راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,672

نمایش موارد : 91501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
91501 مجتبی نجفزاده بابائی 1388 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
91502 سمانه نجفلو شهپر 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
91503 نجف نجفلی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
91504 آرش نجفی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
91505 آزاده نجفی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
91506 آسیه نجفی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
91507 احمد نجفی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
91508 احمد نجفی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
91509 ازاده نجفی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
91510 اسماعیل نجفی 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91511 اصغر نجفی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91512 اقدس نجفی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
91513 اکرم نجفی 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
91514 الهام نجفی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
91515 امیر نجفی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
91516 امین نجفی 1394 كشاورزى مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی
91517 بتول نجفی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91518 پریوش نجفی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
91519 حامد نجفی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
91520 حامد نجفی 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
91521 حامد نجفی 1389 علوم رياضي ریاضی محض
91522 حسن نجفی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
91523 حسن نجفی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
91524 حسن نجفی 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
91525 حسین نجفی 1368 كشاورزى زراعت
91526 حسین نجفی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
91527 حسین نجفی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
91528 حسین نجفی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
91529 حسین نجفی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
91530 حمید نجفی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
91531 حمیدرضا نجفی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91532 حمیدرضا نجفی 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
91533 خاور نجفی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
91534 خدیجه نجفی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
91535 خدیجه نجفی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
91536 داود نجفی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
91537 رضا نجفی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
91538 رضا نجفی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
91539 روح الله نجفی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
91540 زهرا نجفی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
91541 زهرا نجفی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
91542 زهرا نجفی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
91543 زهرا نجفی 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
91544 زهرا نجفی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
91545 زهرا نجفی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
91546 زهرا نجفی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
91547 زهرا نجفی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
91548 زهرا نجفی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
91549 زهرا نجفی 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
91550 زینب نجفی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
91551 زینب نجفی 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
91552 سعیده نجفی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
91553 سلمه نجفی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
91554 سمانه نجفی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
91555 سمانه نجفی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
91556 سمانه نجفی 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
91557 سمیه نجفی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
91558 سهیلا نجفی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
91559 سیدسلیم نجفی 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
91560 سیده فاطمه نجفی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
91561 سیده فاطمه نجفی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
91562 شمیم نجفی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
91563 شهلا نجفی 1374 علوم پايه زیست شناسی
91564 صدیقه نجفی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
91565 صفیه نجفی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
91566 صمد نجفی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91567 طیبه نجفی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
91568 عاطفه نجفی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
91569 عاطفه نجفی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
91570 عباس نجفی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
91571 عباسعلی نجفی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
91572 عباسعلی نجفی 1357 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
91573 عبدالرضا نجفی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
91574 عصمت نجفی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
91575 عطیه نجفی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
91576 علی نجفی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
91577 علی نجفی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
91578 علی نجفی 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
91579 علی اکبر نجفی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91580 عیسی نجفی 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی
91581 عیسی نجفی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
91582 غلامرضا نجفی 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
91583 فائزه نجفی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
91584 فائزه نجفی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
91585 فائقه نجفی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
91586 فاطمه نجفی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91587 فاطمه نجفی 1385 علوم پايه فیزیک
91588 فاطمه نجفی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
91589 فاطمه نجفی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
91590 فاطمه نجفی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
91591 فرزاد نجفی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
91592 فرزاد نجفی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
91593 فرزاد نجفی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
91594 فرزاد نجفی 1381 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
91595 فرزانه نجفی 1384 علوم پايه فیزیک
91596 فرزانه نجفی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
91597 فرزانه نجفی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
91598 فرزانه نجفی 1392 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی زمینه ابر ریسمان
91599 فرهاد نجفی 1364 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
91600 مجتبی نجفی 1385 علوم رياضي ریاضی محض

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41152299