راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,239

نمایش موارد : 89901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
89901 مریم نادری 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89902 ملیحه نادری 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
89903 ملیحه نادری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
89904 موسی نادری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
89905 مهدی نادری 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
89906 مهدی نادری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
89907 مهدی نادری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89908 مهدی نادری 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
89909 مهدی نادری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
89910 مهرداد نادری 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
89911 نادر نادری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
89912 نادر نادری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
89913 نرجس نادری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
89914 نرگس نادری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
89915 نرگس نادری 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
89916 نسترن نادری 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش دام
89917 نسیم نادری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89918 نصراله نادری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
89919 نیلوفر نادری 1394 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89920 علی نادری قوژدی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
89921 پدیده نادری اسرمی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
89922 پرستو نادری اسرمی 1380 علوم پايه زمین شناسی
89923 فرج اله نادری ال 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89924 نازنین نادری اوسط 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89925 روح اله نادری بنی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
89926 عبدالمجید نادری بنی 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
89927 تبسم نادری بوانلو 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89928 جمیله نادری بوانلو 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
89929 سیما نادری بوانلو 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
89930 شبنم نادری بوانلو 1392 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
89931 غلامعباس نادری بوانلو 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89932 زکیه نادری چنار 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
89933 رامین نادری دره شوری 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
89934 حامد نادری راد 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89935 حامد نادری راد 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89936 زهرا نادری سمسانی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
89937 زهرا نادری سمیرمی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89938 فاطمه نادری سمیرمی 1386 علوم پايه فیزیک
89939 اعظم نادری فرد 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
89940 اکرم نادری فرد 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89941 محمود نادری کلات 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
89942 سحر نادری گرجی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89943 رمضانعلی نادری مایوان 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
89944 زهرا نادری مایوان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
89945 حجت نادری مشکین 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
89946 سوسن نادری میقان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
89947 سوسن نادری میقان 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89948 سیما نادری میقان 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89949 نصیر نادری میقان 1365 علوم پايه زمین شناسی
89950 سعید نادری نژاد 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه طیور
89951 علیرضا نادری نسب 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89952 افسانه نادری یگ نظر 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
89953 اعظم نادری یگنظر 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89954 پریسا نادریان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
89955 فردین نادریان 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
89956 محبوبه نادریان 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
89957 معصومه نادریان خاکستر 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89958 هاجر نادریان عباس قلعه 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89959 محمد نادریان فر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
89960 محمد نادریان فر 1389 كشاورزى آبیاری و زهکشی
89961 علی رضا نادریان لائین 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
89962 سمیرا نادعلی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
89963 فتح اله نادعلی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
89964 فتح اله نادعلی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
89965 مریم نادعلی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89966 نجمه نادعلی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
89967 ولی اله نادعلی 1364 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
89968 طیبه نادعلی پورملکشاه 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
89969 حسن نادعلی زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
89970 علی نادعلی زاده 1372 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89971 فرزانه نادعلی زاده حصار 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
89972 مریم نادعلی زاده طبری 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
89973 فاطمه نادعلی زاده طرقبه 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
89974 ایمان نادعلی نیا 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
89975 غزاله نادعلیزاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89976 فاطمه نادم 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
89977 آیلین نادمی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
89978 اکرم نادمی 1383 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
89979 حسین نادمی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
89980 داوود نادمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89981 سیدمحسن نادمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89982 فاطمه نادمی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
89983 مجید نادمی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89984 مهدی نادمی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
89985 ناهید نادمی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
89986 محمد نادمی گرو 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
89987 حمیدرضا نادهی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
89988 ابوالفضل نادی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89989 بهزاد نادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
89990 پوریا نادی 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
89991 حسین نادی 1376 علوم پايه فیزیک
89992 حسین نادی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
89993 زهرا نادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
89994 زهرا نادی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
89995 سعید نادی 1383 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
89996 سعید نادی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
89997 سعید نادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
89998 عطامحمد نادی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89999 فاطمه نادی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
90000 لیلا نادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40457186