راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,437

نمایش موارد : 92201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
92201 سیده رقیه نورانی جور جاده 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92202 سیده رقیه نورانی جورجاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92203 محمّد نورانی سعدالدین 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
92204 ربابه نورانی کوشکی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
92205 محمد نورانیان 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92206 سیدایمان نورایی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
92207 سیدایمان نورایی 1377 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
92208 سیده فرزانه نورایی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
92209 نازنین نورایی 1380 علوم رياضي آمار
92210 نازیلا نورایی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
92211 اتوسا نورایی فرد 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
92212 مسعود نورباران 1352 علوم رياضي دبیری ریاضی
92213 حسن نوربخش 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92214 حسن نوربخش 1378 علوم رياضي آمار
92215 حسین نوربخش 1367 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
92216 رضا نوربخش 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک
92217 ریحانه نوربخش 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92218 ریحانه نوربخش 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
92219 ریحانه نوربخش 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
92220 زهرا نوربخش 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92221 زهرا نوربخش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
92222 زهرا نوربخش 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
92223 ژیلا نوربخش 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92224 سعیده نوربخش 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
92225 سیدحمید نوربخش 1392 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
92226 سیدمحسن نوربخش 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
92227 سیّدمحمّدضیاء نوربخش 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
92228 سیدمرتضی نوربخش 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
92229 سیده سوسن نوربخش 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92230 عسگر نوربخش 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92231 فرانک نوربخش 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
92232 فرانک نوربخش 1390 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
92233 فرانک نوربخش 1392 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
92234 فروغ الزمان نوربخش 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
92235 کامیار نوربخش 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
92236 لادن نوربخش 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92237 معظمه سادات نوربخش 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92238 مهرناز نوربخش 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
92239 مهرنوش نوربخش 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92240 مهسا نوربخش 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
92241 مینا نوربخش 1389
92242 نرگس نوربخش 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92243 هدی نوربخش 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
92244 هما نوربخش 1387 دامپزشكي دامپزشکی
92245 بتول نوربخش بیدختی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
92246 مهدی نوربخش بیدختی 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
92247 نسیم نوربخش بیدختی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
92248 نعمت اله نوربخش توتکله 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92249 سیدسعید نوربخش شهری 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
92250 سیدمحمدباقر نوربخش آهنگرکلائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92251 رضا نوربخش بیدختی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92252 سمیرا نوربخش بیدختی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92253 سهیلا نوربخش بیدختی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
92254 سهیلا نوربخش بیدختی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
92255 زینب نوربخش حسینی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92256 وجیهه السادات نوربخش حسینی 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
92257 راضیه نوربخش رزمی 1392 علوم پايه زمین شناسی
92258 زهرا نوربخش رزمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
92259 زهره نوربخش رزمی 1390 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
92260 محمدفواد نوربخش شهری 1381 دامپزشكي دامپزشکی
92261 خدیجه نوربهر 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92262 محسن نورپور 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
92263 زینب نورپورجوزی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
92264 عذرا نورپورجوزی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92265 علیرضا نورپوررودی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
92266 علیرضا نورپوررودی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
92267 حسن نورچناربو 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92268 محمد نورچناربو 1388 علوم رياضي آمار
92269 سیدشمس الدین نورحسینی نیاکی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
92270 منصور نوردانش 1358 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92271 سیده عطیه نوردی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
92272 مبارکه نورزاده زو 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92273 مینا نورزاده نامقی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
92274 مینا نورزاده نامقی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
92275 مینا نورزاده نامقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
92276 نسرین نورس مفرد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
92277 طیبه نورسته 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92278 طیبه نورسته 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92279 محمدرضا نورشمس 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
92280 ژاله نورعلی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92281 مریم نورعلی 1379 علوم رياضي آمار
92282 مه روز نورعلی 1390 پردیس دانشگاهی آبیاری و زهکشی
92283 حامد نورماه 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
92284 راضیه نورمحمد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92285 محدثه نورمحمدپور 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
92286 حسین نورمحمدزاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92287 سمیه نورمحمدزاده 1386 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
92288 فاطمه نورمحمدزاده 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
92289 اسماعیل نورمحمدی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92290 اسماعیل نورمحمدی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
92291 اعظم نورمحمدی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
92292 اکرم نورمحمدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92293 اکرم نورمحمدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92294 الهام نورمحمدی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92295 جواد نورمحمدی 1390 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
92296 حسین نورمحمدی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92297 حمیدرضا نورمحمدی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
92298 زهرا نورمحمدی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
92299 سکینه نورمحمدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92300 علی نورمحمدی 1368 علوم پايه زیست شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939949959969979   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39066149