راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 91701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
91701 ملیحه نادری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
91702 موسی نادری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
91703 مهدی نادری 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
91704 مهدی نادری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
91705 مهدی نادری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91706 مهدی نادری 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91707 مهدی نادری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
91708 مهرداد نادری 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
91709 نادر نادری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
91710 نادر نادری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
91711 نرجس نادری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
91712 نرگس نادری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
91713 نرگس نادری 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
91714 نسترن نادری 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش دام
91715 نسیم نادری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
91716 نصراله نادری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
91717 نیلوفر نادری 1394 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91718 یگانه نادری 1393 علوم پايه شیمی گرایش محض
91719 علی نادری قوژدی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
91720 پدیده نادری اسرمی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
91721 پرستو نادری اسرمی 1380 علوم پايه زمین شناسی
91722 فرج اله نادری ال 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91723 نازنین نادری اوسط 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
91724 روح اله نادری بنی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
91725 عبدالمجید نادری بنی 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
91726 تبسم نادری بوانلو 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91727 جمیله نادری بوانلو 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
91728 سیما نادری بوانلو 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
91729 شبنم نادری بوانلو 1392 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
91730 غلامعباس نادری بوانلو 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91731 زکیه نادری چنار 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
91732 رامین نادری دره شوری 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
91733 حامد نادری راد 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91734 حامد نادری راد 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91735 زهرا نادری سمسانی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
91736 زهرا نادری سمیرمی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91737 فاطمه نادری سمیرمی 1386 علوم پايه فیزیک
91738 اعظم نادری فرد 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
91739 اکرم نادری فرد 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91740 محمود نادری کلات 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
91741 سحر نادری گرجی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91742 رمضانعلی نادری مایوان 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
91743 زهرا نادری مایوان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
91744 حجت نادری مشکین 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
91745 سوسن نادری میقان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
91746 سوسن نادری میقان 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91747 سیما نادری میقان 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91748 نصیر نادری میقان 1365 علوم پايه زمین شناسی
91749 سعید نادری نژاد 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه طیور
91750 علیرضا نادری نسب 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91751 افسانه نادری یگ نظر 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
91752 اعظم نادری یگنظر 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91753 پریسا نادریان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
91754 فردین نادریان 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
91755 محبوبه نادریان 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
91756 معصومه نادریان خاکستر 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
91757 هاجر نادریان عباس قلعه 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
91758 محمد نادریان فر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
91759 محمد نادریان فر 1389 كشاورزى آبیاری و زهکشی
91760 علی رضا نادریان لائین 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
91761 سمیرا نادعلی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
91762 فتح اله نادعلی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
91763 فتح اله نادعلی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
91764 مریم نادعلی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91765 نجمه نادعلی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
91766 ولی اله نادعلی 1364 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
91767 طیبه نادعلی پورملکشاه 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
91768 حسن نادعلی زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
91769 علی نادعلی زاده 1372 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
91770 فرزانه نادعلی زاده حصار 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
91771 مریم نادعلی زاده طبری 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
91772 فاطمه نادعلی زاده طرقبه 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
91773 ایمان نادعلی نیا 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
91774 غزاله نادعلیزاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91775 فاطمه نادم 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
91776 آیلین نادمی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
91777 اکرم نادمی 1383 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
91778 حسین نادمی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
91779 داوود نادمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
91780 سیدمحسن نادمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
91781 فاطمه نادمی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
91782 مجید نادمی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
91783 مهدی نادمی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
91784 ناهید نادمی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
91785 محمد نادمی گرو 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
91786 حمیدرضا نادهی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
91787 ابوالفضل نادی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91788 بهزاد نادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
91789 پوریا نادی 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
91790 حسین نادی 1376 علوم پايه فیزیک
91791 حسین نادی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
91792 زهرا نادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
91793 زهرا نادی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
91794 سعید نادی 1383 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
91795 سعید نادی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
91796 سعید نادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
91797 عطامحمد نادی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91798 فاطمه نادی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
91799 لیلا نادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
91800 لیلا نادی 1393 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934944954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226007