راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 90801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
90801 سمانه نجفلو شهپر 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
90802 نجف نجفلی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
90803 آرش نجفی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
90804 آزاده نجفی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
90805 آسیه نجفی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
90806 احمد نجفی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
90807 احمد نجفی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
90808 ازاده نجفی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
90809 اسماعیل نجفی 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90810 اصغر نجفی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90811 اقدس نجفی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
90812 اکرم نجفی 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
90813 الهام نجفی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
90814 امیر نجفی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
90815 امین نجفی 1394 كشاورزى مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی
90816 بتول نجفی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90817 پریوش نجفی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90818 حامد نجفی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
90819 حامد نجفی 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
90820 حامد نجفی 1389 علوم رياضي ریاضی محض
90821 حسن نجفی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90822 حسن نجفی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
90823 حسن نجفی 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
90824 حسین نجفی 1368 كشاورزى زراعت
90825 حسین نجفی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
90826 حسین نجفی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
90827 حسین نجفی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
90828 حسین نجفی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
90829 حمید نجفی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
90830 حمیدرضا نجفی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90831 حمیدرضا نجفی 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
90832 خاور نجفی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
90833 خدیجه نجفی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
90834 خدیجه نجفی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
90835 داود نجفی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
90836 رضا نجفی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
90837 رضا نجفی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
90838 روح الله نجفی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
90839 زهرا نجفی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
90840 زهرا نجفی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
90841 زهرا نجفی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
90842 زهرا نجفی 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
90843 زهرا نجفی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90844 زهرا نجفی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
90845 زهرا نجفی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
90846 زهرا نجفی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90847 زهرا نجفی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
90848 زهرا نجفی 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
90849 زینب نجفی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
90850 زینب نجفی 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
90851 سعیده نجفی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
90852 سلمه نجفی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
90853 سمانه نجفی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
90854 سمانه نجفی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
90855 سمانه نجفی 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
90856 سمیه نجفی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
90857 سهیلا نجفی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
90858 سیدسلیم نجفی 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
90859 سیده فاطمه نجفی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
90860 سیده فاطمه نجفی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
90861 شمیم نجفی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
90862 شهلا نجفی 1374 علوم پايه زیست شناسی
90863 صدیقه نجفی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
90864 صفیه نجفی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
90865 صمد نجفی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90866 طیبه نجفی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
90867 عاطفه نجفی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
90868 عاطفه نجفی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
90869 عباس نجفی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
90870 عباسعلی نجفی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90871 عباسعلی نجفی 1357 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
90872 عبدالرضا نجفی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
90873 عصمت نجفی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
90874 عطیه نجفی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
90875 علی نجفی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90876 علی نجفی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
90877 علی نجفی 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
90878 علی اکبر نجفی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90879 عیسی نجفی 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی
90880 عیسی نجفی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
90881 غلامرضا نجفی 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
90882 فائزه نجفی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
90883 فائقه نجفی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
90884 فاطمه نجفی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90885 فاطمه نجفی 1385 علوم پايه فیزیک
90886 فاطمه نجفی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90887 فاطمه نجفی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
90888 فاطمه نجفی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
90889 فرزاد نجفی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
90890 فرزاد نجفی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
90891 فرزاد نجفی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
90892 فرزاد نجفی 1381 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
90893 فرزانه نجفی 1384 علوم پايه فیزیک
90894 فرزانه نجفی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
90895 فرزانه نجفی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
90896 فرزانه نجفی 1392 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی زمینه ابر ریسمان
90897 فرهاد نجفی 1364 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
90898 مجتبی نجفی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
90899 مجید نجفی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
90900 محبوبه نجفی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40047006