راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 90701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
90701 امیرحسین ناظمی 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اصلاح نباتات - علوم علف های هرز
90702 پوریا ناظمی 1375 علوم رياضي ریاضی
90703 حامد ناظمی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
90704 حیدر ناظمی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
90705 رضا ناظمی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90706 ریحانه ناظمی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
90707 زهرا ناظمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
90708 عبدالرضا ناظمی 1381 علوم رياضي آمار ریاضی
90709 عفیفه ناظمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90710 علی ناظمی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90711 علی رضا ناظمی 1379 مهندسي مهندسی عمران - آب
90712 علیرضا ناظمی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
90713 مجتبی ناظمی 1355 كشاورزى صنایع کشاورزی
90714 محسن ناظمی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
90715 محسن ناظمی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
90716 محمد ناظمی 1370 علوم پايه زمین شناسی
90717 محمدکریم ناظمی 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
90718 مهتا ناظمی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
90719 مهدی ناظمی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90720 نسیم ناظمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
90721 نسیم ناظمی 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
90722 محمدحسین ناظمی اردکانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
90723 سودابه ناظمی اشنی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
90724 زینب ناظمی تاج الدین 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90725 صبرا ناظمی تاج الدین 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
90726 سیدامیرمحمد ناظمی تربتی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90727 زهرا ناظمی رفیع 1393 كشاورزى علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان زینتی
90728 ناظم ناظمی شیروان 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90729 رفیعه ناظمی طرقبهی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90730 رفیعه ناظمی طرقبهی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
90731 رفیعه ناظمی طرقبهی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
90732 فاطمه ناظمی طرقبهی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
90733 مهدی ناظمی طرقبهی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90734 مهدی ناظمی طرقبهی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90735 هانیه ناظمی طرقبهی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
90736 معصومه ناظمی فخرآبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90737 علی ناظمی فر 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
90738 علی ناظمی فر 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
90739 حمیده ناظمی گلیان 1382 علوم پايه فیزیک
90740 سعیده ناظمی گلیان 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
90741 سودابه ناظمی گلیان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
90742 مهسا ناظمی گلیان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
90743 سیما ناظمی معزآبادی 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
90744 مونا ناظمی مقدم 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
90745 مونا ناظمی مقدم 1390 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
90746 مهسا ناظمی مقدم 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
90747 نازیلا ناظمی مقدم 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
90748 محمدرضا ناظمی نژاد 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90749 لیلا ناظمیان 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
90750 محسن ناظمیان 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
90751 نسترن ناظمیان 1384 علوم رياضي آمار
90752 سارا ناظمیان پور 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
90753 آزاده ناظوری 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
90754 رجب ناعمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
90755 غفار ناعمی 1361 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
90756 غلامحسین ناعمی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
90757 مهدی نافذ 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
90758 اسما نافع نوخندان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
90759 فرزانه نافلی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
90760 معصومه نافیان دهکردی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
90761 سیده نگار ناقدی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
90762 صدیقه ناقدی باغدار 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90763 علی اکبر ناقدی باغدار 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
90764 علی ناقدی فر 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
90765 محمدرضا ناقدی فر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
90766 محمدرضا ناقدی فر 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
90767 نغمه ناقدی نیا 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
90768 نغمه ناقدی نیا 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
90769 مریم ناقصی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
90770 محمدعلی ناقعی گرنگ 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90771 الناز ناقل 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
90772 الناز ناقل 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
90773 پروین ناگهانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
90774 فرامرز ناگهانی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90775 کیوان نالائی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90776 کیوان نالائی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
90777 بهاره نام آور 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
90778 بهزاد نام اورپشتدی 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90779 جواد نام جوی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
90780 مرضیه نام جوی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
90781 شیوا نام جویان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
90782 ایرج نام خدایی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
90783 سمانه نام درست 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
90784 احمد نامجو 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
90785 امیرحسین نامجو 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90786 انسیه نامجو 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
90787 انسیه نامجو 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
90788 رضا نامجو 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
90789 سعید نامجو 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
90790 سکینه نامجو 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
90791 عالیا نامجو 1377 علوم رياضي آمار
90792 فائزه نامجو 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90793 متین نامجو 1379 علوم رياضي آمار
90794 محسن نامجو 1386 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
90795 محمدرضا نامجو 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
90796 مریم نامجو 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
90797 نوید نامجو 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90798 محیا نامجوباغینی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90799 یوسف نامجوحمزانلوئی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
90800 زهرا نامجودوقزلو 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249349449549649749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40903963