راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 93101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
93101 اکرم نجمی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
93102 اکرم نجمی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
93103 فاطمه نجمی 1392 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
93104 کامیار نجمی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93105 مریم نجمی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
93106 مصطفی نجمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
93107 نجمه نجمی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
93108 احمد نجمی پور 1393 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی
93109 اسحق نجمی پور 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
93110 معصومه نجمی پور 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
93111 نجمه نجمی طرقی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
93112 سیمین نجومی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
93113 فاطمه نجومی تربتی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
93114 فاطمه نجومی تربتی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
93115 معصومه نجومی تربتی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93116 آرزو نجی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی)
93117 آرش نجی 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
93118 آرش نجی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
93119 نسیم نجی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
93120 رسول نجیب 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
93121 محمد نجیب اکبرپور 1370 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
93122 علیرضا نجیب قوزانی 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
93123 آزاده نجیب گازرکار 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
93124 لیلا نجیب لعل خفتان 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
93125 مهدی نجیب نیا 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
93126 سمّیه نجیب زادگان 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93127 معصومه نجیب زاده 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
93128 غلامرضا نجیب ضیاء 1354 علوم پايه فیزیک
93129 نوشین نجیب کازرکار 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
93130 فهیمه نجیب مسافر 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
93131 سمانه نجیب نیا 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
93132 سمانه نجیب نیا 1385 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
93133 مهراز نجیب نیا 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93134 حسین نجیبی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93135 ریحانه نجیبی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
93136 علیرضا نجیبی 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
93137 مریم نجیبی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
93138 مریم نجیبی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
93139 معصومه نجیبی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
93140 ملیحه نجیبی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
93141 اسیه نجیبیان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93142 سارا نجیبیان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93143 ملیحه نجیمی 1374 علوم پايه فیزیک
93144 فرشاد نحاس 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93145 محمدرضا نحاسی 1389 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
93146 محمدسجاد نحوی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
93147 محمدسجاد نحوی 1394 مهندسي مهندسی برق - سیستم های قدرت
93148 محمدرضا نحوی نژاد 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
93149 محمدحسین نخ جوان 1391 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
93150 علی نخ زری مقدم 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93151 علیرضا نخ فروش 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93152 علیرضا نخ فروش 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93153 اعظم نخاولی 1358 علوم رياضي دبیری ریاضی
93154 فاخته نخاولی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
93155 فاخته نخاولی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
93156 مهدی نخاولی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
93157 میعاد نخاولی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
93158 محمدرضا نخئی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
93159 محمدرضا نخئی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
93160 زهرا نخئی مقدم گازار 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93161 علی نخبه 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
93162 صادق نخبه زعیم 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
93163 هومن نخبه زعیم 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
93164 نازنین نخجوانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
93165 نعیمه نخجوانی 1374 علوم رياضي ریاضی محض
93166 محمدمهدی نخجوانی مقدم 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
93167 محمدمهدی نخجوانی مقدم 1390 كشاورزى آبیاری و زهکشی
93168 حسن نخچیان 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
93169 عصمت نخزری خداخیر 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
93170 فردین نخست 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
93171 آرمین نخستین پناهی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
93172 محمد نخستین گشت رودخانی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
93173 آزیتا نخعی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
93174 ابراهیم نخعی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
93175 ابوالفضل نخعی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93176 احمد نخعی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
93177 اعظم نخعی 1391 علوم رياضي آموزش ریاضی
93178 الهام نخعی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
93179 ام الفجر نخعی 1383 علوم پايه فیزیک
93180 ام الفجر نخعی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
93181 ام الفجر نخعی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
93182 امید نخعی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
93183 امید نخعی 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی گرایش خاک شناسی
93184 بتول نخعی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
93185 پیمان نخعی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
93186 ثریا نخعی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93187 حبیب اله نخعی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93188 حسن نخعی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
93189 حسن نخعی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
93190 حسین نخعی 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
93191 حسین رضا نخعی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
93192 حمیدرضا نخعی 1355 مهندسي راه و ساختمان
93193 حمیده نخعی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
93194 خدابخش نخعی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
93195 داود نخعی 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
93196 داود نخعی 1389 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
93197 زهرا نخعی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
93198 سعید نخعی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
93199 سعید نخعی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93200 سعید نخعی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199667