راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 91201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
91201 سیدهاشم میرمهدوی 1365 كشاورزى دامپروری
91202 سیدهاشم میرمهدوی 1362 كشاورزى امور دامی
91203 سیده محبوبه میرمیران 1390 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
91204 سمیه میرنامی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91205 سمیه میرنامی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
91206 علی اکبر میرنامی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91207 مهسا میرنامی 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
91208 سونیا میرنجاتی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
91209 محسن میرنجاتی 1371 علوم رياضي آمار
91210 میلاد میرنجاتی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
91211 سیدابوالقاسم میرنجفی نیاکی 1354 علوم پايه زمین شناسی
91212 امیراصلان میرنژاد 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
91213 راضیه میرنژاد 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
91214 سمانه میرنژاد 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
91215 سیدحسین میرنژاد 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91216 علی میرنژاد 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
91217 فاطمه میرنژاد 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
91218 محدثه میرنژاد 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91219 محسن میرنژاد 1383 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
91220 محمد میرنژاد 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
91221 محمد میرنژاد 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
91222 محمدتقی میرنژاد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91223 مریم میرنژاد 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91224 منا میرنژاد 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
91225 مهدی میرنژاد 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
91226 نرگس میرنژاد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91227 سعیده میرنژادعنبرانی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91228 نگار میرنژادعنبرانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
91229 سیدمحمود میرنوربخش 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91230 سیدمحمود میرنوربخش 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91231 سیدحسین میرنوروزی رزی 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
91232 مهری میرواعظیان شرق 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91233 بهروز میرورزنده 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
91234 مائده میروزیری 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91235 محمدهادی میروزیری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
91236 سیداحمد میروکیلی مهریزی 1355 علوم رياضي ریاضی
91237 نجمه میرویسی 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
91238 مجید میرهادی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
91239 بی بی محترم میرهاشمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91240 بی بی ملیحه میرهاشمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
91241 بی بی ملیحه میرهاشمی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
91242 بی بی ملیحه میرهاشمی 1388 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
91243 سیداسداله میرهاشمی 1354 مهندسي راه و ساختمان
91244 سیدحمید میرهاشمی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91245 سیده ثریا میرهاشمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
91246 سیده نعیمه میرهاشمی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
91247 سیدهادی میرهاشمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91248 علی میرهاشمی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91249 سیدمحمد میرهاشمی دهنوی 1388 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
91250 ابوالحسن میری 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91251 اتیکه میری 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
91252 احسان میری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
91253 اعظم میری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91254 اعظم میری 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
91255 افسانه میری 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
91256 افسانه میری 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات فارسی
91257 الهام میری 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
91258 الهه میری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
91259 حسین میری 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
91260 حسین میری 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
91261 خدیجه میری 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
91262 ربابه میری 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
91263 رضا میری 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
91264 رفعت میری 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91265 زهرا میری 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
91266 زینب میری 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
91267 زینب میری 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91268 زینب میری 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91269 ساره میری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91270 سحر میری 1394 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
91271 سمیه میری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
91272 سیدحمید میری 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91273 سیدسعید میری 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
91274 سیدمحسن میری 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل و بهینه سازی
91275 سیدمهدی میری 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
91276 سیدمهدی میری 1351 علوم رياضي آمار و ماشینهای حسابگر
91277 طاهره میری 1387 دامپزشكي دامپزشکی
91278 طیبه میری 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91279 طیبه میری 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
91280 عصمت میری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
91281 عصمت میری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
91282 علی میری 1394 مهندسي مهندسی صنایع
91283 علی اصغر میری 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
91284 علی اکبر میری 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
91285 علی اکبر میری 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
91286 علی اکبر میری 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
91287 علی اکبر میری 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
91288 علیرضا میری 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91289 علیرضا میری 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
91290 علیرضا میری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91291 غلامرضا میری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
91292 فائزه میری 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
91293 فائزه میری 1391 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
91294 فاطمه میری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91295 فاطمه میری 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91296 فاطمه میری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
91297 فاطمه سادات میری 1393 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
91298 فرشته میری 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
91299 فروغ میری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
91300 فروغ میری 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199350