راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,552

نمایش موارد : 91601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
91601 احمد نوری 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
91602 احمد نوری 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
91603 افسانه نوری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91604 افسانه نوری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91605 افسانه نوری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
91606 اکبر نوری 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91607 الهه نوری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
91608 امیر نوری 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
91609 امین نوری 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
91610 انیس نوری 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
91611 برهان نوری 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
91612 بهاره نوری 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
91613 بهاره نوری 1386 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
91614 بهروز نوری 1383 مهندسي مهندسی شیمی
91615 بهزاد نوری 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
91616 بهشاد نوری 1389 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
91617 پیمان نوری 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
91618 جعفر نوری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
91619 حامد نوری 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
91620 حجت نوری 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
91621 حدیثه نوری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
91622 حسن نوری 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
91623 حسن نوری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
91624 حسن نوری 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
91625 حسین نوری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
91626 حسین نوری 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91627 حمید نوری 1365 كشاورزى صنایع فرآورده های کشاورزی
91628 حمید نوری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
91629 حمیدرضا نوری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
91630 خدای بردی نوری 1370 علوم رياضي آمار
91631 داود نوری 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91632 داود نوری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
91633 داود نوری 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
91634 راضیه نوری 1382 علوم رياضي ریاضی محض
91635 راضیه نوری 1387 علوم رياضي ریاضی محض
91636 رحیم نوری 1361 مهندسي برق
91637 رضا نوری 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91638 رضا نوری 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
91639 رضا نوری 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
91640 ریحانه نوری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
91641 ریحانه نوری 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91642 ریحانه نوری 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
91643 ریحانه نوری 1393 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
91644 زکیه نوری 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
91645 زهرا نوری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
91646 زهرا نوری 1382 دامپزشكي دامپزشکی
91647 زهرا نوری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
91648 زهرا نوری 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
91649 زهرا نوری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
91650 زهرا نوری 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
91651 زهره نوری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91652 زینب نوری 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
91653 سلطان نوری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
91654 سمیرا نوری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
91655 سمیرا نوری 1386 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
91656 سمیه نوری 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91657 سمیه نوری 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
91658 سمیه نوری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91659 سهیلا نوری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
91660 سیدصادق نوری 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
91661 سیدمحمّدعلی نوری 1390 دامپزشكي بهداشت مواد غذایی
91662 سیدمحمود نوری 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
91663 سیدمصطفی نوری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
91664 شکیب نوری 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
91665 شیما نوری 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
91666 طیبه نوری 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91667 عایشه نوری 1376 علوم رياضي ریاضی محض
91668 عبدالمجید نوری 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
91669 عصمت نوری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
91670 عفت نوری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
91671 عفت نوری 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
91672 علی نوری 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
91673 علی اصغر نوری 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91674 علی اصغر نوری 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
91675 علی اکبر نوری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
91676 علی محمد نوری 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91677 علیرضا نوری 1391 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
91678 فائزه نوری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
91679 فاطمه نوری 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91680 فاطمه نوری 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
91681 فاطمه نوری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
91682 فرزانه نوری 1388 علوم پايه زمین شناسی
91683 فرزانه نوری 1394
91684 فهیمه نوری 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
91685 قهرمان نوری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
91686 کامران نوری 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت
91687 کبری نوری 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
91688 لیلا نوری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91689 مجید نوری 1368 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
91690 مجید نوری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
91691 مجید نوری 1378 علوم پايه زمین شناسی
91692 مجید نوری 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
91693 مجید نوری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91694 محسن نوری 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
91695 محمدامیر نوری 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
91696 محمدامیر نوری 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
91697 محمدجواد نوری 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91698 محمدرضا نوری 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
91699 محمدمجتبی نوری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک
91700 محمدمهدی نوری 1356 علوم رياضي آمار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933943953963973   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38152452