راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 93201 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
93201 مجتبی نوروزی 1386 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
93202 محبوبه نوروزی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
93203 محدثه نوروزی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
93204 محسن نوروزی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
93205 محسن نوروزی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
93206 محسن نوروزی 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
93207 محمد نوروزی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
93208 محمد نوروزی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
93209 محمد نوروزی 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
93210 محمد نوروزی 1383 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
93211 محمد نوروزی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
93212 محمد نوروزی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
93213 محمدرضا نوروزی 1369 علوم پايه زمین شناسی
93214 محمدعلی نوروزی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
93215 محمود نوروزی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93216 مرجان نوروزی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
93217 مریم نوروزی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
93218 مریم نوروزی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93219 مسعود نوروزی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93220 مصطفی نوروزی 1375 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
93221 معصومه نوروزی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
93222 معصومه نوروزی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93223 معصومه نوروزی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
93224 معصومه نوروزی 1388 علوم پايه زمین شناسی
93225 معصومه نوروزی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
93226 ملیحه نوروزی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93227 مهدی نوروزی 1386 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
93228 مهدی نوروزی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93229 مهدیه نوروزی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
93230 مهرداد نوروزی 1374 علوم رياضي ریاضی
93231 مهری نوروزی 1372 علوم رياضي ریاضی
93232 مهناز نوروزی 1388 علوم رياضي آمار
93233 مینا نوروزی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
93234 ناصر نوروزی 1357 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93235 ناهید نوروزی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93236 ناهید نوروزی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
93237 ناهید نوروزی 1394 مهندسي مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها(آموزش محور)
93238 ندا نوروزی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
93239 نرجس نوروزی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93240 نغمه نوروزی 1369 علوم پايه دبیری شیمی
93241 نفیسه نوروزی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
93242 نفیسه نوروزی 1391 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
93243 نوروز نوروزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93244 نوید نوروزی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
93245 ولی اله نوروزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93246 عبدالرضا نوروزی چاکلی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
93247 مریم نوروزی خلیلی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
93248 مریم نوروزی لیافوئی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93249 محمد نوروزی ابدال آبادی 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
93250 محمد نوروزی ابدال ابادی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
93251 جلیل نوروزی اریان 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
93252 بتول نوروزی ازغندی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93253 کامبیز نوروزی ازغندی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93254 احسان نوروزی اصل 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
93255 فاطمه نوروزی امسال 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
93256 زهرا نوروزی بامی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
93257 علی اصغر نوروزی بامی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
93258 هادی نوروزی بامی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
93259 یوسف نوروزی بنکده 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
93260 فرشید نوروزی پائین افراکتی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93261 ستاره نوروزی تربتی 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
93262 محمدعلی نوروزی تلگردی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93263 حدیثه نوروزی توزانلو 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93264 حمیدرضا نوروزی توزانلو 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
93265 رضا نوروزی جیرنده 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93266 عبدالرضا نوروزی چاکلی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
93267 فاطمه نوروزی خادر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
93268 مریم نوروزی خشت 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
93269 اکبر نوروزی خلیلی 1354 علوم رياضي دبیری ریاضی
93270 حمید نوروزی داینی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
93271 فرشاد نوروزی درازکلا 1373 علوم پايه فیزیک
93272 شهربانو نوروزی درازکلایی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
93273 مهرنوش نوروزی راد 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
93274 مهرنوش نوروزی راد 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
93275 حسینعلی نوروزی رزگی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
93276 محمد نوروزی رزگی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
93277 فاطمه نوروزی رستمی 1391 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
93278 جواد نوروزی رشوانلو 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93279 فرشته نوروزی روشناوند 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
93280 فرشید نوروزی روشناوند 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93281 فرشید نوروزی روشناوند 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
93282 رضا نوروزی زاده دزفولی 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
93283 فائزه نوروزی سده 1376 دامپزشكي دامپزشکی
93284 مهدی نوروزی سده 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
93285 نازنین نوروزی شاد 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
93286 فهیمه نوروزی شادمهری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
93287 محسن نوروزی شرفدارکلائی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
93288 ابوالفضل نوروزی شیرغان 1375 علوم پايه زمین شناسی
93289 لیلا نوروزی شیرغان 1378 علوم رياضي ریاضی محض
93290 داود نوروزی صحرایی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
93291 معصومه نوروزی علمداری 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
93292 اصغر نوروزی علی اباد 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
93293 حسین نوروزی علی اباد 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
93294 اعظم نوروزی غصبی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93295 سّمیه نوروزی غضبی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
93296 سّمیه نوروزی غضبی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
93297 حسین نوروزی فخرآباد 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
93298 رضا نوروزی فخرآباد 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
93299 هادی نوروزی فخرآباد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949959969979989   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39828644