راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,213

نمایش موارد : 89801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
89801 طیبه نجفی چالشتری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
89802 زهرا نجفی رودمعجنی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
89803 حمیدرضا نجفی آبکنار 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89804 میثم نجفی ارخودی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
89805 مینا نجفی ارخودی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
89806 امیر نجفی اردبیلی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89807 شهره نجفی اردبیلی 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
89808 شیرین نجفی اردبیلی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89809 محسن نجفی اردبیلی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
89810 محمد نجفی اردبیلی 1370 علوم پايه زمین شناسی
89811 مژگان نجفی اردبیلی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
89812 پریسا نجفی الاصلی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89813 زهرا نجفی ایوکی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
89814 مسلم نجفی بیرگانی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
89815 فاطمه نجفی بیلندی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
89816 احمد نجفی پور 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
89817 فائزه نجفی پور 1392 مهندسي مهندسی عمران - سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS)
89818 سیده نسیم نجفی تروجنی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
89819 فاطمه نجفی توسلی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
89820 عصمت نجفی ثانی نوقابی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
89821 مسعود نجفی چنارستان سفلی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
89822 علی نجفی حسن آبادی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89823 الهام نجفی رودبارکی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
89824 راضیه نجفی رودمعجنی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
89825 محمد نجفی رودمعجنی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
89826 علیرضا نجفی زاده 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
89827 احمد نجفی زاده ثانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
89828 نفیسه نجفی زاده ثانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89829 جعفر نجفی زاده چناری 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89830 نذیر نجفی زاهد 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89831 زری نجفی سرنابادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89832 فهیمه نجفی سعادت آبادی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
89833 مهدی نجفی سیاهرودی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89834 پرویز نجفی شاه خانی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
89835 راضیه نجفی شرج ابادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
89836 هاجر نجفی شرج ابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
89837 علی نجفی شکیب 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
89838 علیرضا نجفی شهری 1364 مهندسي نقشه برداري
89839 آسیه نجفی فدافن 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
89840 رضا نجفی فدافن 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
89841 عالیه نجفی فدافن 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
89842 سعید نجفی فرد 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
89843 منیره نجفی کاج آباد 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89844 علی اکبر نجفی کاریزنو 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
89845 حامد نجفی کرسامی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش
89846 مهرنوش نجفی کلدره 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
89847 حکیمه نجفی کلشانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
89848 مهدی نجفی کومله 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
89849 پریسا نجفی گل 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
89850 الهه نجفی محمدرضائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
89851 امید نجفی مقدم 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
89852 طاهره نجفی مقدم 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
89853 فاطمه سادات نجفی مقدم 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
89854 مهدی نجفی منش 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
89855 حسین نجفی منظری 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89856 محمد حسین نجفی مود 1386 كشاورزى آبیاری و زهکشی
89857 محمدحسین نجفی مود 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
89858 مریم نجفی مود 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
89859 زهرا نجفی ناوخی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89860 زهرا نجفی نژاد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
89861 محمدرضا نجفی نشلی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
89862 بابک نجفی نیا 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
89863 مرتضی نجفی نیا 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89864 حسین نجفی هدک 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
89865 صدیقه نجفی هدک 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
89866 امیرهوشنگ نجفیان 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
89867 امین نجفیان 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی
89868 حجت نجفیان 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
89869 زیبا نجفیان 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89870 غلامرضا نجفیان 1357 علوم پايه دبیری فیزیک
89871 مجتبی نجفیان 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89872 مهدی نجفیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89873 حامد نجفیان رضوی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89874 جواد نجفیان رضوی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89875 سیدمحمد نجفیان رضوی 1356 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89876 علی نجفیان رضوی 1387 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
89877 لیلا نجفیان رضوی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89878 مجتبی نجفیان رضوی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89879 محسن نجفیان رضوی 1374 علوم رياضي آمار
89880 نرگس نجفیان رضوی 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
89881 سیروس نجفیان زاده 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
89882 فرزانه نجفیان زحمت کشان 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89883 معصومه نجفیان زحمتکشان 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
89884 اعظم نجم آبادی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
89885 رمضانعلی نجم آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
89886 عباس نجم آبادی 1392 علوم پايه فیزیک
89887 مهدی نجم آبادی 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
89888 غلامعباس نجم الدینی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89889 فاطمه نجم باختری 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89890 لعیا نجم عراقی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
89891 سعید نجمائی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89892 اکرم نجمی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
89893 اکرم نجمی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
89894 فاطمه نجمی 1392 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
89895 کامیار نجمی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89896 مریم نجمی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
89897 مصطفی نجمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
89898 نجمه نجمی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
89899 اسحق نجمی پور 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
89900 معصومه نجمی پور 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915925935945955965975   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38680654