راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 91601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
91601 مرضیه ناجی زوارگرمرودی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
91602 اعظم ناجی سرابی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
91603 طاهره ناجی صدره 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
91604 طاهره ناجی صدره 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
91605 سارا ناجی طبسی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
91606 سارا ناجی طبسی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
91607 سارا ناجی طبسی 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذایی
91608 محمدجواد ناجی طلاکار 1353 مهندسي راه و ساختمان
91609 علیرضا ناجی طوسی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
91610 علیرضا ناجی عطار 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
91611 حامد ناجی عظیمی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
91612 زهرا ناجی عظیمی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
91613 زهرا ناجی عظیمی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
91614 حمید ناجی علی اکبری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
91615 محبوبه ناجی علی اکبری 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
91616 حسن ناجی مهر 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
91617 فاطمه ناجی مهر 1384 علوم رياضي آمار
91618 الهام ناجی میدانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91619 الهام ناجی میدانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
91620 الهام ناجی میدانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
91621 الهام ناجی میدانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
91622 حسین ناجی میدانی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
91623 زهرا ناجی میدانی 1375 علوم پايه زیست شناسی
91624 زهرا ناجی میدانی 1391 پردیس دانشگاهی زیست شناسی - بیوشیمی (آموزش محور)
91625 علی اکبر ناجی میدانی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
91626 علیرضا ناجی میدانی 1354 مهندسي مهندسی مکانیک
91627 مریم ناجی میدانی 1378 علوم پايه فیزیک
91628 سیدعلی ناجی نصرآبادی یزد 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
91629 بی بی منیره ناجی نصرابادی یزد 1371 علوم پايه دبیری شیمی
91630 زهره ناجی همتی تبریز 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
91631 زهره ناجی همتی تبریز 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
91632 مرضیه ناحی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
91633 قلیچ محمد ناحید 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
91634 یاشار نادراحمدیان 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
91635 کمیل نادران 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی)
91636 فرهاد نادران طحان 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
91637 سمیّه نادرپور 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
91638 محسن نادرپور 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
91639 مرضیه نادرپور 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
91640 مسعود نادرپور 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
91641 مریم نادرپور خاکستر 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91642 نفیسه نادرخانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91643 سعیده نادرخوی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
91644 یاسمن نادرزاده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
91645 اشرف نادرزاده استاد 1379 علوم پايه فیزیک
91646 اشرف نادرزاده استاد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
91647 اشرف نادرزاده استاد 1393 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
91648 مصطفی نادرزاده گوارشکی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91649 سمانه نادرمزرجی 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
91650 سمانه نادرمزرجی 1392 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
91651 بتول نادرنژاد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
91652 حسین نادرنژاد 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
91653 گراناز نادرنژاد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91654 گراناز نادرنژاد 1385 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
91655 مسعود نادرنژاد 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91656 مینا نادرنژاد 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
91657 ابوالقاسم نادروردی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
91658 فاطمه نادروردی 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
91659 آذین نادری 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91660 آریا نادری 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
91661 آزاده نادری 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
91662 احمد نادری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
91663 اعظم سادات نادری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
91664 امیرحسین نادری 1394 مهندسي مهندسی عمران
91665 بهاره نادری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
91666 بهروز نادری 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
91667 بهمن نادری 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
91668 بهناز نادری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
91669 حبیب نادری 1390 علوم رياضي آمار - نظریه احتمال
91670 حبیب الله نادری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
91671 حسین نادری 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91672 راضیه نادری 1384 علوم پايه زمین شناسی
91673 رامین نادری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
91674 رامین نادری 1390 پردیس دانشگاهی آبیاری و زهکشی
91675 زهرا نادری 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
91676 زهره نادری 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
91677 سکینه نادری 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
91678 سهراب نادری 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91679 شهناز نادری 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91680 طاهره نادری 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
91681 عبدالعلی نادری 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91682 علیخان نادری 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91683 غلامعلی نادری 1356 علوم پايه شیمی
91684 فائزه نادری 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
91685 فاطمه نادری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91686 فرشته نادری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
91687 کاظم نادری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
91688 کاوه نادری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
91689 کورش نادری 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91690 کیومرث نادری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91691 محدثه نادری 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
91692 محمدرامین نادری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
91693 محمدرضا نادری 1391 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
91694 محمدمحسن نادری 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
91695 محمدمهدی نادری 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91696 مرجان نادری 1395 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91697 مریم نادری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
91698 مریم نادری 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91699 ملیحه نادری 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933943953963973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227595