راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,552

نمایش موارد : 92201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
92201 علی نیک بین 1366 كشاورزى زراعت
92202 فهیمه نیک بین 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
92203 علی رضا نیک پاک 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
92204 زهرا نیک پسند 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
92205 احمد نیک پور 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
92206 عامر نیک پور 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
92207 محیا نیک پور 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92208 نادر نیک پورطهرانی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92209 فریبا نیک پی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
92210 علی نیک پیماچافی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
92211 محبوبه نیک خلق 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
92212 بابک نیک داد 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
92213 سعید نیک دوست 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92214 رضا نیک ذات 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92215 محمدرضا نیک ذات 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
92216 مهدی نیک رفتار 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
92217 محمد نیک روبیلندی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
92218 حسین نیک روزی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
92219 لیلا نیک روش 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
92220 منیر نیک روش 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
92221 عزیزمراد نیک روشن 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
92222 سامانه نیک زاد 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
92223 ناهید نیک زاداملی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
92224 تکتم نیک زاده 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92225 وجیهه نیک زاده 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92226 مرضیه نیک سیرت 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92227 سیدجواد نیک سیما 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
92228 عباس نیک صفت 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92229 محبوبه نیک صفت 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
92230 مرتضی نیک صفت 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
92231 کورش نیک طبع دهبارز 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
92232 حمید نیک عابد 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92233 مهشید نیک فر 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
92234 ابوالفضل نیک فرجام 1380 علوم پايه فیزیک
92235 احمدرضا نیک فرجام 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
92236 حامدرضا نیک فرجام 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92237 حمزه نیک فرجام 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
92238 حمیدرضا نیک فرجام 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92239 کاظم نیک فرجام 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92240 لیلا نیک فرجام 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
92241 معصومه نیک فرجام هفت آسیا 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92242 اشرف نیک فطرت 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
92243 مهدی نیک فطرت 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
92244 محمد نیک قامت زرندینی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
92245 هادی نیک قلب 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92246 علیرضا نیک کار 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
92247 علیرضا نیک کاران 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
92248 اکرم نیک کردار 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92249 محمد نیک منش 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
92250 هاشم نیک نام 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
92251 ولی نیک نام شاهرک 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92252 محترم نیک نام فیض آبادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92253 اکرم نیک نفس گنوئی پور 1376 علوم پايه فیزیک
92254 سهیلا نیک نیا 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
92255 لیلا نیک آئین 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
92256 زینب نیک اختر 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
92257 بهروز نیک امیز 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
92258 سحر نیک اندیش 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
92259 عطیه نیک اندیش 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92260 نادر نیک اندیش 1378 علوم رياضي آمار
92261 اعظم نیک بخت 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
92262 الهام نیک بخت 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
92263 الهام نیک بخت 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
92264 پیام نیک بخت 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
92265 زهرا نیک بخت 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
92266 ساره نیک بخت 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
92267 سعید نیک بخت 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
92268 سمیه نیک بخت 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92269 عباس نیک بخت 1372 علوم پايه زمین شناسی
92270 علی نیک بخت 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92271 گلناز نیک بخت 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
92272 گیتی نیک بخت 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
92273 محمد نیک بخت 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
92274 نفیسه نیک بخت 1384 علوم رياضي ریاضی محض
92275 مسعود نیک بخت زرقری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92276 مریم نیک بخت فیض آبادی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
92277 حسین نیک بخت کتولی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
92278 حانیه نیک بختی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
92279 حانیه نیک بختی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
92280 رسول نیک بختی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
92281 ریحانه نیک بختی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
92282 ریحانه نیک بختی 1393 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
92283 مریم نیک بنیادسعدآباد 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92284 راحله نیک بین 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
92285 سارا نیک بین 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
92286 فایزه نیک بین 1389 علوم پايه زمین شناسی
92287 فهیمه نیک بین 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
92288 بهرام نیک بین مهنه 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
92289 یاسر نیک پرست 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
92290 یاسر نیک پرست 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
92291 یاسر نیک پرست 1389 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
92292 فاطمه نیک پرور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92293 نشاط نیک پرور 1393 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
92294 فاطمه نیک پسند 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
92295 نجمه نیک پسند 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92296 الهه نیک پور 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92297 زینب نیک پور 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
92298 سامان نیک پور 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
92299 سیدحسن نیک پور 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92300 سینا نیک پور 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939949959969   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38152445