راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 92401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
92401 محمدرضا نایب 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
92402 کوشان نایب زاده 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
92403 نسرین نایب زاده 1366 علوم پايه دبیری شیمی
92404 نیره نایب زاده طرقبه 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
92405 اکبرعلی نایب اف 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
92406 سعید نایب حسن آبادی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
92407 علی رضا نایب حسن آبادی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
92408 حامد نایب زاده 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
92409 حامد نایب زاده 1391 مهندسي مهندسی شیمی
92410 سودابه نایب زاده 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
92411 فریده نایب زاده عیدگاهی 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
92412 سمیرا نایبان 1380 علوم رياضي آمار
92413 سمیرا نایبان 1384 علوم رياضي آمار ریاضی
92414 سمیرا نایبان 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
92415 ابوالفضل نایبی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
92416 فریبا نایبی 1363 علوم پايه دبیری زیست شناسی
92417 ا میرحسین نایبی آستانه 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
92418 امیرحسین نایبی آستانه 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
92419 امیرحسین نایبی استانه 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
92420 حمید نایبی استانه 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92421 محمدناصر نایبی خیاطقوچانی 1366 كشاورزى زراعت
92422 مسعود نایبی خیاطقوچانی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
92423 فهیمه نایبی نوده 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
92424 منتظر طالب نایف نایف 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92425 مهدی نایه در 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
92426 امین نباتی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92427 انسیه نباتی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
92428 جعفر نباتی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92429 جعفر نباتی 1385 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
92430 رمضان نباتی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92431 علیرضا نباتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
92432 فرزانه نباتی 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
92433 سعیده نباتی بنیاد آبادی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
92434 الهه نباتی پور 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
92435 جواد نباتی رهنی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92436 غلامرضا نباتی رهنی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
92437 مجتبی نباتی رهنی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92438 محمدحسین نباتی مقدم 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
92439 محمدحسین نباتی مقدم 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
92440 مینا نباتی مقدم 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
92441 مهدی نباتی یزدی زاده 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
92442 فاطمه نباتیان 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
92443 مریم نباتیان بیرک علیا 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92444 آرزو نباتیان یزدی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
92445 محمدحسین نباتیان یزدی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
92446 عطاءالله نبئی 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
92447 مسعود نبئی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92448 اسد نبردی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
92449 هومن نبوتی خرمازرد 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92450 غزال نبوتی خرما زرد 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92451 ایدین نبوتی خرمازرد 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
92452 غزال نبوتی خرمازرد 1383 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92453 هومن نبوتی خرمازرد 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92454 هومن نبوتی خرمازرد 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92455 سیدمحمد نبوره 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
92456 سیده اشرف نبوره 1383 علوم پايه فیزیک
92457 سیده اشرف نبوره 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
92458 اعظم نبوی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
92459 الهام سادات نبوی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
92460 الهام سادات نبوی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
92461 حسن نبوی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92462 حکیمه نبوی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
92463 ریحانه نبوی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92464 سمیه سادات نبوی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92465 سید نادر نبوی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
92466 سیدانسیه نبوی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92467 سیدرضا نبوی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
92468 سیدعلی نبوی 1369 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
92469 سیدمجتبی نبوی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
92470 سیدمحمدسبحان نبوی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
92471 سیدمحمدسرمد نبوی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92472 سیدمحمدسرمد نبوی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
92473 سیدنادر نبوی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
92474 سیده رزا نبوی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92475 سیده ساجده نبوی 1393 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
92476 سیده فاطمه نبوی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
92477 سیده فاطمه نبوی 1395 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
92478 شیرین نبوی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
92479 عاطفه نبوی 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
92480 عاطفه نبوی 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
92481 مجتبی نبوی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
92482 مجید نبوی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92483 محمدرضا نبوی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
92484 محمدرضا نبوی 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92485 محمدرضا نبوی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92486 مرضیه نبوی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
92487 مرضیه نبوی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
92488 نادره نبوی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92489 سارا نبوی آبیز 1385 دامپزشكي دامپزشکی
92490 محمد نبوی ابیز 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
92491 محمدحسین نبوی ابیز 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92492 طیبه نبوی باسفهرجانی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
92493 احمد نبوی ثالث 1370 علوم رياضي آمار
92494 سیدمحمدرضا نبوی ثالث 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
92495 سیدمحمدصادق نبوی ثالث 1387 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
92496 سیّدجواد نبوی ثانی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
92497 سیدعلی نبوی چاشمی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92498 سیده راحله نبوی دشتی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92499 سیده راحله نبوی دشتی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
92500 معصومه نبوی زاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941951961971981991100110111021   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199308