان میلانی مقدم 1385 دامپزشكي دامپزشکی
89895 آذر میلانیان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89896 ژاله میلانیان 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
89897 مهدی میمری 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
89898 امیرمسعود میمندی 1392 علوم رياضي آمار ریاضی
89899 وصال میمندی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
89900 وصال میمندی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159259359459559659759859951005   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765666