راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 9001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
9001 کیانوش امامی 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
9002 لیلا امامی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
9003 مجید امامی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
9004 محمد امامی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
9005 محمد امامی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
9006 محمد امامی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
9007 محمد علی امامی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
9008 مرتضی امامی 1387 علوم پايه فیزیک
9009 مطهره امامی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
9010 مهدی امامی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
9011 مهرنوش امامی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
9012 ندا امامی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
9013 نیلوفر امامی 1379 علوم رياضي آمار
9014 زهرا امامی خطبه سرا 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
9015 صفیه امامی آل آقا 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
9016 حسین امامی اصل 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
9017 افشین امامی ال اقا 1366 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
9018 ماهرخ امامی ال اقا 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
9019 مهرنوش امامی امین 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
9020 لیلا امامی ایوکی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
9021 حبیب اله امامی پور 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
9022 سیدباقر امامی پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
9023 جواد امامی ترشیزی 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
9024 مریم امامی ترشیزی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
9025 ملیکا امامی ترشیزی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
9026 سیدامیر امامی تفتی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
9027 سیدوحید امامی تفتی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
9028 نقی امامی چلمردی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
9029 ثریا امامی حسن کیاده 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
9030 الهام امامی حصار 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
9031 زینب امامی حصار 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
9032 سمانه امامی خطبه سرا 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
9033 محمدرضا امامی خطبه سرا 1371 دامپزشكي دامپزشکی
9034 امیرنادر امامی رضوی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
9035 معصومه امامی روشناوند 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
9036 نجمه امامی روشناوند 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
9037 نجمه امامی روشناوند 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
9038 حسین امامی زیندانلوئی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
9039 حمید امامی شکیب 1394 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
9040 صفر امامی شکیب 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
9041 شیده امامی صدر 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
9042 شیرین امامی صدر 1381 هنر نيشابور نقاشی
9043 احسان امامی طرقی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
9044 زهرا امامی فر 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
9045 سعید امامی فر 1391 كشاورزى علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
9046 زهرا امامی فرد 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
9047 محمود امامی فرد 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
9048 ناصر امامی فروشانی 1349 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
9049 بهاره امامی کبودگنبد 1394 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
9050 پروین امامی کشفی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
9051 تکتم امامی کشفی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
9052 تکتم امامی کشفی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
9053 مژگان امامی کشفی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
9054 مینا امامی کشفی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
9055 سمانه امامی کلاته 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
9056 حسن امامی کلاتی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
9057 پژمان امامی کلی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
9058 نسیبه امامی کورنده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
9059 فرشته امامی کیان 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
9060 شراره امامی مقدم 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
9061 مناسادات امامی مقدم 1393 مهندسي مهندسی شیمی
9062 سیدمحمدحسین امامی میبدی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
9063 سیدمحمدرفیع امامی میبدی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
9064 سیده سمیه امامی میبدی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
9065 سیمین امامی میبدی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
9066 علی اکبر امامی میبدی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
9067 علیرضا امامی میبدی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
9068 محمدعلی امامی میبدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
9069 مهناز امامی میبدی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
9070 کرم امامی میرک 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
9071 ربابه امامی نصرت آباد 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
9072 احمد امامیان 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
9073 زهرا امامیان 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
9074 سمانه امامیان 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
9075 سیدعلی امامیان 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
9076 سیدمهدی امامیان 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
9077 عطیه امامیان 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
9078 علی رضا امامیان 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
9079 علیرضا امامیان 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
9080 محمدجواد امامیان 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
9081 مهدی امامیان 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
9082 مینا امامیان 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
9083 میناسادات امامیان 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
9084 یاسر امامیان 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
9085 محمدرضا امامیان خشتی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
9086 مرضیه امامیان خشتی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
9087 مهدیه امامیان خشتی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
9088 علیرضا امامیان شوراب 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
9089 زهرا امان 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
9090 سمانه امان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
9091 سهیلا امان 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
9092 محمد امان 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
9093 مسعود امان 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
9094 مسعود امان 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
9095 الهام امان داد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
9096 ام البنین امان نژادشوی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
9097 ابوالفضل امان آبادی 1362 علوم پايه زمین شناسی
9098 رضا امان آبادی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
9099 محمدحسین امان اله زاده افشار 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
9100 حمید امان زاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   11121314151617181828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39826405