راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,979

نمایش موارد : 91601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
91601 اذر نصرالهی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91602 اشرف بی بی نصرالهی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
91603 خدیجه نصرالهی 1388 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
91604 زهرا سادات نصرالهی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
91605 سمیّه نصرالهی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
91606 سیدمهدی نصرالهی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91607 طاهره نصرالهی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
91608 عاطفه نصرالهی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
91609 علی نصرالهی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
91610 فاطمه نصرالهی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
91611 مریم السادات نصرالهی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
91612 امیرحسین نصرالهی چیمه 1378 علوم پايه فیزیک
91613 محمد نصرالهی شهری 1391 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
91614 محمدناصح نصرالهی شهری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91615 محمود نصرالهی شهری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
91616 نوید نصرالهی شهری 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
91617 نیما نصرالهی شهری 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
91618 مریم نصرالهی فیض آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
91619 محمدفرید نصرالهی کفاش 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91620 حسینعلی نصرالهی نجف ابادی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
91621 یاسر نصرالهی هنده خاله 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
91622 افسانه نصرت 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
91623 الهه نصرت 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
91624 شهلا نصرت 1351 علوم پايه شیمی
91625 علیرضا نصرت 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
91626 ندا نصرت 1384 علوم رياضي آمار
91627 یاسر نصرت 1381 علوم پايه فیزیک
91628 هوشنگ نصرت پناه 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91629 غلامرضا نصرت زاده 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
91630 شهریار نصرت شیبانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
91631 سیده زهرا نصرت آبادی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
91632 سیده فهیمه نصرت آبادی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
91633 میترا نصرت پور 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی
91634 مجید نصرتلو 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
91635 الهام نصرتی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
91636 الهام نصرتی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91637 حسن نصرتی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
91638 راحیل نصرتی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
91639 زهرا نصرتی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
91640 سعید نصرتی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
91641 عبدالرسول نصرتی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
91642 علی احسان نصرتی 1368 كشاورزى زراعت
91643 علی اکبر نصرتی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
91644 فاطمه نصرتی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
91645 فاطمه نصرتی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91646 کمیل نصرتی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
91647 محمد نصرتی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91648 مرتضی نصرتی 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
91649 مرضیه نصرتی 1384 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
91650 مرضیه نصرتی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
91651 مریم نصرتی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
91652 مریم نصرتی 1388 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
91653 معصومه نصرتی 1375 علوم رياضي ریاضی
91654 معصومه نصرتی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
91655 مونا نصرتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91656 مهدیه نصرتی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
91657 نادیا نصرتی 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
91658 نادیا نصرتی 1394 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
91659 نینا نصرتی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
91660 وحید نصرتی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91661 هاشم نصرتی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
91662 فاطمه نصرتی کاریزک 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91663 مجتبی نصرتی پور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
91664 ابوالفضل نصرتی تیرکانی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
91665 کلثوم نصرتی زو 1375 دامپزشكي دامپزشکی
91666 علی نصرتی کاریزک 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
91667 فهیمه نصرتی کاریزک 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
91668 ناصر نصرتی محمدآبادی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
91669 جواد نصرتی نیا 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
91670 مریم نصرتی نیا 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
91671 آرزو نصری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
91672 امید نصری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
91673 امین نصری 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91674 امینه نصری 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
91675 حسنی نصری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
91676 حمیدرضا نصری 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91677 طیبه نصری 1382 علوم رياضي ریاضی محض
91678 طیبه نصری 1386 علوم رياضي ریاضی محض
91679 طیبه نصری 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
91680 عاطفه نصری 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
91681 فاطمه سادات نصری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
91682 متین السادات نصری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
91683 مجتبی نصری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
91684 محمدرضا نصری 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
91685 مریم نصری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
91686 نگین نصری 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91687 نیره نصری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
91688 علی اکبر نصری خادر 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91689 مهدی نصری خادر 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
91690 مصطفی نصری سوهانی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
91691 سارا نصری عبس آباد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
91692 احمد نصری فریمانی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
91693 نوشین نصری مهاجری 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
91694 آذین نصریان 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
91695 آذین نصریان 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی گرایش خاک شناسی
91696 احمد نصریان 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91697 فاتخ نصیب اف 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
91698 فهیمه نصیب ضرابی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91699 فهیمه نصیب ضرّابی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
91700 زهرا نصیحتی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40100868