راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 90001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
90001 حمید ناجی علی اکبری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
90002 محبوبه ناجی علی اکبری 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
90003 فاطمه ناجی مهر 1384 علوم رياضي آمار
90004 الهام ناجی میدانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90005 الهام ناجی میدانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
90006 الهام ناجی میدانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
90007 الهام ناجی میدانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
90008 حسین ناجی میدانی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
90009 زهرا ناجی میدانی 1375 علوم پايه زیست شناسی
90010 زهرا ناجی میدانی 1391 پردیس دانشگاهی زیست شناسی - بیوشیمی (آموزش محور)
90011 علی اکبر ناجی میدانی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
90012 علیرضا ناجی میدانی 1354 مهندسي مهندسی مکانیک
90013 مریم ناجی میدانی 1378 علوم پايه فیزیک
90014 سیدعلی ناجی نصرآبادی یزد 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
90015 بی بی منیره ناجی نصرابادی یزد 1371 علوم پايه دبیری شیمی
90016 زهره ناجی همتی تبریز 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
90017 زهره ناجی همتی تبریز 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
90018 مرضیه ناحی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
90019 قلیچ محمد ناحید 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
90020 یاشار نادراحمدیان 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
90021 کمیل نادران 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی)
90022 فرهاد نادران طحان 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
90023 سمیّه نادرپور 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
90024 محسن نادرپور 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
90025 مرضیه نادرپور 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
90026 مسعود نادرپور 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
90027 مریم نادرپور خاکستر 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90028 نفیسه نادرخانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90029 سعیده نادرخوی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
90030 یاسمن نادرزاده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
90031 اشرف نادرزاده استاد 1379 علوم پايه فیزیک
90032 اشرف نادرزاده استاد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
90033 اشرف نادرزاده استاد 1393 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
90034 مصطفی نادرزاده گوارشکی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90035 سمانه نادرمزرجی 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
90036 بتول نادرنژاد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
90037 حسین نادرنژاد 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
90038 گراناز نادرنژاد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90039 گراناز نادرنژاد 1385 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
90040 مسعود نادرنژاد 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90041 مینا نادرنژاد 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
90042 ابوالقاسم نادروردی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
90043 آذین نادری 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90044 آریا نادری 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
90045 آزاده نادری 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
90046 احمد نادری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
90047 اعظم سادات نادری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
90048 امیرحسین نادری 1394 مهندسي مهندسی عمران
90049 بهاره نادری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
90050 بهروز نادری 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
90051 بهمن نادری 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
90052 بهناز نادری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
90053 حبیب نادری 1390 علوم رياضي آمار - نظریه احتمال
90054 حبیب الله نادری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
90055 حسین نادری 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90056 راضیه نادری 1384 علوم پايه زمین شناسی
90057 رامین نادری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
90058 رامین نادری 1390 پردیس دانشگاهی آبیاری و زهکشی
90059 زهرا نادری 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
90060 زهره نادری 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
90061 سکینه نادری 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
90062 سهراب نادری 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90063 شهناز نادری 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90064 طاهره نادری 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
90065 عبدالعلی نادری 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90066 علیخان نادری 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90067 غلامعلی نادری 1356 علوم پايه شیمی
90068 فائزه نادری 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
90069 فاطمه نادری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90070 فرشته نادری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
90071 کاظم نادری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90072 کاوه نادری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
90073 کورش نادری 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90074 کیومرث نادری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90075 محدثه نادری 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
90076 محمدرامین نادری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
90077 محمدرضا نادری 1391 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
90078 محمدمحسن نادری 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
90079 محمدمهدی نادری 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90080 مرجان نادری 1395 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90081 مریم نادری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
90082 مریم نادری 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90083 ملیحه نادری 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
90084 ملیحه نادری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
90085 موسی نادری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
90086 مهدی نادری 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
90087 مهدی نادری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
90088 مهدی نادری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90089 مهدی نادری 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90090 مهدی نادری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
90091 مهرداد نادری 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
90092 نادر نادری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
90093 نادر نادری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
90094 نرجس نادری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
90095 نرگس نادری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
90096 نرگس نادری 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
90097 نسترن نادری 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش دام
90098 نسیم نادری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90099 نصراله نادری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765834