راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,261

نمایش موارد : 91201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
91201 فاطمه نجفی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
91202 فاطمه نجفی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
91203 فاطمه نجفی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
91204 فرزاد نجفی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
91205 فرزاد نجفی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
91206 فرزاد نجفی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
91207 فرزاد نجفی 1381 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
91208 فرزانه نجفی 1384 علوم پايه فیزیک
91209 فرزانه نجفی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
91210 فرزانه نجفی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
91211 فرزانه نجفی 1392 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی زمینه ابر ریسمان
91212 فرهاد نجفی 1364 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
91213 مجتبی نجفی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
91214 مجید نجفی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
91215 محبوبه نجفی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
91216 محبوبه نجفی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91217 محدثه نجفی 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
91218 محمد نجفی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
91219 محمد نجفی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
91220 محمد نجفی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91221 محمد نجفی 1393 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
91222 محمدعلی نجفی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
91223 محمدعلی نجفی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
91224 محمود نجفی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
91225 مرتضی نجفی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
91226 مرضیه نجفی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
91227 مرضیه نجفی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
91228 مرضیه نجفی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
91229 مریم نجفی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
91230 مریم نجفی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91231 مریم نجفی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91232 مریم نجفی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91233 مسعود نجفی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
91234 مسلم نجفی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
91235 مسلم نجفی 1387 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
91236 معصومه نجفی 1375 علوم رياضي آمار
91237 ملک محمد نجفی 1353 مهندسي راه و ساختمان
91238 ملیحه نجفی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
91239 منصوره نجفی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
91240 منور نجفی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
91241 منور نجفی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
91242 مهدی نجفی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
91243 مهری نجفی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
91244 مهناز نجفی 1393 دامپزشكي باکتری شناسی
91245 میثم نجفی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
91246 میلاد نجفی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
91247 نادر نجفی 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
91248 نجف نجفی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
91249 نجف نجفی 1364 مهندسي عمران روستایی
91250 نجمه نجفی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91251 نجمه نجفی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
91252 نسرین نجفی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
91253 وحید نجفی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
91254 وحید نجفی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
91255 هانیه نجفی 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
91256 هلیا نجفی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
91257 هوشنگ نجفی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
91258 محمد نجفی اردبیلی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
91259 طیبه نجفی چالشتری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
91260 زهرا نجفی رودمعجنی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
91261 حمیدرضا نجفی آبکنار 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
91262 میثم نجفی ارخودی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
91263 مینا نجفی ارخودی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
91264 امیر نجفی اردبیلی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91265 شهره نجفی اردبیلی 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
91266 شیرین نجفی اردبیلی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91267 محسن نجفی اردبیلی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
91268 محمد نجفی اردبیلی 1370 علوم پايه زمین شناسی
91269 مژگان نجفی اردبیلی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
91270 پریسا نجفی الاصلی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91271 زهرا نجفی ایوکی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
91272 مسلم نجفی بیرگانی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
91273 فاطمه نجفی بیلندی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
91274 احمد نجفی پور 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
91275 فائزه نجفی پور 1392 مهندسي مهندسی عمران - سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS)
91276 سیده نسیم نجفی تروجنی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
91277 فاطمه نجفی توسلی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
91278 عصمت نجفی ثانی نوقابی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
91279 مسعود نجفی چنارستان سفلی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
91280 علی نجفی حسن آبادی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91281 الهام نجفی رودبارکی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
91282 راضیه نجفی رودمعجنی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
91283 محمد نجفی رودمعجنی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
91284 علیرضا نجفی زاده 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
91285 احمد نجفی زاده ثانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
91286 نفیسه نجفی زاده ثانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
91287 جعفر نجفی زاده چناری 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91288 نذیر نجفی زاهد 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91289 زری نجفی سرنابادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91290 فهیمه نجفی سعادت آبادی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
91291 مهدی نجفی سیاهرودی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
91292 پرویز نجفی شاه خانی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
91293 راضیه نجفی شرج ابادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
91294 هاجر نجفی شرج ابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
91295 علی نجفی شکیب 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
91296 علیرضا نجفی شهری 1364 مهندسي نقشه برداری
91297 آسیه نجفی فدافن 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
91298 رضا نجفی فدافن 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
91299 عالیه نجفی فدافن 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
91300 سعید نجفی فرد 1374 علوم پايه دبیری فیزیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40491403