راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 91001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
91001 بابک میرشاهی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
91002 بی بی شاه سلطان میرشاهی 1357 علوم پايه علوم جانوری
91003 پگاه میرشاهی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
91004 ثنا میرشاهی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
91005 دا ود میرشاهی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
91006 داریوش میرشاهی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
91007 رضا میرشاهی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
91008 رضا میرشاهی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
91009 رکسانا میرشاهی 1387 علوم پايه فیزیک
91010 سعید میرشاهی 1389 علوم پايه زمین شناسی
91011 سمیه میرشاهی 1382 هنر نيشابور نقاشی
91012 صدیقه میرشاهی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
91013 علی میرشاهی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
91014 علی میرشاهی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
91015 علیرضا میرشاهی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91016 فائزه میرشاهی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
91017 فاطمه میرشاهی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
91018 فاطمه میرشاهی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91019 فاطمه میرشاهی 1376 علوم پايه فیزیک
91020 کتایون میرشاهی 1372 علوم رياضي ریاضی
91021 لیدا میرشاهی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
91022 محسن میرشاهی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
91023 محمد میرشاهی 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
91024 محمد میرشاهی 1352 مهندسي راه و ساختمان
91025 محمدرضا میرشاهی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91026 مسعود میرشاهی 1378 علوم پايه زمین شناسی
91027 مهرداد میرشاهی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91028 مینا میرشاهی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
91029 مینا میرشاهی 1385 علوم رياضي آمار
91030 مینا میرشاهی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
91031 وهاب میرشاهی 1382 علوم پايه زمین شناسی
91032 هما میرشاهی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
91033 فاطمه میرشجاعان 1394 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91034 سیدباقر میرشجاعی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
91035 سیده ثریا میرشجاعی لنگری 1376 علوم پايه فیزیک
91036 بهتا میرشجاعیان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
91037 محمدجواد میرشجاعیان حسینی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
91038 سیدمهدی میرشرقی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
91039 شهلا میرشریفی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91040 زهرا میرشکار 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91041 عطاالله میرشکار 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
91042 فرشته میرشکار 1389 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
91043 مجتبی میرشکار 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
91044 نعمت الله میرشکار 1394 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91045 اسماعیل میرشکاران 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
91046 اسما میرشکارپور 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
91047 اناهیتا میرشکارطویل 1392 الهيات شهيد مطهري فلسفه
91048 علیرضا میرشکارمقدم شهرضائی 1365 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
91049 سمانه میرشکاری 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91050 محمدرضا میرشکاری 1395 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری
91051 مسعود میرشکاری 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
91052 ابوالفضل میرشکاری احمدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
91053 تیداء میرشکاری کوهپایه 1368 علوم رياضي آمار
91054 بهزاد میرشکرایی 1366 علوم رياضي آمار
91055 پژمان میرشکرایی 1371 دامپزشكي دامپزشکی
91056 شبنم میرشکرایی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91057 دانیال میرشمسی 1393 علوم پايه فیزیک - اتمی و مولکولی
91058 امید میرشمسی کاخکی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
91059 امیر میرشمسی کاخکی 1375 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
91060 امین میرشمسی کاخکی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
91061 امین میرشمسی کاخکی 1379 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
91062 امین میرشمسی کاخکی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
91063 سیدعباس میرصادقی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
91064 مازیار میرصالحی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
91065 مازیار میرصالحی 1394 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
91066 مهناز میرصالحی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
91067 میترا میرصالحی 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
91068 ایمان میرصدرائی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
91069 ایمان میرصدرائی 1394 مهندسي مهندسی برق - کنترل
91070 ندا میرصدرائی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
91071 نیلوفر میرصدرائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
91072 یاسمن میرصدرائی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
91073 وحید میرصدرایی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
91074 سیدعلیرضا میرصفیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
91075 سیدعلیرضا میرصفیان 1396 مهندسي مهندسی عمران - سازه
91076 مریم میرطاهری 1380 علوم پايه زمین شناسی
91077 سیدحمید میرطباطبایی 1381 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
91078 لیلا میرعابدینی 1381 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
91079 سیده مهیندخت میرعباسی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
91080 سیدحمیدرضا میرعبدالهی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
91081 حسین میرعرب رضی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91082 سیدمحمد میرعرب رضی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
91083 مریم میرعرب رضی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
91084 سعید میرعرب رضی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
91085 میثم میرعرب رضی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
91086 خدیجه میرعربی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
91087 نرگس میرعزیزی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
91088 نرگس میرعزیزی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
91089 سیده منصوره میرعلا 1383 علوم رياضي ریاضی محض
91090 صبا میرعلائی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
91091 مریم میرعلی 1375 علوم رياضي ریاضی
91092 ملیحه میرعلی 1379 علوم رياضي آمار
91093 ملیحه میرعلی 1391 پردیس دانشگاهی آمارزمینه استنباط
91094 مهدیه میرعلی بیداخویدی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
91095 سمانه میرعلی جانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
91096 فاطمه میرعلی زاده کاسب 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
91097 غلام عباس میرعلیزاده 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
91098 سیده معصومه میرعمادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
91099 پریسا میرغدیری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
91100 سیدطاهر میرفاضلی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42201277