راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 91101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
91101 اعظم نجات محمد 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
91102 منیره نجات الهی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
91103 رضا نجات پور 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
91104 رضا نجات پور 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
91105 سحر نجات پور 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
91106 حسین نجات خیبری 1382 مهندسي مهندسی شیمی
91107 زهرا نجات زادگان عیدگاهی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
91108 انسیه نجات زاده عیدگاهی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
91109 انسیه نجات زاده عیدگاهی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
91110 حسنیه نجات زاده عیدگاهی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91111 محمدجواد نجات زاده عیدگاهی 1393 پردیس دانشگاهی زمین شناسی - پترولوژی
91112 محمدرضا نجات زاده عیدگاهی 1386 علوم رياضي آمار
91113 حسین نجات زاده گان عیدگاهی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
91114 راضیه نجات یامی 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
91115 سعید نجاتبخش اصفهانی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
91116 اعظم نجاتی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
91117 امیر نجاتی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
91118 رضا نجاتی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
91119 زهره نجاتی 1379 علوم پايه زمین شناسی
91120 شیما نجاتی 1382 علوم پايه زمین شناسی
91121 ضیا نجاتی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91122 فاطمه نجاتی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
91123 فاطمه نجاتی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
91124 فرخنده نجاتی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
91125 فرزانه نجاتی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
91126 فرشته نجاتی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
91127 محمد نجاتی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
91128 مرجان نجاتی 1393 علوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی
91129 مریم نجاتی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91130 ملیحه نجاتی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
91131 مهلا نجاتی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91132 مهلا نجاتی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
91133 میترا نجاتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
91134 نوشین نجاتی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
91135 وحید نجاتی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
91136 حمیدرضا نجاتی ترابی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
91137 علی نجاتی کلاته 1376 علوم پايه فیزیک کاربردی
91138 غلامرضا نجاتی مهر 1378 علوم رياضي ریاضی محض
91139 فهیمه نجاتی یزدی زاده 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
91140 سینا نجاتی اقتدا 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
91141 ریحانه نجاتی بروانلو 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91142 ریحانه نجاتی بروانلو 1395 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی
91143 زهرا نجاتی پورقوژدی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
91144 حمیدرضا نجاتی ترابی 1375 علوم رياضي ریاضی
91145 میترا نجاتی ترنیک 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91146 مریم نجاتی ثانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
91147 محمود نجاتی حسینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
91148 محمد نجاتی حیدرزاده 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
91149 محمد نجاتی حیدرزاده 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
91150 نفیسه نجاتی حیدرزاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
91151 فاطمه نجاتی خالقی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91152 فاطمه نجاتی خالقی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91153 ناهید نجاتی خالقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
91154 اکرم نجاتی خرمندیچالی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91155 عصمت نجاتی رشتخواری 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
91156 محبوبه نجاتی ریحانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91157 صبا نجاتی زاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
91158 داود نجاتی شیخ آباد 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
91159 داود نجاتی شیخ اباد 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
91160 فاطمه نجاتی صومعه بزرگ 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
91161 بهجت نجاتی طرقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
91162 نسرین نجاتی طرقی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
91163 نسرین نجاتی طرقی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
91164 وجیهه نجاتی طرقی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
91165 سیدمهدی نجاتی غفوری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
91166 اتنا نجاتی فر 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91167 سیدابوالفضل نجاتی فرد 1368 علوم پايه زمین شناسی
91168 فاطمه نجاتی فهندری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
91169 محمد نجاتی فهندری 1354 علوم پايه شیمی
91170 زهرا نجاتی قوشخانه 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91171 زهرا نجاتی محرّمی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
91172 سولماز نجاتی محرمی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
91173 سولماز نجاتی محرمی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
91174 فرزاد نجاتی محرمی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
91175 فرزاد نجاتی محرمی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
91176 حانیه نجاتی محمدآباد 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
91177 زکیه نجاتی محمودی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
91178 عبدالغایب نجاتی محمودی 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
91179 حسین نجاتی مقدم 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
91180 زهرا نجاتی مقدم 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
91181 زهرا نجاتی مقدم 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
91182 امید نجاتی منظری 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
91183 حمید نجاتی مهیمنی 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
91184 سینا نجاتی نوغانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91185 سینا نجاتی نوغانی 1395 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
91186 مجید نجاتی نوغانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91187 معصومه نجاتی نوغانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
91188 ابوالفضل نجاتی یزدی زاده 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
91189 ابوالفضل نجاتی یزدی زاده 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
91190 الیاس نجاتی یزدی زاده 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91191 زهرا نجاتی یزدی زاده 1383 علوم پايه فیزیک
91192 زهرا نجاتی یزدی زاده 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
91193 لطیفه نجاتی یزدی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
91194 مسعود نجاتی یزدی نژاد 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
91195 نغمه نجاتی یزدی نژاد 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
91196 حسن نجاتیان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
91197 ساجده نجاتیان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
91198 غلامعلی نجاتیان 1358 علوم رياضي دبیری ریاضی
91199 نوشین نجاتیان 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91200 هادی نجاتیان 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40903959