راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 90401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
90401 راضیه نجات یامی 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
90402 سعید نجاتبخش اصفهانی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
90403 اعظم نجاتی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
90404 امیر نجاتی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
90405 رضا نجاتی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
90406 زهره نجاتی 1379 علوم پايه زمین شناسی
90407 شیما نجاتی 1382 علوم پايه زمین شناسی
90408 ضیا نجاتی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90409 فاطمه نجاتی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
90410 فاطمه نجاتی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
90411 فرخنده نجاتی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
90412 فرزانه نجاتی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
90413 فرشته نجاتی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
90414 محمد نجاتی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
90415 مرجان نجاتی 1393 علوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی
90416 مریم نجاتی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90417 ملیحه نجاتی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
90418 مهلا نجاتی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90419 مهلا نجاتی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
90420 میترا نجاتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
90421 نوشین نجاتی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
90422 وحید نجاتی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
90423 حمیدرضا نجاتی ترابی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
90424 علی نجاتی کلاته 1376 علوم پايه فیزیک کاربردی
90425 غلامرضا نجاتی مهر 1378 علوم رياضي ریاضی محض
90426 فهیمه نجاتی یزدی زاده 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
90427 سینا نجاتی اقتدا 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
90428 ریحانه نجاتی بروانلو 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90429 زهرا نجاتی پورقوژدی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
90430 حمیدرضا نجاتی ترابی 1375 علوم رياضي ریاضی
90431 میترا نجاتی ترنیک 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90432 مریم نجاتی ثانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
90433 محمود نجاتی حسینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
90434 محمد نجاتی حیدرزاده 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
90435 محمد نجاتی حیدرزاده 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
90436 نفیسه نجاتی حیدرزاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
90437 فاطمه نجاتی خالقی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90438 فاطمه نجاتی خالقی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90439 ناهید نجاتی خالقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
90440 اکرم نجاتی خرمندیچالی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90441 عصمت نجاتی رشتخواری 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
90442 محبوبه نجاتی ریحانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90443 صبا نجاتی زاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
90444 داود نجاتی شیخ آباد 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
90445 داود نجاتی شیخ اباد 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
90446 فاطمه نجاتی صومعه بزرگ 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
90447 بهجت نجاتی طرقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
90448 نسرین نجاتی طرقی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
90449 نسرین نجاتی طرقی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
90450 وجیهه نجاتی طرقی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
90451 سیدمهدی نجاتی غفوری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
90452 اتنا نجاتی فر 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90453 سیدابوالفضل نجاتی فرد 1368 علوم پايه زمین شناسی
90454 فاطمه نجاتی فهندری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
90455 محمد نجاتی فهندری 1354 علوم پايه شیمی
90456 زهرا نجاتی قوشخانه 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90457 زهرا نجاتی محرّمی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
90458 سولماز نجاتی محرمی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
90459 سولماز نجاتی محرمی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
90460 فرزاد نجاتی محرمی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
90461 فرزاد نجاتی محرمی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
90462 حانیه نجاتی محمدآباد 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
90463 زکیه نجاتی محمودی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
90464 عبدالغایب نجاتی محمودی 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
90465 حسین نجاتی مقدم 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
90466 زهرا نجاتی مقدم 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
90467 زهرا نجاتی مقدم 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
90468 امید نجاتی منظری 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
90469 حمید نجاتی مهیمنی 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
90470 سینا نجاتی نوغانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90471 سینا نجاتی نوغانی 1395 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
90472 مجید نجاتی نوغانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90473 معصومه نجاتی نوغانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
90474 ابوالفضل نجاتی یزدی زاده 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
90475 ابوالفضل نجاتی یزدی زاده 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
90476 الیاس نجاتی یزدی زاده 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90477 زهرا نجاتی یزدی زاده 1383 علوم پايه فیزیک
90478 زهرا نجاتی یزدی زاده 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
90479 لطیفه نجاتی یزدی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
90480 مسعود نجاتی یزدی نژاد 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
90481 نغمه نجاتی یزدی نژاد 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
90482 حسن نجاتیان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90483 ساجده نجاتیان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
90484 غلامعلی نجاتیان 1358 علوم رياضي دبیری ریاضی
90485 هادی نجاتیان 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90486 حسین نجاتیان بستانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
90487 حسین نجاتیان بستانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
90488 اعظم نجاتیان پور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
90489 محمدرضا نجاتیان پور 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90490 فاطمه نجاتیان شجاعی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
90491 مهدی نجاتیان فر 1394 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
90492 محسن نجاتیان قاسمیه 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
90493 بی بی نفیسه نجاتیان قرشی 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
90494 سیدحمیدرضا نجاتیان قریشی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
90495 زهرا نجاتیان کاشانی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
90496 مرتضی نجاتیان یزدیان 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
90497 حسین نجار 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90498 شیما نجار 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90499 شیما نجار 1384 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
90500 غزاله نجار 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921931941951961971981991   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39790335