راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 90601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
90601 عبدالرضا میرچولی برازق 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90602 عبدالرضا میرچولی برازق 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90603 عبدالرضا میرچولی برازق 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
90604 حمزه میرحاجی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
90605 رامونا میرحاجیان مقدم 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
90606 رامونا میرحاجیان مقدم 1396 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
90607 هنگامه میرحاجیان مقدم 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
90608 فاطمه میرحایری 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
90609 محسن میرحبیبی 1383 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
90610 سیدوحید میرحجتی 1374 علوم پايه فیزیک
90611 سیدعلی میرحسنی 1357 علوم رياضي ریاضی کاربردی
90612 سیده مرضیه میرحسنی میرکلایی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
90613 ارش میرحسینی 1385 علوم پايه فیزیک
90614 اعظم میرحسینی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
90615 الهام میرحسینی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90616 زهرا میرحسینی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
90617 سارا میرحسینی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
90618 سحر میرحسینی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90619 سیامک میرحسینی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90620 سیدعلی میرحسینی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
90621 سیدمهدی میرحسینی 1353 علوم پايه شیمی
90622 سیدنعمت اله میرحسینی 1373 علوم رياضي ریاضی
90623 عبدالرسول میرحسینی 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
90624 عبدالرسول میرحسینی 1371 علوم پايه فیزیک
90625 فخرالسادات میرحسینی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
90626 فرید میرحسینی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
90627 گلبهار میرحسینی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90628 محبوبه میرحسینی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
90629 محمدامین میرحسینی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
90630 مریم میرحسینی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
90631 مسعود میرحسینی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
90632 مهدی میرحسینی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
90633 ناهیدبیگم میرحسینی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
90634 ناهیدبیگم میرحسینی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
90635 سیدمازیار میرحسینی مقدم 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
90636 سیدمحسن میرحسینی ابرندآبادی 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
90637 زینب میرحسینی جرجافکی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
90638 سیدتقی میرحسینی عالی زمینی 1356 علوم رياضي ریاضی
90639 محمدمهدی میرحسینی کاریز 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90640 نجمه السادات میرحسینی گوکی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
90641 سیدپوریا میرحسینی مقدم 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90642 پریسا میرحسینی موسوی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
90643 پریسا میرحسینی موسوی 1389 كشاورزى علوم خاک - خاکشناسی
90644 سیدمحمد میرحسینی هزاوه 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
90645 نفیسه میرخالقی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
90646 مرضیه میرخانی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
90647 زهرا میرخانی دوغ آبادی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
90648 کاظم میرخانی دوغ ابادی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
90649 سیده الهه میرخرازی 1394 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
90650 سیدمهدی میرخورسندی لنگرودی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90651 هادی میردادی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
90652 کلثوم میردار هریجانی 1385 هنر نيشابور نقاشی
90653 بهمن میردارطهماسبی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
90654 داود میرداماد 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90655 زهراسادات میرداماداصفهانی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
90656 سیدیاسر میردامادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90657 امیرمحمد میردامادی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90658 سیدمجید میردامادی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
90659 سیدیاسر میردامادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90660 ندا میردامادی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
90661 مجید میردشتی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
90662 فاطمه میردورقی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
90663 فاطمه میردورقی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
90664 سیدرضا میردوستی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
90665 سیدغلامرضا میردوستی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
90666 مهین ناز میردهقان فراشاه 1375 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
90667 مهین ناز میردهقان فراشاه 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
90668 زینب سادات میردیلمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90669 سیدشمس الدین میرراجعی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
90670 آتناالسادات میررجائی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
90671 آتناالسادات میررجایی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
90672 مهری السادات میررحیمی 1379 علوم پايه فیزیک
90673 سیدعباس میررشیدی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90674 نجمه السادات میررشیدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90675 سیده عطیه میررضائی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90676 تهمینه میررضائی مشهد 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90677 ندا میررضایی مشهد 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
90678 سیدحسن میررضوی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
90679 سیدرضا میررضوی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
90680 مرضیه میررضوی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90681 سیرت زهرا میرزا 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90682 سعید میرزا آقازاده خراسانی 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
90683 میترا میرزا اقا بیگ 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
90684 اعظم میرزا بیگی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90685 مهسا میرزااحمدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
90686 مهسا میرزااحمدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
90687 حکیمه میرزااقائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
90688 سیدمهدی میرزااقائیان امیری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
90689 اسماعیل ا میرزااقاجانی سیاهکلرو 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
90690 آسیه میرزائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90691 ابراهیم میرزائی 1379 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
90692 ابراهیم میرزائی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
90693 احمد میرزائی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
90694 احمد میرزائی 1393 علوم پايه زمین شناسی
90695 اعظم میرزائی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
90696 الهام میرزائی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
90697 انسیه میرزائی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
90698 بهاره میرزائی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
90699 بهمن میرزائی 1362 علوم پايه زمین شناسی
90700 پرستو میرزائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923933943953963973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227619