راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 46 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,643

نمایش موارد : 90601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
90601 صدری یادگارپور 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90602 میثم یادگارخسرویه 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
90603 حسن یادگارنژاد 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
90604 ابوالفضل یادگاری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
90605 حمید یادگاری 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
90606 زهرا یادگاری 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
90607 صادق یادگاری 1349 علوم پايه علوم جانوری
90608 محسن یادگاری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90609 محسن یادگاری 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
90610 محسن یادگاری 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
90611 هاشم یادگاری 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
90612 هوشنگ یادگاری 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
90613 ملیحه یادگاریان 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
90614 مهدی یادگاریوسفی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
90615 فتانه یادگان 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
90616 سمانه یادوست 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
90617 سمانه یادوست 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
90618 آذر یار 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
90619 مهدی یار 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
90620 سیدحسین یاراحمدی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
90621 شایسته یاراحمدی 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
90622 فرخنده یاراحمدی 1356 علوم پايه زیست شناسی
90623 محسن یاراحمدی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
90624 نسرین یاراحمدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90625 نیلوفر یاراحمدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
90626 مهدی یاراحمدی خراسانی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
90627 روح اله یاراحمدی خراسانی 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
90628 لیلا یاراحمدی خراسانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90629 محمدعلی یاراحمدی خراسانی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
90630 مریم یاراحمدی خراسانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
90631 فاطمه یاراحمدی دهنوی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90632 هدیه یاربخت 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90633 الهام یاربی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
90634 محمدناصر یاربی سنگانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
90635 زهرا یارجانلی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
90636 تکتم یارحمیدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90637 قاسم یارخواه سماغچه 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
90638 فاطمه یاردهنوی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
90639 فخرالدین یارعلی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90640 مسعود یارعلی 1383 هنر نيشابور ارتباط تصویری
90641 تکتم یارمحمدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90642 تکتم یارمحمدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
90643 علی یارمحمدی 1377 علوم پايه زمین شناسی
90644 مینا یارمحمدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
90645 فریبرز یارمحمدی سامانی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90646 سارا یارمند 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
90647 احمد یارمیری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
90648 ایمان یارنژادسهل آبادی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
90649 اسکندر یارنسب 1390 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
90650 بهناز یاری 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
90651 بهناز یاری 1393 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
90652 تکتم یاری 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
90653 رضا یاری 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
90654 شیما یاری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
90655 شیما یاری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
90656 شیوا یاری 1386 علوم رياضي ریاضی محض
90657 غلامرضا یاری 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90658 فاطمه یاری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
90659 فریبا یاری 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک
90660 فریدون یاری 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
90661 مجتبی یاری 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
90662 محمد یاری 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
90663 مهناز یاری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90664 نجمه یاری بازه 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
90665 محمدحسین یاری بخت 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
90666 بیژن یاری زعفران 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
90667 علی اصغر یاری فرد 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90668 محسن یاری قره باغی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
90669 سینا یاری کرین 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
90670 عاطفه یاری مقدم 1383 علوم پايه فیزیک
90671 علیرضا یاری مقدم 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90672 آرزو یازرلو 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
90673 آرزو یازرلو 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
90674 آرزو یازرلو 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
90675 ازیتا یازرلو 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
90676 فروه یازرلو 1384 هنر نيشابور ارتباط تصویری
90677 محمد یازرلو 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
90678 محمدباقر یازرلو 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
90679 محمدعلی یازرلو 1372 علوم پايه زمین شناسی
90680 مریم یازرلو 1387 دامپزشكي دامپزشکی
90681 بیژن یاسائی 1372 علوم پايه فیزیک
90682 ابوالفضل یاسائی زادک 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
90683 حسین یاسائی سکه 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
90684 سلیمه یاسائی سکه 1384 علوم رياضي آمار ریاضی
90685 سلیمه یاسائی سکه 1387 علوم رياضي آمار - استنباط
90686 غلامرضا یاسائی مهرجردی 1390 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
90687 نیما یاسایی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
90688 سلیمه یاسایی سکه 1380 علوم رياضي آمار
90689 هانیه یاسری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90690 یوسف یاسری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
90691 نرگس یاسریان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90692 سمانه یاسمنی 1384 علوم پايه زمین شناسی
90693 سمانه یاسمنی 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی)
90694 تکتم یاسمنی فریمانی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90695 مهین یاسمنی فاروجی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
90696 محبوبه یاسمنی فریمان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
90697 اعظم یاسمنی فریمانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
90698 الهام یاسمنی فریمانی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
90699 الهام یاسمنی فریمانی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
90700 محبوبه یاسمنی فریمانی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33790101