راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,596

نمایش موارد : 92601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
92601 محسن یادگاری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92602 محسن یادگاری 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
92603 محسن یادگاری 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
92604 هاشم یادگاری 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
92605 هوشنگ یادگاری 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
92606 ملیحه یادگاریان 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
92607 مهدی یادگاریوسفی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92608 فتانه یادگان 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
92609 سمانه یادوست 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
92610 سمانه یادوست 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
92611 آذر یار 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
92612 مهدی یار 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
92613 سیدحسین یاراحمدی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
92614 شایسته یاراحمدی 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
92615 فرخنده یاراحمدی 1356 علوم پايه زیست شناسی
92616 محسن یاراحمدی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
92617 نسرین یاراحمدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92618 نیلوفر یاراحمدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
92619 مهدی یاراحمدی خراسانی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
92620 روح اله یاراحمدی خراسانی 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
92621 لیلا یاراحمدی خراسانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
92622 محمدعلی یاراحمدی خراسانی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92623 مریم یاراحمدی خراسانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92624 فاطمه یاراحمدی دهنوی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92625 هدیه یاربخت 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92626 الهام یاربی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
92627 محمدناصر یاربی سنگانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
92628 زهرا یارجانلی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
92629 تکتم یارحمیدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92630 قاسم یارخواه سماغچه 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
92631 فاطمه یاردهنوی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
92632 فخرالدین یارعلی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92633 مسعود یارعلی 1383 هنر نيشابور ارتباط تصویری
92634 تکتم یارمحمدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92635 تکتم یارمحمدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
92636 علی یارمحمدی 1377 علوم پايه زمین شناسی
92637 مینا یارمحمدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
92638 فریبرز یارمحمدی سامانی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92639 سارا یارمند 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
92640 احمد یارمیری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
92641 ایمان یارنژادسهل آبادی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
92642 اسکندر یارنسب 1390 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
92643 بهناز یاری 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
92644 بهناز یاری 1393 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
92645 تکتم یاری 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
92646 رضا یاری 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
92647 شیما یاری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92648 شیما یاری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92649 شیوا یاری 1386 علوم رياضي ریاضی محض
92650 غلامرضا یاری 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92651 فاطمه یاری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
92652 فریبا یاری 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک
92653 فریدون یاری 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
92654 مجتبی یاری 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
92655 محمد یاری 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
92656 مهناز یاری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92657 نجمه یاری بازه 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
92658 محمدحسین یاری بخت 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
92659 بیژن یاری زعفران 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
92660 علی اصغر یاری فرد 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92661 محسن یاری قره باغی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92662 سینا یاری کرین 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
92663 عاطفه یاری مقدم 1383 علوم پايه فیزیک
92664 علیرضا یاری مقدم 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92665 آرزو یازرلو 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
92666 آرزو یازرلو 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
92667 آرزو یازرلو 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
92668 ازیتا یازرلو 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
92669 فروه یازرلو 1384 هنر نيشابور ارتباط تصویری
92670 محمد یازرلو 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
92671 محمدباقر یازرلو 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
92672 محمدعلی یازرلو 1372 علوم پايه زمین شناسی
92673 مریم یازرلو 1387 دامپزشكي دامپزشکی
92674 بیژن یاسائی 1372 علوم پايه فیزیک
92675 ابوالفضل یاسائی زارک 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
92676 حسین یاسائی سکه 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
92677 سلیمه یاسائی سکه 1384 علوم رياضي آمار ریاضی
92678 سلیمه یاسائی سکه 1387 علوم رياضي آمار - استنباط
92679 غلامرضا یاسائی مهرجردی 1390 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
92680 نیما یاسایی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
92681 سلیمه یاسایی سکه 1380 علوم رياضي آمار
92682 هانیه یاسری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92683 یوسف یاسری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
92684 نرگس یاسریان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92685 سمانه یاسمنی 1384 علوم پايه زمین شناسی
92686 سمانه یاسمنی 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی)
92687 تکتم یاسمنی فریمانی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92688 مهین یاسمنی فاروجی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92689 محبوبه یاسمنی فریمان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92690 اعظم یاسمنی فریمانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92691 الهام یاسمنی فریمانی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
92692 الهام یاسمنی فریمانی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
92693 محبوبه یاسمنی فریمانی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
92694 محبوبه یاسمنی فریمانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92695 محمدهادی یاسمنی فریمانی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
92696 محمدهادی یاسمنی فریمانی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
92697 ملیحه یاسمنی فریمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
92698 مهدی یاسمنی فریمانی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92699 ناهید یاسمنی فریمانی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
92700 ناهید یاسمنی فریمانی 1393 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36273188