راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 90801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
90801 حمیدرضا نیشابوری قاچکانلو 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
90802 ملیحه نیشابوری محمدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
90803 نجمه نیشابوری زاده 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
90804 زهرا نیشابوری طرقی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
90805 امیدرضا نیشابوری قاچکانلو 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90806 فرشید نیشابوری قاچکانلو 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90807 فاطمه نیشابوری کاریزنو 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
90808 نفیسه نیشابوری محمدآبادی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
90809 سرور نیشابوریان 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
90810 اسماعیل نیک 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
90811 زهره نیک 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90812 وجیهه نیک 1391 علوم پايه فیزیک
90813 جعفر نیک اختر 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90814 غلامرضا نیک اختر 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
90815 خدیجه نیک اختربرآبادی 1376 علوم رياضي آمار
90816 کاظم نیک انجام 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90817 فرشید نیک بخت 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
90818 مهدی نیک بخت چاه کبوتری 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
90819 عبدالرضا نیک بخت زرخونی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
90820 مریم نیک بختی زرقری 1375 علوم پايه فیزیک
90821 محمدعلی نیک بخش 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
90822 علی نیک بین 1366 كشاورزى زراعت
90823 فهیمه نیک بین 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
90824 علی رضا نیک پاک 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
90825 زهرا نیک پسند 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
90826 احمد نیک پور 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
90827 عامر نیک پور 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
90828 محیا نیک پور 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90829 نادر نیک پورطهرانی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90830 فریبا نیک پی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
90831 علی نیک پیماچافی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
90832 محبوبه نیک خلق 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
90833 بابک نیک داد 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
90834 سعید نیک دوست 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90835 رضا نیک ذات 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90836 محمدرضا نیک ذات 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
90837 مهدی نیک رفتار 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
90838 محمد نیک روبیلندی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
90839 حسین نیک روزی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
90840 لیلا نیک روش 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
90841 منیر نیک روش 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
90842 عزیزمراد نیک روشن 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
90843 سامانه نیک زاد 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
90844 ناهید نیک زاداملی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
90845 تکتم نیک زاده 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
90846 وجیهه نیک زاده 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90847 مرضیه نیک سیرت 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90848 سیدجواد نیک سیما 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90849 عباس نیک صفت 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
90850 محبوبه نیک صفت 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
90851 مرتضی نیک صفت 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
90852 کورش نیک طبع دهبارز 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
90853 حمید نیک عابد 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90854 مهشید نیک فر 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
90855 ابوالفضل نیک فرجام 1380 علوم پايه فیزیک
90856 احمدرضا نیک فرجام 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
90857 حامدرضا نیک فرجام 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90858 حمزه نیک فرجام 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
90859 حمیدرضا نیک فرجام 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90860 کاظم نیک فرجام 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90861 لیلا نیک فرجام 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
90862 معصومه نیک فرجام هفت آسیا 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
90863 اشرف نیک فطرت 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
90864 مهدی نیک فطرت 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
90865 محمد نیک قامت زرندینی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
90866 هادی نیک قلب 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90867 علیرضا نیک کار 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
90868 علیرضا نیک کاران 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
90869 اکرم نیک کردار 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90870 محمد نیک منش 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90871 هاشم نیک نام 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
90872 ولی نیک نام شاهرک 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
90873 محترم نیک نام فیض آبادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90874 اکرم نیک نفس گنوئی پور 1376 علوم پايه فیزیک
90875 سهیلا نیک نیا 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
90876 لیلا نیک آئین 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
90877 زینب نیک اختر 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
90878 بهروز نیک امیز 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
90879 سحر نیک اندیش 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
90880 عطیه نیک اندیش 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90881 نادر نیک اندیش 1378 علوم رياضي آمار
90882 اعظم نیک بخت 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
90883 الهام نیک بخت 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
90884 الهام نیک بخت 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
90885 پیام نیک بخت 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
90886 زهرا نیک بخت 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
90887 ساره نیک بخت 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
90888 سعید نیک بخت 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
90889 سمیه نیک بخت 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
90890 عباس نیک بخت 1372 علوم پايه زمین شناسی
90891 علی نیک بخت 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
90892 گلناز نیک بخت 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
90893 گیتی نیک بخت 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
90894 محمد نیک بخت 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
90895 نفیسه نیک بخت 1384 علوم رياضي ریاضی محض
90896 مسعود نیک بخت زرقری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
90897 مریم نیک بخت فیض آبادی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
90898 حسین نیک بخت کتولی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
90899 حانیه نیک بختی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
90900 حانیه نیک بختی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925935945955   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37518473