راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,742

نمایش موارد : 91001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
91001 مصطفی نخعی 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91002 معصومه نخعی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
91003 ملیحه نخعی 1378 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
91004 ملیحه نخعی 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
91005 منصوره نخعی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
91006 مهدیه نخعی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
91007 مهرناز نخعی 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
91008 مهناز نخعی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
91009 میثم نخعی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
91010 میثم نخعی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
91011 ناهید نخعی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91012 نجمه نخعی راد 1380 علوم رياضي آمار
91013 روح الله نخعی سیستانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
91014 منصوره نخعی امرودی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
91015 سکینه نخعی بغیجانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
91016 زهرا نخعی پور 1393 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
91017 علی نخعی پور 1386 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
91018 زینب نخعی پورخلیل آباد 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
91019 فرزانه نخعی خلیل آباد 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
91020 حمیده نخعی راد 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91021 حمیده نخعی راد 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
91022 زهرا نخعی راد 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
91023 سعیده نخعی راد 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
91024 سعیده نخعی راد 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
91025 مرتضی نخعی راد 1363 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
91026 حسین نخعی زاده 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
91027 علی نخعی زاده 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
91028 نیما نخعی زاده 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
91029 رؤیا نخعی سیستانی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
91030 مرضیه نخعی شریف 1368 علوم پايه دبیری شیمی
91031 رضوان نخعی محمدآبادی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
91032 حمزه نخعی مطلق 1383 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
91033 سعید نخعی مقدم 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
91034 محمد نخعی مقدم 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
91035 محمدعلی نخعی مقدم 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
91036 مریم نخعی مقدم 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
91037 محمدرضا نخعی نژاد 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
91038 مریم نخعی نژاد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
91039 مهدیه نخعی نژاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91040 بی بی عالیه نخعی نژاد فرد 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
91041 بی بی عالیه نخعی نژادفرد 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
91042 اکرم نخعی نقابی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91043 ربابه نخعی نیا 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
91044 اعظم نخعی نیازی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91045 شیوا نخل احمدی 1387 علوم رياضي آمار
91046 علیرضا نخلی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
91047 سمانه نخلی خواجه ها 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
91048 فرزانه نخلی خواجه ها 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
91049 حلیمه نخلی فریز 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
91050 جلال نخلیان ابوالفضلی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
91051 انوش نخودبریز 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
91052 سارا نخودچی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
91053 سهیل نخودچی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
91054 سهیلا نخودچی 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
91055 نادر نخودچی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91056 نادر نخودچی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91057 ناصر نخودچی 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
91058 مکی هادی عمران نخیلاوی 1395 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
91059 پروانه ندا 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
91060 احمد ندائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
91061 امین ندائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
91062 جواد ندائی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91063 حسین ندائی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
91064 رضا ندائی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
91065 فاطمه ندائی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
91066 محمدعلی ندائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91067 مرتضی ندائی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
91068 مهدی ندائی 1371 مهندسي مهندسی عمران - سازه
91069 الهه نداف 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
91070 مجید نداف 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
91071 مجید نداف 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
91072 محبت نداف 1374 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
91073 محبت نداف 1390 علوم پايه زیست شناسی - گیاه شناسی - بوم شناسی گیاهی ( اکولوژی گیاهی )
91074 محمدرضا نداف 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
91075 مریم خانم نداف 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
91076 مینا نداف 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
91077 ناصر نداف 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
91078 ام البنین نداف ازغندی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
91079 زهرا نداف دشت بیاض 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
91080 محمدحسین نداف دشت بیاض 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91081 محمدرضا نداف رشت بیاض 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
91082 جعفر نداف شرق 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
91083 عصمت نداف قوچان عتیق 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91084 محمدرضا نداف کهنه قوچان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
91085 احسانه نداف ازغندی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
91086 سمیه نداف ازغندی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91087 ملیحه نداف ازغندی 1386 علوم پايه زمین شناسی
91088 مهدیه نداف ازغندی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91089 محمداسماعیل نداف خیرابادی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
91090 اشرف نداف سبزوار 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
91091 مهوش نداف سنگانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
91092 حجت نداف شرق 1392 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
91093 شیما نداف شرق 1385 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
91094 صدرا نداف شرق 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
91095 محمدمهدی نداف شرق 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
91096 هدی نداف شرق 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
91097 هدی نداف شرق 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
91098 مرضیه نداف فروتقه 1384 علوم پايه زمین شناسی
91099 عباس نداف کلاته 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
91100 رضا نداف کهنه قوچان 1375 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39772652