راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 92701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
92701 شیما نجار 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92702 شیما نجار 1384 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
92703 غزاله نجار 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
92704 غزاله نجار 1392 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
92705 محمدکاظم نجار 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
92706 مهدی نجار 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92707 مهناز نجار 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92708 نرگس نجار 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92709 وحید نجار نژاد مشهدی 1384 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
92710 فهیمه نجاران 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
92711 معصومه نجاران طرقی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
92712 طیبه نجاران طوسی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
92713 عادل نجاران طوسی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92714 عادل نجاران طوسی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92715 منا نجاران طوسی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
92716 نادیا نجاران یزدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
92717 ندا نجاران یزدی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
92718 الیاس نجارباشی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92719 وجیهه نجارباشی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
92720 ساناز نجارباشی طهران پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92721 زهرا نجارباغسیاه 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92722 علی نجارباغسیاه 1361 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
92723 زهره نجارباغسیاهی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92724 مجتبی نجاربرجسته 1377 دامپزشكي دامپزشکی
92725 اکرم نجاربقمچ 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92726 الهام نجارپورمحمدآبادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92727 الهام نجارپورمحمدآبادی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92728 احمد نجارترشیزی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
92729 احمد نجارترشیزی 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
92730 سیدحسن نجارخبازیان 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92731 آرزو نجارخداترس 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
92732 آرزو نجارخداترس 1396 علوم اداري واقتصاد مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی
92733 سیدعماد نجارخیابان 1393 علوم پايه فیزیک
92734 مریم سادات نجارخیابان 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92735 سیدعلی نجارخیابانی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92736 امیدرضا نجارزادگان 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92737 عباسعلی نجارزاده 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
92738 محمدتقی نجارزاده 1373 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
92739 ناهید نجارزاده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92740 نسیم نجارزاده 1389 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
92741 علی نجارزاده شریف اباد 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
92742 محمدحسن نجارزاده شریف آباد 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92743 امین نجارزاده شهری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
92744 ملیحه نجارزاده طرقبه 1385 علوم پايه زمین شناسی
92745 نجمه نجارصحیح 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
92746 وحید نجارنژادمشهدی 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
92747 ریحانه نجارنیا 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92748 ریحانه نجارنیا 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92749 فاطمه نجارنیا 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
92750 سعیده نجارنیکو 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92751 مرتضی نجارنیکو 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92752 حسن نجاری 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
92753 حسن نجاری 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
92754 حسن نجاری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92755 حسین نجاری 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
92756 حسین نجاری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
92757 حمید نجاری 1376 علوم پايه فیزیک
92758 سارا نجاری 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
92759 سمانه نجاری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92760 سمانه نجاری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
92761 سهیلا نجاری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
92762 طاهره نجاری 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
92763 عباسعلی نجاری 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92764 علی نجاری 1385 هنر نيشابور نقاشی
92765 علی اصغر نجاری 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
92766 فرخ نجاری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
92767 محسن نجاری 1386 هنر نيشابور نقاشی
92768 محمد نجاری 1391 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات فارسی
92769 مرتضی نجاری 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92770 مرتضی نجاری 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92771 مریم نجاری 1374 علوم پايه دبیری شیمی
92772 معصومه نجاری 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92773 زهرا نجاری اسفدن 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
92774 الهام نجاری بیدختی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92775 محمدرضا نجاری سعادت آبادی 1394 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
92776 سعید نجاری سعادت ابادی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
92777 ملیحه نجاری سهل آباد 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
92778 مهسا نجاری شاندیز 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92779 مریم نجاری عبدل آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
92780 مریم نجاری عبدل آبادی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی
92781 معصومه نجاری عبدل آبادی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
92782 غلام حسین نجاری مقدم 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
92783 سمیرا نجاریان 1377 علوم رياضي ریاضی محض
92784 طیبه نجاریان 1378 علوم پايه زمین شناسی
92785 محبوبه نجاریان 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
92786 محسن نجاریان 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
92787 محمد نجاریان 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
92788 مرضیه نجاریان 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
92789 مرضیه نجاریان 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل
92790 مهدی نجاریان 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92791 حمیده نجاریان خلیل آباد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
92792 مهران نجاریان خلیل آباد 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92793 سمیه نجاریان کاخکی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92794 محمد نجاریان کاخکی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
92795 مریم نجاریان کاخکی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
92796 منیره نجاریان کاخکی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92797 ملیحه نجاریان کرمانی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92798 ناصر نجاریان کرمانی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92799 نجمه نجاریان کرمانی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
92800 نرجس نجاریان کرمانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42202003