راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 91601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
91601 غلامعباس نجم الدینی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91602 فاطمه نجم باختری 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91603 لعیا نجم عراقی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
91604 سعید نجمائی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91605 اکرم نجمی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
91606 اکرم نجمی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
91607 فاطمه نجمی 1392 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
91608 کامیار نجمی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
91609 مریم نجمی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
91610 مصطفی نجمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
91611 نجمه نجمی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
91612 احمد نجمی پور 1393 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی
91613 اسحق نجمی پور 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
91614 معصومه نجمی پور 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
91615 نجمه نجمی طرقی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91616 سیمین نجومی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91617 فاطمه نجومی تربتی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
91618 فاطمه نجومی تربتی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
91619 معصومه نجومی تربتی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91620 آرزو نجی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی)
91621 آرش نجی 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
91622 آرش نجی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
91623 نسیم نجی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
91624 رسول نجیب 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
91625 محمد نجیب اکبرپور 1370 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
91626 علیرضا نجیب قوزانی 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
91627 آزاده نجیب گازرکار 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
91628 لیلا نجیب لعل خفتان 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
91629 مهدی نجیب نیا 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
91630 سمّیه نجیب زادگان 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91631 معصومه نجیب زاده 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
91632 غلامرضا نجیب ضیاء 1354 علوم پايه فیزیک
91633 نوشین نجیب کازرکار 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
91634 فهیمه نجیب مسافر 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
91635 سمانه نجیب نیا 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
91636 سمانه نجیب نیا 1385 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
91637 مهراز نجیب نیا 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91638 حسین نجیبی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91639 ریحانه نجیبی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
91640 علیرضا نجیبی 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
91641 مریم نجیبی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
91642 مریم نجیبی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
91643 معصومه نجیبی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
91644 ملیحه نجیبی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
91645 اسیه نجیبیان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
91646 سارا نجیبیان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
91647 ملیحه نجیمی 1374 علوم پايه فیزیک
91648 فرشاد نحاس 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
91649 محمدرضا نحاسی 1389 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
91650 محمدسجاد نحوی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91651 محمدرضا نحوی نژاد 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
91652 محمدحسین نخ جوان 1391 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
91653 علی نخ زری مقدم 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
91654 علیرضا نخ فروش 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
91655 علیرضا نخ فروش 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
91656 اعظم نخاولی 1358 علوم رياضي دبیری ریاضی
91657 فاخته نخاولی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
91658 فاخته نخاولی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
91659 مهدی نخاولی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
91660 میعاد نخاولی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
91661 محمدرضا نخئی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
91662 محمدرضا نخئی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
91663 زهرا نخئی مقدم گازار 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91664 علی نخبه 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
91665 صادق نخبه زعیم 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
91666 هومن نخبه زعیم 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
91667 نازنین نخجوانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
91668 نعیمه نخجوانی 1374 علوم رياضي ریاضی محض
91669 محمدمهدی نخجوانی مقدم 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
91670 محمدمهدی نخجوانی مقدم 1390 كشاورزى آبیاری و زهکشی
91671 حسن نخچیان 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
91672 عصمت نخزری خداخیر 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
91673 فردین نخست 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
91674 آرمین نخستین پناهی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
91675 محمد نخستین گشت رودخانی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
91676 آزیتا نخعی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
91677 ابراهیم نخعی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
91678 ابوالفضل نخعی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91679 احمد نخعی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
91680 اعظم نخعی 1391 علوم رياضي آموزش ریاضی
91681 الهام نخعی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
91682 ام الفجر نخعی 1383 علوم پايه فیزیک
91683 ام الفجر نخعی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
91684 ام الفجر نخعی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
91685 امید نخعی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
91686 امید نخعی 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی گرایش خاک شناسی
91687 بتول نخعی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
91688 پیمان نخعی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
91689 ثریا نخعی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
91690 حبیب اله نخعی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91691 حسن نخعی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
91692 حسن نخعی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
91693 حسین نخعی 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
91694 حسین رضا نخعی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
91695 حمیدرضا نخعی 1355 مهندسي راه و ساختمان
91696 حمیده نخعی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
91697 خدابخش نخعی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
91698 داود نخعی 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
91699 داود نخعی 1389 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
91700 زهرا نخعی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40905211