راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,820

نمایش موارد : 90401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
90401 مریم نادری 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90402 ملیحه نادری 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
90403 ملیحه نادری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
90404 موسی نادری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
90405 مهدی نادری 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
90406 مهدی نادری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
90407 مهدی نادری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90408 مهدی نادری 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90409 مهدی نادری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
90410 مهرداد نادری 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
90411 نادر نادری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
90412 نادر نادری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
90413 نرجس نادری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
90414 نرگس نادری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
90415 نرگس نادری 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
90416 نسترن نادری 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش دام
90417 نسیم نادری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90418 نصراله نادری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
90419 نیلوفر نادری 1394 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90420 یگانه نادری 1393 علوم پايه شیمی گرایش محض
90421 علی نادری قوژدی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
90422 پدیده نادری اسرمی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
90423 پرستو نادری اسرمی 1380 علوم پايه زمین شناسی
90424 فرج اله نادری ال 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90425 نازنین نادری اوسط 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90426 روح اله نادری بنی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
90427 عبدالمجید نادری بنی 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
90428 تبسم نادری بوانلو 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90429 جمیله نادری بوانلو 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
90430 سیما نادری بوانلو 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
90431 شبنم نادری بوانلو 1392 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
90432 غلامعباس نادری بوانلو 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90433 زکیه نادری چنار 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
90434 رامین نادری دره شوری 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
90435 حامد نادری راد 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90436 حامد نادری راد 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90437 زهرا نادری سمسانی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
90438 زهرا نادری سمیرمی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90439 فاطمه نادری سمیرمی 1386 علوم پايه فیزیک
90440 اعظم نادری فرد 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
90441 اکرم نادری فرد 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90442 محمود نادری کلات 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
90443 سحر نادری گرجی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90444 رمضانعلی نادری مایوان 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
90445 زهرا نادری مایوان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
90446 حجت نادری مشکین 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
90447 سوسن نادری میقان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
90448 سوسن نادری میقان 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90449 سیما نادری میقان 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90450 نصیر نادری میقان 1365 علوم پايه زمین شناسی
90451 سعید نادری نژاد 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه طیور
90452 علیرضا نادری نسب 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90453 افسانه نادری یگ نظر 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
90454 اعظم نادری یگنظر 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90455 پریسا نادریان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
90456 فردین نادریان 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
90457 محبوبه نادریان 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
90458 معصومه نادریان خاکستر 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90459 هاجر نادریان عباس قلعه 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90460 محمد نادریان فر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
90461 محمد نادریان فر 1389 كشاورزى آبیاری و زهکشی
90462 علی رضا نادریان لائین 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
90463 سمیرا نادعلی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
90464 فتح اله نادعلی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
90465 فتح اله نادعلی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
90466 مریم نادعلی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90467 نجمه نادعلی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
90468 ولی اله نادعلی 1364 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
90469 طیبه نادعلی پورملکشاه 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
90470 حسن نادعلی زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
90471 علی نادعلی زاده 1372 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
90472 فرزانه نادعلی زاده حصار 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
90473 مریم نادعلی زاده طبری 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
90474 فاطمه نادعلی زاده طرقبه 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
90475 ایمان نادعلی نیا 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
90476 غزاله نادعلیزاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90477 فاطمه نادم 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
90478 آیلین نادمی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
90479 اکرم نادمی 1383 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
90480 حسین نادمی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
90481 داوود نادمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90482 سیدمحسن نادمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90483 فاطمه نادمی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
90484 مجید نادمی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
90485 مهدی نادمی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
90486 ناهید نادمی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
90487 محمد نادمی گرو 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
90488 حمیدرضا نادهی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
90489 ابوالفضل نادی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90490 بهزاد نادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
90491 پوریا نادی 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
90492 حسین نادی 1376 علوم پايه فیزیک
90493 حسین نادی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
90494 زهرا نادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
90495 زهرا نادی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
90496 سعید نادی 1383 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
90497 سعید نادی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
90498 سعید نادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
90499 عطامحمد نادی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90500 فاطمه نادی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41189507