راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 92201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
92201 مهدی ناظمی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
92202 نسیم ناظمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
92203 نسیم ناظمی 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
92204 محمدحسین ناظمی اردکانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
92205 سودابه ناظمی اشنی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
92206 زینب ناظمی تاج الدین 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92207 صبرا ناظمی تاج الدین 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
92208 سیدامیرمحمد ناظمی تربتی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92209 زهرا ناظمی رفیع 1393 كشاورزى علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان زینتی
92210 ناظم ناظمی شیروان 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92211 رفیعه ناظمی طرقبهی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92212 رفیعه ناظمی طرقبهی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
92213 رفیعه ناظمی طرقبهی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
92214 فاطمه ناظمی طرقبهی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
92215 مهدی ناظمی طرقبهی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92216 مهدی ناظمی طرقبهی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92217 هانیه ناظمی طرقبهی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
92218 معصومه ناظمی فخرآبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92219 علی ناظمی فر 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
92220 علی ناظمی فر 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
92221 حمیده ناظمی گلیان 1382 علوم پايه فیزیک
92222 سعیده ناظمی گلیان 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
92223 سودابه ناظمی گلیان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
92224 مهسا ناظمی گلیان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
92225 سیما ناظمی معزآبادی 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
92226 مونا ناظمی مقدم 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
92227 مونا ناظمی مقدم 1390 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
92228 مهسا ناظمی مقدم 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
92229 نازیلا ناظمی مقدم 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
92230 محمدرضا ناظمی نژاد 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92231 لیلا ناظمیان 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
92232 محسن ناظمیان 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
92233 نسترن ناظمیان 1384 علوم رياضي آمار
92234 سارا ناظمیان پور 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
92235 آزاده ناظوری 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
92236 رجب ناعمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
92237 غفار ناعمی 1361 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
92238 غلامحسین ناعمی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
92239 مهدی نافذ 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
92240 اسما نافع نوخندان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
92241 فرزانه نافلی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
92242 معصومه نافیان دهکردی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
92243 سیده نگار ناقدی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
92244 صدیقه ناقدی باغدار 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92245 علی اکبر ناقدی باغدار 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92246 علی ناقدی فر 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
92247 محمدرضا ناقدی فر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
92248 محمدرضا ناقدی فر 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
92249 نغمه ناقدی نیا 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92250 نغمه ناقدی نیا 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
92251 مریم ناقصی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92252 محمدعلی ناقعی گرنگ 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
92253 الناز ناقل 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92254 الناز ناقل 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
92255 پروین ناگهانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
92256 فرامرز ناگهانی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92257 کیوان نالائی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92258 کیوان نالائی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
92259 بهاره نام آور 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
92260 بهزاد نام اورپشتدی 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92261 جواد نام جوی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
92262 مرضیه نام جوی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
92263 شیوا نام جویان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
92264 ایرج نام خدایی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
92265 سمانه نام درست 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
92266 احمد نامجو 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
92267 امیرحسین نامجو 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92268 انسیه نامجو 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
92269 انسیه نامجو 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
92270 رضا نامجو 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
92271 سعید نامجو 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
92272 سکینه نامجو 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
92273 عالیا نامجو 1377 علوم رياضي آمار
92274 فائزه نامجو 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92275 متین نامجو 1379 علوم رياضي آمار
92276 محسن نامجو 1386 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
92277 محمدرضا نامجو 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
92278 مریم نامجو 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
92279 مهلا نامجو 1394 علوم رياضي آمار و کاربردها
92280 نوید نامجو 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92281 محیا نامجوباغینی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92282 یوسف نامجوحمزانلوئی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
92283 زهرا نامجودوقزلو 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
92284 رسول نامجومقدم 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
92285 وجیهه نامجومقدم 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
92286 جواد نامجوی فرخانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92287 امیر نامخواه 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
92288 صغری نامخواه 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92289 مرضیه نامخواه 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
92290 مرضیه نامخواه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
92291 حمیدرضا نامدار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
92292 خدیجه نامدار 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92293 سمیرا نامدار 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
92294 سیده سمیه نامدار 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92295 صدیقه نامدار 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
92296 طیبه نامدار 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
92297 فاطمه نامدار 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
92298 فاطمه نامدار 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
92299 مؤمنعلی نامدار 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
92300 محمدجواد نامدار 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42201225