راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 90701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
90701 پریسا میرزائی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
90702 تقی میرزائی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90703 حسام الدین میرزائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90704 حسن میرزائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90705 حسین میرزائی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90706 حسین میرزائی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
90707 حسین میرزائی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90708 حمید میرزائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90709 خدیجه میرزائی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
90710 رامین میرزائی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
90711 زهرا میرزائی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
90712 زهره سادات میرزائی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
90713 سعید میرزائی 1375 علوم پايه فیزیک
90714 سعید میرزائی 1390 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
90715 سمیه میرزائی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
90716 سهراب میرزائی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
90717 سیاوش میرزائی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
90718 سیداحمد میرزائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90719 سیدمصطفی میرزائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
90720 سیدمهدی میرزائی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
90721 سیّده زینب میرزائی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
90722 سیده ساجده میرزائی 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
90723 سیّده ملیحه میرزائی 1385 علوم پايه زمین شناسی
90724 شهرزاد میرزائی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
90725 شهره میرزائی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
90726 شهریار میرزائی 1391 علوم رياضي آمار زمینه استنباط
90727 عاطفه میرزائی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
90728 عطیه میرزائی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
90729 عطیه میرزائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
90730 علی میرزائی 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
90731 علی میرزائی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90732 علی اکبر میرزائی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
90733 علی اکبر میرزائی 1356 علوم پايه شیمی
90734 عیسی میرزائی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
90735 غلامرضا میرزائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90736 فاطمه میرزائی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
90737 فاطمه میرزائی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
90738 فاطمه میرزائی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
90739 فاطمه میرزائی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
90740 فاطمه میرزائی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
90741 فاطمه السادات میرزائی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
90742 فرزاد میرزائی 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
90743 فرزاد میرزائی 1367 علوم پايه شیمی
90744 فرزانه میرزائی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90745 فرزانه میرزائی 1395 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90746 فرناز میرزائی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90747 قاسم میرزائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
90748 کوثر میرزائی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
90749 کیوان میرزائی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
90750 گلدسته میرزائی 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
90751 مجتبی میرزائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90752 محبوبه میرزائی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
90753 محسن میرزائی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90754 محسن میرزائی 1354 مهندسي راه و ساختمان
90755 محمد میرزائی 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
90756 محمدحسین میرزائی 1351 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
90757 محمدرضا میرزائی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
90758 محمدرضا میرزائی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
90759 محمدمهدی میرزائی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
90760 محمدهانی میرزائی 1379 علوم پايه فیزیک
90761 محمود میرزائی 1352 مهندسي راه و ساختمان
90762 مرتضی میرزائی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
90763 مرجان میرزائی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
90764 مریم میرزائی 1370 علوم پايه فیزیک
90765 مریم میرزائی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90766 مسعود میرزائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
90767 مصطفی میرزائی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
90768 معصومه میرزائی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
90769 منصور میرزائی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
90770 موسی میرزائی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90771 مهدی میرزائی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
90772 مهدیه میرزائی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
90773 مهسا میرزائی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
90774 مهناز میرزائی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90775 مهناز میرزائی 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اصلاح نباتات - علوم علف های هرز
90776 مهناز میرزائی 1393 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90777 میترا میرزائی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
90778 میثم میرزائی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
90779 نازنین میرزائی 1390 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
90780 ناصر میرزائی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
90781 ناهید میرزائی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90782 نرگس میرزائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
90783 نفیسه میرزائی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
90784 نفیسه سادات میرزائی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
90785 وحید میرزائی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
90786 هادی میرزائی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
90787 هانیه میرزائی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
90788 رضا میرزائی محمودآبادی 1378 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
90789 مهدی میرزائی انالوجه 1376 علوم پايه فیزیک
90790 رحیم میرزائی باغابری 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90791 مریم میرزائی باغابری 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90792 عاطفه میرزائی باغان 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
90793 مهدیه میرزائی باغینی 1388 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
90794 وجیهه میرزائی بیناباج 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
90795 جواد میرزائی پور 1387 علوم رياضي آمار
90796 مهسا میرزائی تبار 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90797 مهدی میرزائی تلخ بخش 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
90798 محمد میرزائی ثانی مقدم 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
90799 زلیخا میرزائی چهارراه 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
90800 سیدابوالفضل میرزائی حصاری 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924934944954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226027