راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 93201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
93201 علیرضا نخ فروش 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93202 علیرضا نخ فروش 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93203 اعظم نخاولی 1358 علوم رياضي دبیری ریاضی
93204 فاخته نخاولی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
93205 فاخته نخاولی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
93206 مهدی نخاولی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
93207 میعاد نخاولی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
93208 محمدرضا نخئی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
93209 محمدرضا نخئی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
93210 زهرا نخئی مقدم گازار 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93211 علی نخبه 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
93212 صادق نخبه زعیم 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
93213 هومن نخبه زعیم 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
93214 نازنین نخجوانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
93215 نعیمه نخجوانی 1374 علوم رياضي ریاضی محض
93216 محمدمهدی نخجوانی مقدم 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
93217 محمدمهدی نخجوانی مقدم 1390 كشاورزى آبیاری و زهکشی
93218 حسن نخچیان 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
93219 عصمت نخزری خداخیر 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
93220 فردین نخست 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
93221 آرمین نخستین پناهی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
93222 محمد نخستین گشت رودخانی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
93223 آزیتا نخعی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
93224 ابراهیم نخعی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
93225 ابوالفضل نخعی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93226 احمد نخعی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
93227 اعظم نخعی 1391 علوم رياضي آموزش ریاضی
93228 الهام نخعی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
93229 ام الفجر نخعی 1383 علوم پايه فیزیک
93230 ام الفجر نخعی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
93231 ام الفجر نخعی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
93232 امید نخعی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
93233 امید نخعی 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی گرایش خاک شناسی
93234 بتول نخعی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
93235 پیمان نخعی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
93236 ثریا نخعی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93237 حبیب اله نخعی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93238 حسن نخعی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
93239 حسن نخعی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
93240 حسین نخعی 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
93241 حسین رضا نخعی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
93242 حمیدرضا نخعی 1355 مهندسي راه و ساختمان
93243 حمیده نخعی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
93244 خدابخش نخعی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
93245 داود نخعی 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
93246 داود نخعی 1389 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
93247 زهرا نخعی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
93248 سعید نخعی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
93249 سعید نخعی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93250 سعید نخعی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
93251 سلیمان نخعی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
93252 سمانه نخعی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
93253 سمانه نخعی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93254 سمیه نخعی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93255 سمیه نخعی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
93256 شهین نخعی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
93257 شیدا نخعی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
93258 عبدالرضا نخعی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93259 علی نخعی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
93260 علی اکبر نخعی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93261 علی اکبر نخعی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
93262 غلامرضا نخعی 1356 علوم رياضي آمار
93263 فاطمه نخعی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
93264 فاطمه نخعی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
93265 فاطمه نخعی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
93266 فاطمه نخعی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش مترجمی
93267 فرناز نخعی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
93268 فرناز نخعی 1375 علوم رياضي ریاضی محض
93269 فریبا نخعی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
93270 کنیزرضا نخعی 1353 علوم پايه زیست شناسی
93271 مائده نخعی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
93272 مجیدرضا نخعی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
93273 محبوبه نخعی 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
93274 محبوبه نخعی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
93275 محدثه نخعی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
93276 محمدحسین نخعی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
93277 محمدرضا نخعی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
93278 محمودرضا نخعی 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
93279 مریم نخعی 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
93280 مریم نخعی 1387 علوم رياضي آمار
93281 مصطفی نخعی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
93282 مصطفی نخعی 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93283 معصومه نخعی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
93284 ملیحه نخعی 1378 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
93285 ملیحه نخعی 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
93286 منصوره نخعی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
93287 مهدیه نخعی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
93288 مهرناز نخعی 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
93289 مهناز نخعی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
93290 میثم نخعی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
93291 میثم نخعی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
93292 ناهید نخعی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
93293 نجمه نخعی راد 1380 علوم رياضي آمار
93294 روح الله نخعی سیستانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
93295 حسینعلی نخعی اشتر 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93296 منصوره نخعی امرودی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
93297 سکینه نخعی بغیجانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
93298 زهرا نخعی پور 1393 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
93299 علی نخعی پور 1386 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
93300 زینب نخعی پورخلیل آباد 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223155