راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 93001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
93001 هلیا نجفی 1394
93002 هوشنگ نجفی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
93003 محمد نجفی اردبیلی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
93004 طیبه نجفی چالشتری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
93005 زهرا نجفی رودمعجنی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
93006 حمیدرضا نجفی آبکنار 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93007 میثم نجفی ارخودی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
93008 مینا نجفی ارخودی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
93009 امیر نجفی اردبیلی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
93010 شهره نجفی اردبیلی 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
93011 شیرین نجفی اردبیلی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93012 محسن نجفی اردبیلی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93013 محمد نجفی اردبیلی 1370 علوم پايه زمین شناسی
93014 مژگان نجفی اردبیلی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
93015 پریسا نجفی الاصلی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93016 زهرا نجفی ایوکی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
93017 مسلم نجفی بیرگانی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
93018 فاطمه نجفی بیلندی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
93019 احمد نجفی پور 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
93020 فائزه نجفی پور 1392 مهندسي مهندسی عمران - سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS)
93021 مهیا نجفی پور 1395 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
93022 سیده نسیم نجفی تروجنی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
93023 فاطمه نجفی توسلی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
93024 عصمت نجفی ثانی نوقابی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
93025 مسعود نجفی چنارستان سفلی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
93026 علی نجفی حسن آبادی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93027 الهام نجفی رودبارکی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
93028 راضیه نجفی رودمعجنی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
93029 علی اکبر نجفی رودمعجنی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام
93030 محمد نجفی رودمعجنی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
93031 علیرضا نجفی زاده 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
93032 احمد نجفی زاده ثانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
93033 نفیسه نجفی زاده ثانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
93034 جعفر نجفی زاده چناری 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93035 نذیر نجفی زاهد 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93036 زری نجفی سرنابادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
93037 فهیمه نجفی سعادت آبادی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
93038 مهدی نجفی سیاهرودی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93039 پرویز نجفی شاه خانی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
93040 راضیه نجفی شرج ابادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
93041 هاجر نجفی شرج ابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
93042 علی نجفی شکیب 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
93043 علیرضا نجفی شهری 1364 مهندسي نقشه برداری
93044 آسیه نجفی فدافن 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
93045 رضا نجفی فدافن 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93046 عالیه نجفی فدافن 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
93047 سعید نجفی فرد 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
93048 منیره نجفی کاج آباد 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93049 علی اکبر نجفی کاریزنو 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
93050 حامد نجفی کرسامی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش
93051 مهرنوش نجفی کلدره 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
93052 حکیمه نجفی کلشانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
93053 مژده نجفی کلیانی 1392 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
93054 مهدی نجفی کومله 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
93055 پریسا نجفی گل 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
93056 الهه نجفی محمدرضائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
93057 الهه نجفی محمدرضائی 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
93058 امید نجفی مقدم 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
93059 طاهره نجفی مقدم 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
93060 فاطمه سادات نجفی مقدم 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
93061 مهدی نجفی منش 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93062 الهام نجفی منظری 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
93063 حسین نجفی منظری 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
93064 رضا نجفی منظری 1395 مهندسي مهندسی برق - سیستم های قدرت(آموزش محور)
93065 محمد حسین نجفی مود 1386 كشاورزى آبیاری و زهکشی
93066 محمدحسین نجفی مود 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
93067 مریم نجفی مود 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
93068 زهرا نجفی ناوخی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93069 زهرا نجفی نژاد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
93070 محمدرضا نجفی نشلی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
93071 بابک نجفی نیا 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
93072 مرتضی نجفی نیا 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
93073 حسین نجفی هدک 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
93074 صدیقه نجفی هدک 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
93075 امیرهوشنگ نجفیان 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
93076 امین نجفیان 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
93077 حجت نجفیان 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
93078 زیبا نجفیان 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93079 غلامرضا نجفیان 1357 علوم پايه دبیری فیزیک
93080 مجتبی نجفیان 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93081 مهدی نجفیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93082 حامد نجفیان رضوی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93083 جواد نجفیان رضوی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93084 سیدمحمد نجفیان رضوی 1356 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93085 علی نجفیان رضوی 1387 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
93086 لیلا نجفیان رضوی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
93087 مجتبی نجفیان رضوی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93088 محسن نجفیان رضوی 1374 علوم رياضي آمار
93089 نرگس نجفیان رضوی 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
93090 سیروس نجفیان زاده 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
93091 فرزانه نجفیان زحمت کشان 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93092 معصومه نجفیان زحمتکشان 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
93093 اعظم نجم آبادی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
93094 رمضانعلی نجم آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
93095 عباس نجم آبادی 1392 علوم پايه فیزیک
93096 مهدی نجم آبادی 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
93097 غلامعباس نجم الدینی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93098 فاطمه نجم باختری 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93099 لعیا نجم عراقی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
93100 سعید نجمائی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42201198