راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,586

نمایش موارد : 90601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
90601 کیمیا یوسفی جوان 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
90602 علی یوسفی جوجاده 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90603 محمدرضا یوسفی چناربو 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
90604 مهدی یوسفی چناربو 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90605 پریسا یوسفی چناری 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
90606 فائزه یوسفی چناری 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
90607 مهدی یوسفی حاجی آبادی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90608 مهدی یوسفی حاجی آبادی 1393 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
90609 مژده یوسفی حسن آبادی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
90610 مصطفی یوسفی دارستانی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
90611 الهه یوسفی دلوئی 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
90612 الهه یوسفی دلویی 1383 علوم پايه زمین شناسی
90613 اعظم یوسفی دوغشکی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
90614 محمدتقی یوسفی دهبرزویی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
90615 ادریس یوسفی راد 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
90616 ادریس یوسفی راد 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
90617 ادریس یوسفی راد 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
90618 ساره یوسفی راد 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
90619 الهام یوسفی ریزه ئی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
90620 سمیه یوسفی زاده ارجاسی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
90621 روح اله یوسفی زشک 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90622 احسان یوسفی سنگانی 1384 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
90623 سمین یوسفی سنگانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
90624 کیوان یوسفی سنگانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی)
90625 شکیلا یوسفی سورانی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
90626 لیلا یوسفی سورانی 1378 علوم پايه زمین شناسی
90627 لیلا یوسفی سورانی 1382 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
90628 سهیل یوسفی سهی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
90629 نرگس یوسفی سیاوشی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
90630 یاسمن یوسفی سیگاری 1386 علوم پايه فیزیک
90631 یاسمن یوسفی سیگاری 1390 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
90632 غلامرضا یوسفی شادمهری 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
90633 مریم یوسفی شعربابکی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
90634 مرضیه یوسفی شوریجه 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
90635 سارا یوسفی صراف 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
90636 سعید یوسفی صراف 1387 علوم پايه فیزیک
90637 علی یوسفی صراف 1361 مهندسي راه و ساختمان
90638 الهام یوسفی طائمه 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
90639 سارا یوسفی طائمه 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
90640 صبورا یوسفی طایفه بهلولی 1389 علوم رياضي ریاضی محض
90641 نسرین یوسفی عارفی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی (آموزش محور)
90642 حسن یوسفی فر 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
90643 شهرام یوسفی فر 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90644 جانعلی یوسفی فرد 1336 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
90645 رقیه یوسفی فرد 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
90646 شیما یوسفی فرد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
90647 مهرداد یوسفی فرد 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
90648 نیما یوسفی فرد 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90649 نیما یوسفی قاسم خیلی 1382 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
90650 زهرا یوسفی قندشتنی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
90651 محسن یوسفی قندشتنی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
90652 تکتم یوسفی کاخکی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
90653 علی یوسفی کاخکی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
90654 نجمه یوسفی کاخکی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90655 فاطمه یوسفی کاریزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
90656 احمد یوسفی کلاته 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
90657 بتول یوسفی کلاته 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
90658 فاطمه یوسفی کلاته 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
90659 محمد یوسفی کلاته شادی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
90660 فاطمه یوسفی کهنوج 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
90661 نصرت یوسفی کهنوجی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90662 زهره یوسفی کیکانلو 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
90663 گلدسته یوسفی کیکانلو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
90664 حسین یوسفی گشتاسب 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
90665 راضیه یوسفی گلخواه 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90666 حکیمه یوسفی لالیمی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90667 کیوان یوسفی مجیر 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90668 اکرم یوسفی محمدی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
90669 نیره یوسفی مرندیز 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
90670 سید حمید رضا یوسفی مسک 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
90671 جلیل یوسفی مقدم 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
90672 زینب یوسفی مقدم 1392 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
90673 سمیه یوسفی مقدم 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
90674 فاطمه یوسفی مقدم 1368 علوم پايه دبیری شیمی
90675 مرتضی یوسفی مقدم 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90676 نرجس یوسفی مقدم 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
90677 رحیم یوسفی مقدم امامقلی 1371 كشاورزى زراعت
90678 مهدی یوسفی مقدم منظری 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90679 فاطمه یوسفی مندی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
90680 زهرا یوسفی منقاری 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
90681 هادی یوسفی نائی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90682 سمانه یوسفی نژاد 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
90683 محمود یوسفی نژاد 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90684 مصطفی یوسفی نسب قلعه قاضی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
90685 محمدعلی یوسفی نیا نهزمی 1370 علوم رياضي آمار
90686 فاطمه یوسفی هزاری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
90687 کیوان یوسفی همدانی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90688 محمدعظیم یوسفی یاقوتی 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
90689 اعظم یوسفیان 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
90690 ایمان یوسفیان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
90691 ربابه یوسفیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90692 سیدمحسن یوسفیان 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
90693 فاطمه یوسفیان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
90694 فهیمه یوسفیان 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
90695 محمد یوسفیان 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
90696 محمدحسن یوسفیان 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
90697 محمود یوسفیان 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90698 مصطفی یوسفیان 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
90699 یوسف یوسفیان 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
90700 فلورا یوسفیان زیندانلو 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32945720