راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 91401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
91401 علی نخبه 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
91402 صادق نخبه زعیم 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
91403 هومن نخبه زعیم 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
91404 نازنین نخجوانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
91405 نعیمه نخجوانی 1374 علوم رياضي ریاضی محض
91406 محمدمهدی نخجوانی مقدم 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
91407 محمدمهدی نخجوانی مقدم 1390 كشاورزى آبیاری و زهکشی
91408 حسن نخچیان 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
91409 عصمت نخزری خداخیر 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
91410 فردین نخست 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
91411 آرمین نخستین پناهی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
91412 محمد نخستین گشت رودخانی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
91413 آزیتا نخعی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
91414 ابراهیم نخعی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
91415 ابوالفضل نخعی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91416 احمد نخعی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
91417 اعظم نخعی 1391 علوم رياضي آموزش ریاضی
91418 الهام نخعی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
91419 ام الفجر نخعی 1383 علوم پايه فیزیک
91420 ام الفجر نخعی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
91421 ام الفجر نخعی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
91422 امید نخعی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
91423 امید نخعی 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی گرایش خاک شناسی
91424 بتول نخعی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
91425 پیمان نخعی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
91426 ثریا نخعی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
91427 حبیب اله نخعی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91428 حسن نخعی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
91429 حسن نخعی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
91430 حسین نخعی 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
91431 حسین رضا نخعی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
91432 حمیدرضا نخعی 1355 مهندسي راه و ساختمان
91433 حمیده نخعی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
91434 خدابخش نخعی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
91435 داود نخعی 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
91436 داود نخعی 1389 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
91437 زهرا نخعی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
91438 سعید نخعی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
91439 سعید نخعی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
91440 سعید نخعی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
91441 سلیمان نخعی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
91442 سمانه نخعی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
91443 سمانه نخعی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91444 سمیه نخعی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91445 سمیه نخعی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
91446 شهین نخعی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
91447 شیدا نخعی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
91448 عبدالرضا نخعی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91449 علی نخعی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
91450 علی اکبر نخعی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91451 علی اکبر نخعی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
91452 غلامرضا نخعی 1356 علوم رياضي آمار
91453 فاطمه نخعی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
91454 فاطمه نخعی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
91455 فاطمه نخعی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
91456 فاطمه نخعی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش مترجمی
91457 فرناز نخعی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
91458 فرناز نخعی 1375 علوم رياضي ریاضی محض
91459 فریبا نخعی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
91460 کنیزرضا نخعی 1353 علوم پايه زیست شناسی
91461 مائده نخعی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
91462 مجیدرضا نخعی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
91463 محبوبه نخعی 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
91464 محبوبه نخعی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
91465 محدثه نخعی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
91466 محمدحسین نخعی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
91467 محمدرضا نخعی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
91468 محمودرضا نخعی 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
91469 مریم نخعی 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
91470 مریم نخعی 1387 علوم رياضي آمار
91471 مصطفی نخعی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91472 مصطفی نخعی 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91473 معصومه نخعی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
91474 ملیحه نخعی 1378 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
91475 ملیحه نخعی 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
91476 منصوره نخعی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
91477 مهدیه نخعی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
91478 مهرناز نخعی 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
91479 مهناز نخعی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
91480 میثم نخعی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
91481 میثم نخعی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
91482 ناهید نخعی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91483 نجمه نخعی راد 1380 علوم رياضي آمار
91484 روح الله نخعی سیستانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
91485 حسینعلی نخعی اشتر 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
91486 منصوره نخعی امرودی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
91487 سکینه نخعی بغیجانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
91488 زهرا نخعی پور 1393 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
91489 علی نخعی پور 1386 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
91490 زینب نخعی پورخلیل آباد 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
91491 فرزانه نخعی خلیل آباد 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
91492 حمیده نخعی راد 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91493 حمیده نخعی راد 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
91494 زهرا نخعی راد 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
91495 سعیده نخعی راد 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
91496 سعیده نخعی راد 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
91497 مرتضی نخعی راد 1363 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
91498 حسین نخعی زاده 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
91499 علی نخعی زاده 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
91500 نیما نخعی زاده 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40475334