راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 92901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
92901 مسعود نجف نجفی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
92902 آسیه نجف نژاد 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی
92903 سمیرا نجف نیا 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
92904 سمیرا نجف نیا 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
92905 یلدا نجف نیا 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
92906 مجتبی نجفزاده بابائی 1388 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
92907 سمانه نجفلو شهپر 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
92908 نجف نجفلی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
92909 آرش نجفی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
92910 آزاده نجفی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
92911 آسیه نجفی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
92912 احمد نجفی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
92913 احمد نجفی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
92914 ازاده نجفی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
92915 اسماعیل نجفی 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92916 اصغر نجفی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92917 اقدس نجفی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
92918 اکرم نجفی 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
92919 الهام نجفی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
92920 امیر نجفی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
92921 امین نجفی 1394 كشاورزى مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی
92922 بتول نجفی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
92923 پریوش نجفی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92924 جواد نجفی 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92925 حامد نجفی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
92926 حامد نجفی 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
92927 حامد نجفی 1389 علوم رياضي ریاضی محض
92928 حسن نجفی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
92929 حسن نجفی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92930 حسن نجفی 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
92931 حسین نجفی 1368 كشاورزى زراعت
92932 حسین نجفی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
92933 حسین نجفی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
92934 حسین نجفی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92935 حسین نجفی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
92936 حمید نجفی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
92937 حمیدرضا نجفی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92938 حمیدرضا نجفی 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92939 خاور نجفی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
92940 خدیجه نجفی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
92941 خدیجه نجفی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
92942 داود نجفی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
92943 رضا نجفی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92944 رضا نجفی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
92945 روح الله نجفی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92946 زهرا نجفی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
92947 زهرا نجفی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
92948 زهرا نجفی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
92949 زهرا نجفی 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
92950 زهرا نجفی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
92951 زهرا نجفی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
92952 زهرا نجفی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92953 زهرا نجفی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92954 زهرا نجفی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
92955 زهرا نجفی 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
92956 زینب نجفی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
92957 زینب نجفی 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
92958 سعیده نجفی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
92959 سلمه نجفی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
92960 سمانه نجفی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92961 سمانه نجفی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92962 سمانه نجفی 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92963 سمیه نجفی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92964 سهیلا نجفی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
92965 سیدسلیم نجفی 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
92966 سیده فاطمه نجفی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
92967 سیده فاطمه نجفی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
92968 شمیم نجفی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
92969 شهلا نجفی 1374 علوم پايه زیست شناسی
92970 صدیقه نجفی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
92971 صفیه نجفی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
92972 صمد نجفی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92973 طیبه نجفی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
92974 عاطفه نجفی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
92975 عاطفه نجفی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
92976 عباس نجفی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92977 عباسعلی نجفی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
92978 عباسعلی نجفی 1357 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
92979 عبدالرضا نجفی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
92980 عصمت نجفی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
92981 عطیه نجفی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
92982 علی نجفی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92983 علی نجفی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
92984 علی نجفی 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
92985 علی اکبر نجفی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92986 عیسی نجفی 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی
92987 عیسی نجفی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
92988 غلامرضا نجفی 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
92989 فائزه نجفی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
92990 فائزه نجفی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
92991 فائقه نجفی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
92992 فاطمه نجفی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92993 فاطمه نجفی 1385 علوم پايه فیزیک
92994 فاطمه نجفی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
92995 فاطمه نجفی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
92996 فاطمه نجفی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92997 فرزاد نجفی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
92998 فرزاد نجفی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92999 فرزاد نجفی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93000 فرزاد نجفی 1381 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223402