راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,249

نمایش موارد : 89801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
89801 الهام سادات نبوی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
89802 الهام سادات نبوی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
89803 حسن نبوی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89804 حکیمه نبوی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
89805 ریحانه نبوی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89806 سمیه سادات نبوی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89807 سید نادر نبوی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
89808 سیدانسیه نبوی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89809 سیدرضا نبوی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
89810 سیدعلی نبوی 1369 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
89811 سیدمجتبی نبوی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
89812 سیدمحمدسبحان نبوی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
89813 سیدمحمدسرمد نبوی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
89814 سیدمحمدسرمد نبوی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
89815 سیدنادر نبوی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
89816 سیده رزا نبوی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89817 سیده ساجده نبوی 1393 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
89818 سیده فاطمه نبوی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
89819 سیده فاطمه نبوی 1395 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
89820 شیرین نبوی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
89821 عاطفه نبوی 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
89822 عاطفه نبوی 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
89823 مجتبی نبوی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
89824 مجید نبوی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89825 محمدرضا نبوی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
89826 محمدرضا نبوی 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89827 محمدرضا نبوی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89828 مرضیه نبوی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
89829 مرضیه نبوی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
89830 نادره نبوی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89831 سارا نبوی آبیز 1385 دامپزشكي دامپزشکی
89832 محمد نبوی ابیز 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
89833 محمدحسین نبوی ابیز 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89834 طیبه نبوی باسفهرجانی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
89835 احمد نبوی ثالث 1370 علوم رياضي آمار
89836 سیدمحمدرضا نبوی ثالث 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
89837 سیدمحمدصادق نبوی ثالث 1387 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
89838 سیّدجواد نبوی ثانی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
89839 سیدعلی نبوی چاشمی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89840 سیده راحله نبوی دشتی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
89841 سیده راحله نبوی دشتی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
89842 معصومه نبوی زاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
89843 محمد نبوی فرد 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
89844 سیدحسن نبوی کریزی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89845 سیده مریم نبوی کریزی 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89846 سیدمحمد نبوی کلات 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
89847 سیده زهرا نبوی کلات 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
89848 سیده سمیرا نبوی کلات 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
89849 سیدمحمد نبوی کلاته ملو 1355 كشاورزى دامپروری
89850 مجید نبوی کلاته ملو 1383 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
89851 ارش نبوی محلی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
89852 ارمان نبوی محلی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
89853 ارمان نبوی محلی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
89854 ازیتا نبوی محلی 1366 علوم پايه دبیری شیمی
89855 بی بی بهجت نبوی نامقی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
89856 سیدمرتضی نبوی نژاد 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
89857 غلامعلی نبوی نژاد 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
89858 فرشته نبوی نیا 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
89859 فرشته نبوی نیا 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
89860 هاله نبوی نیا 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89861 مهدی نبوی نیک 1376 علوم پايه زمین شناسی
89862 مهدی نبوی نیک 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
89863 الهام نبهانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
89864 امیر نبی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
89865 تکتم نبی زاده شهری 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
89866 محمودرضا نبی زاده مروست 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
89867 امیرمسعود نبی اف 1384 علوم پايه زمین شناسی
89868 امیرمسعود نبی اف 1388 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
89869 زهرا نبی پور 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
89870 سیدعلی اصغر نبی پور 1356 علوم پايه دبیری شیمی
89871 محترم نبی پور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
89872 محترم نبی پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
89873 محمدرضا نبی پور 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
89874 مریم نبی پور 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
89875 نسرین نبی پور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
89876 یوسف نبی پور 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
89877 حلیمه نبی پورافروزی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89878 زهره نبی چهاربیدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89879 فهیمه نبی حسن آباد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89880 نیره نبی خانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
89881 سیدمحسن نبی زادگان 1356 علوم پايه شیمی
89882 حسین نبی زاده 1380 علوم رياضي آمار
89883 رقیه نبی زاده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
89884 زهراالسادات نبی زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89885 سیدعلی اکبر نبی زاده 1375 علوم پايه فیزیک
89886 طاهره نبی زاده 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
89887 علی نبی زاده 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
89888 علی نبی زاده 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
89889 علی نبی زاده 1392 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه طیور
89890 علی نبی زاده 1394 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
89891 علی نبی زاده 1394 مهندسي مهندسی عمران
89892 غلامعلی نبی زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
89893 فرهاد نبی زاده 1384 مهندسي مهندسی شیمی
89894 محمود نبی زاده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
89895 ستاره نبی زاده اصل 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
89896 ستاره نبی زاده اصل 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
89897 علی نبی زاده اصل 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89898 افسر نبی زاده سرابندی 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
89899 بتول نبی زاده شهری 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89900 هادی نبی زاده شهری 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915925935945955965975985   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39465232