راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 90801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
90801 بهرام میرزائیان 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
90802 بهرام میرزائیان 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
90803 تکتم میرزائیان 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
90804 علی میرزائیان 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
90805 فاطمه سادات میرزائیان 1382 علوم رياضي آمار
90806 محمدرضا میرزائیان 1366 كشاورزى زراعت
90807 محمدرضا میرزائیان 1369 كشاورزى زراعت
90808 محمدعلی میرزائیان 1357 مهندسي مهندسی مکانیک
90809 عزیز میرزائیان انباردان 1354 علوم پايه زمین شناسی
90810 روح اله میرزائیان تفتی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
90811 زهره میرزائیان تفتی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
90812 عاطفه میرزائیان تفتی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
90813 پرهام میرزائیان خمسه 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
90814 محسن میرزائیان دهکردی 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90815 سیدمهدی میرزابابائی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
90816 سیدمهدی میرزابابائی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
90817 محمدجواد میرزابابائی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
90818 سیدحمید میرزابابائی مزرعه آخوند 1376 علوم رياضي آمار
90819 امیر میرزابیاتی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
90820 حسین میرزابیاتی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90821 حسین میرزابیگی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
90822 علی میرزابیگی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
90823 مهدیه میرزابیگی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
90824 الهام میرزاپور 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90825 سیدخسرو میرزاپور 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
90826 عادل میرزاپور 1380 دامپزشكي دامپزشکی
90827 فاطمه میرزاپور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
90828 هادی میرزاپور 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90829 سعادت اله میرزاپوراستبرق 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
90830 رقیه میرزاپوربقمج 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
90831 سلیمان میرزاپوررشنو 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
90832 مرضیه میرزاپورکاری یزد 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
90833 محسن میرزاپورورکی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
90834 الهه میرزاجانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90835 سیده مهناز میرزاجانی 1381 هنر نيشابور نقاشی
90836 صدیقه میرزاجانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
90837 مریم میرزاجانی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
90838 عبدالرحمان میرزاجعفری 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
90839 سمانه میرزاحسین 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
90840 پونه میرزاحسین کاشی 1375 علوم پايه فیزیک
90841 ناصر میرزاحسینی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90842 رضا میرزاخان 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
90843 فاطمه میرزاخان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
90844 ندا میرزاخان 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
90845 قاسم میرزاخان زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
90846 نسرین میرزاخان زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
90847 زیبا میرزاخان زاده فرخانی 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
90848 زیبا میرزاخان زاده فرخانی 1390 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
90849 فاطمه میرزاخانلری 1355 علوم پايه شیمی
90850 بهنام میرزاخانی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
90851 میلاد میرزاخانی لطف آباد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
90852 محمد قلی میرزادارائی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90853 مهرداد میرزادلاوری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
90854 عاطفه میرزادوستی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
90855 زهرا میرزاده 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
90856 سیداصغر میرزاده 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
90857 سیدایمان میرزاده 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
90858 سیدحسین میرزاده 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
90859 سیدعلی میرزاده 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
90860 سیدمحمدباقر میرزاده 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
90861 سیدمهدی میرزاده 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
90862 سیده فاطمه میرزاده 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
90863 محترم السادات میرزاده 1363 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90864 محمدرضا میرزاده 1367 علوم رياضي آمار
90865 مریم میرزاده 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
90866 معصومه میرزاده 1392 پردیس دانشگاهی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
90867 ملیحه میرزاده 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
90868 مهرشاد میرزاده 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90869 نسرین میرزاده 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
90870 سهیلا میرزاده رهنی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90871 محمدرضا میرزاده رهنی 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
90872 محمدرضا میرزاده رهنی 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
90873 سیده طاهره میرزاده شیروانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
90874 الهام میرزاده طرقی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
90875 معصومه میرزاده فرح آبادی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
90876 علی میرزاده قاسم ابادی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
90877 عباس میرزاده کودرزی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90878 معصومه میرزاده کوه بیجاری 1354 كشاورزى صنایع روستایی
90879 قدرت میرزاده کوهشاهی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
90880 ابوالفضل میرزاده مقدم 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
90881 علی رضا میرزاده نوقابی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
90882 محبوبه میرزاده نوقابی 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
90883 رومینا میرزادی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش طیور
90884 محبوبه میرزادی گوهری 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
90885 الهام میرزازاده 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
90886 رفعت میرزازاده 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
90887 زهرا سادات میرزازاده 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90888 سیدمحسن میرزازاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90889 فاطمه میرزازاده 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
90890 کبرا میرزازاده 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
90891 معصومه میرزازاده 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
90892 فاطمه میرزازاده شاه اباد 1363 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
90893 امین میرزازاده قصاب 1386 دامپزشكي دامپزشکی
90894 معصومه میرزازاده کوه بیجاری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90895 فاطمه میرزازاده گله دار 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
90896 مریم میرزازاده هراتی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90897 هادی میرزاسروری 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
90898 محمدرضا میرزاعباس 1353 علوم رياضي آمار
90899 سعید میرزاعبدالله 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
90900 فروغ میرزاعلی پور 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492593594595596597598599510051015   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42201275