راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 90901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
90901 میلاد میرزاخانی لطف آباد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
90902 محمد قلی میرزادارائی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90903 مهرداد میرزادلاوری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
90904 عاطفه میرزادوستی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
90905 زهرا میرزاده 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
90906 سیداصغر میرزاده 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
90907 سیدایمان میرزاده 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
90908 سیدحسین میرزاده 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
90909 سیدعلی میرزاده 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
90910 سیدمحمدباقر میرزاده 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
90911 سیدمهدی میرزاده 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
90912 سیده فاطمه میرزاده 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
90913 محترم السادات میرزاده 1363 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90914 محمدرضا میرزاده 1367 علوم رياضي آمار
90915 مریم میرزاده 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
90916 معصومه میرزاده 1392 پردیس دانشگاهی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
90917 ملیحه میرزاده 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
90918 مهرشاد میرزاده 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90919 نسرین میرزاده 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
90920 سهیلا میرزاده رهنی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90921 محمدرضا میرزاده رهنی 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
90922 محمدرضا میرزاده رهنی 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
90923 سیده طاهره میرزاده شیروانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
90924 الهام میرزاده طرقی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
90925 معصومه میرزاده فرح آبادی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
90926 علی میرزاده قاسم ابادی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
90927 عباس میرزاده کودرزی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90928 معصومه میرزاده کوه بیجاری 1354 كشاورزى صنایع روستایی
90929 قدرت میرزاده کوهشاهی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
90930 ابوالفضل میرزاده مقدم 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
90931 علی رضا میرزاده نوقابی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
90932 محبوبه میرزاده نوقابی 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
90933 رومینا میرزادی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش طیور
90934 محبوبه میرزادی گوهری 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
90935 الهام میرزازاده 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
90936 رفعت میرزازاده 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
90937 زهرا سادات میرزازاده 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90938 سیدمحسن میرزازاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90939 فاطمه میرزازاده 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
90940 کبرا میرزازاده 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
90941 معصومه میرزازاده 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
90942 فاطمه میرزازاده شاه اباد 1363 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
90943 امین میرزازاده قصاب 1386 دامپزشكي دامپزشکی
90944 معصومه میرزازاده کوه بیجاری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90945 فاطمه میرزازاده گله دار 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
90946 مریم میرزازاده هراتی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90947 هادی میرزاسروری 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
90948 محمدرضا میرزاعباس 1353 علوم رياضي آمار
90949 سعید میرزاعبدالله 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
90950 فروغ میرزاعلی پور 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
90951 امیر میرزاقیطاقی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
90952 اویس میرزاقیطاقی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90953 حمیده میرزاکلاته جبار 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
90954 صبورا میرزامحمدی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
90955 احمد میرزامعصومی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90956 سیدعلی میرزانیا 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
90957 سیدمحمد میرزانیا 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
90958 مجید میرزاوزیری 1369 علوم رياضي ریاضی
90959 مجید میرزاوزیری 1374 علوم رياضي ریاضی
90960 عبدالمجید میرزای احمدی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
90961 محمدجلیل میرزایان 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
90962 ابراهیم میرزایی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
90963 ابراهیم میرزایی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
90964 امیر میرزایی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
90965 امینه میرزایی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
90966 بهروز میرزایی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
90967 بی بی زهرا میرزایی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
90968 بی بی سارا میرزایی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90969 حمدالله میرزایی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
90970 خدیجه میرزایی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
90971 داوود میرزایی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
90972 رویا میرزایی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
90973 زهرا میرزایی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
90974 زهرا میرزایی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90975 زهرا سادات میرزایی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
90976 سیدهادی میرزایی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
90977 شهره میرزایی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش بیوشیمیایی
90978 صدیقه میرزایی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90979 عارفه میرزایی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
90980 عطیه میرزایی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
90981 علیجان میرزایی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90982 فاطمه میرزایی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
90983 فرزانه میرزایی 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
90984 مجتبی میرزایی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90985 محمد میرزایی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
90986 نرگس میرزایی 1386 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
90987 وحید میرزایی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت گرایش مدیریت رفتاری
90988 رضا میرزایی تالارپشتی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
90989 ملیحه میرزایی حصاری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
90990 مجتبی میرزایی ابرده 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
90991 مجتبی میرزایی باغینی 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
90992 سیدجلال میرزایی تبادکان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90993 صدیقه میرزایی خلیل ابادی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
90994 الهه میرزایی راد 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90995 الهه میرزایی راد 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90996 زینا میرزایی راسخ 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90997 فاطمه میرزایی زرندی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
90998 سمیه میرزایی زهان 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
90999 ریحانه میرزایی سفیدابی فراهانی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
91000 هادی میرزایی سیس اباد 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223001