راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,528

نمایش موارد : 90601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
90601 میثم نقاشیان 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
90602 علی رضا نقد مزرجی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
90603 افسانه نقدبیشی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
90604 الهه نقدبیشی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
90605 جواد نقدبیشی 1391 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
90606 زهرا نقدبیشی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
90607 فهیمه نقدبیشی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
90608 مجید نقدبیشی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
90609 محمد نقدبیشی 1373 علوم پايه دبیری شیمی
90610 معصومه نقدعلی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
90611 شهره نقدنیا 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
90612 اکرم نقدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
90613 حامد نقدی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
90614 رضا نقدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90615 رضا نقدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
90616 زینب نقدی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
90617 مرضیه نقدی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90618 ندا نقدی 1390 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
90619 حسن نقدی نژاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
90620 بهاره نقدی دورباطی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
90621 خواجه علی نقدی دولو 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
90622 خواجه علی نقدی دولو 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
90623 خواجه علی نقدی دولو 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
90624 عظیم نقدی زاده روشن 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
90625 علیرضا نقدی زارچی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
90626 جعفر نقدی عشرت آباد 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
90627 فاطمه نقدی یزدی 1394 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
90628 داوود نقدیپور 1375 دامپزشكي دامپزشکی
90629 نسیم نقردانی 1388
90630 عباسعلی نقره 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
90631 جمال نقره ای 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
90632 عزت نقره بجستانی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
90633 محبوبه نقره خامه 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
90634 احسن نقش بندیان 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
90635 محمد نقش گر 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
90636 آمنه نقش بندی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
90637 حامد نقش بندی 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
90638 سمیه نقش بندی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90639 منیره نقش بندی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
90640 نغمه نقش بندی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
90641 امنه نقشبندی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
90642 حبیب اله نقشبندی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90643 علی نقشبندیه 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
90644 نجمه نقشه بافی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
90645 امیر رضا نقوی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
90646 بنیامین نقوی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
90647 بنیامین نقوی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
90648 پگاه نقوی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90649 حسین نقوی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
90650 حسین نقوی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
90651 حسین نقوی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90652 رضا نقوی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
90653 سمیه نقوی 1390 كشاورزى اقتصاد کشاورزی
90654 سمیه سادات نقوی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
90655 سهیلا نقوی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
90656 سید روح الله نقوی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90657 سیداحمد نقوی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
90658 سیدحامد نقوی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
90659 سیّدمحمّد نقوی 1363 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
90660 شریفه السادات نقوی 1392 علوم پايه شیمی گرایش محض
90661 علی نقوی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
90662 علی نقوی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
90663 فاطمه نقوی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90664 محمد نقوی 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
90665 محمد نقوی 1372 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
90666 محمد نقوی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
90667 مژده نقوی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90668 مژده نقوی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
90669 مهسا نقوی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
90670 نادیا نقوی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
90671 نرگس نقوی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
90672 نرگس نقوی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
90673 نقیب نقوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90674 نوید نقوی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
90675 لیلا نقوی انزابی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90676 احمد نقوی دیوکلایی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
90677 مارال نقوی آزاد 1378 علوم پايه زمین شناسی
90678 محمود نقوی دشت بیاض 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
90679 زهرا نقوی رمضانی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
90680 علی رضا نقوی ریابی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
90681 علیرضا نقوی ریابی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90682 علیرضا نقوی ریابی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
90683 مهدی نقوی ریابی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90684 سیدمحمد نقوی زاده 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
90685 سیدمحمد نقوی زاده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90686 سّیدمحّمد نقوی زاده 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
90687 سیّدمحمّد نقوی زاده 1392 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
90688 سیدمحمود نقوی زاده 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
90689 سیده الناز نقوی زاده 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
90690 سیده فاطمه نقوی زاده 1378 علوم رياضي آمار
90691 سیده هانیه نقوی زاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90692 محمدرضا نقوی زاده 1368 كشاورزى زراعت
90693 محمدرضا نقوی زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
90694 مهدیه نقوی شهرضا 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
90695 رضا نقوی مقدّم 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90696 محمد نقوی مقدم 1383 علوم پايه زمین شناسی
90697 راضیه نقوی نیا 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
90698 راضیه نقوی نیا 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
90699 فایزه نقوی نیا 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
90700 محمدرضا نقوی نیا 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923933943953963973   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38135199